Рівненська обласна державна адміністрація 

На головну

33028, м. Рівне, м-н Просвіти, 1, тел.:(0362)264788, факс:(0362)260835, e-mail: roda@rv.gov.ua                          English version. Англійська версія

 
 червня 2021 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 

 

 

 

Державна система електронних звернень

 

 

 

 

 
 

 
Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019 – 2021 рокиВидавник: Рівненська обласна державна адміністрація
Номер: № 867
Дата: 21 жовтня 2019


УКРАЇНА 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови обласної державної адміністрації

 

17 жовтня 2019 року                                                                  № 867

 

 

Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019 – 2021 роки

 

 

         На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
21 серпня 2019 року № 691-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019 – 2021 роки":

 

         1. Затвердити план заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019 – 2021 роки (далі – план заходів) згідно з додатком.

        2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення,  територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, об'єднаним територіальним громадам:

         забезпечити виконання плану заходів;

         подавати до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом,  департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації інформацію станом на 01 січня та 01 липня про хід виконання плану заходів.

         3. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації подавати до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, облдержадміністрації узагальнену інформацію станом на 01 січня та 01 липня про хід виконання плану заходів.

 

         4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 30 березня 2017 року № 180 ''Про  план заходів щодо  реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні".

         5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

Голова адміністрації                                                             Віталій КОВАЛЬ

 

 

 

                                                                            Додаток

                                                                                                                                                      до розпорядження голови

                                                                                                                                                      облдержадміністрації

                                                                                                                        17.10.2019 № 867

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації 
соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019 – 2021  роки

 

 

Положення Генеральної угоди

Зміст заходу, строк виконання

Відповідальні за виконання

 І . Розвиток економіки і вітчизняного виробництва, зростання продуктивної зайнятості,

збереження і створення робочих місць

У сфері розвитку економіки і вітчизняного виробництва  

Сторони домовилися забезпечувати:

1.2. Розвиток промислового виробництва, зниження імпортозалежності економіки, зокрема:

 

 

1.2.4. Сприяти розвитку індустріальних парків

вживати заходів до розвитку індустріальних парків

 

 

 

 

 

 

 

протягом строку дії Угоди

 

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, департамент фінансів облдержадміністрації, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

1.2.5. Удосконалити механізми виконання програм держаної підтримки придбання сільгоспвиробниками вітчизняної сільськогосподарської техніки

забезпечити удосконалення механізмів виконання програм державної підтримки придбання сільськогосподарськими товаровиробниками вітчизняної сільськогосподарської техніки

 

протягом строку дії Угоди

департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації,  департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент фінансів облдержадміністрації, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою),

 

 

 Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

1.2.7. Сприяти наданню держаної допомоги, спрямованої на розвиток регіонів та реалізацію інноваційних проектів

 

вживати заходів до надання державної підтримки для виконання програм і проектів регіонального розвитку

 

 

 

 

протягом строку дії Угоди

департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент фінансів облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

1.2.8. Сприяти забезпеченню рівних конкурентних умов господарювання приватних і державних підприємств, у тому числі в оборонно-промисловому комплексі 

 

вживати заходів до забезпечення рівних конкурентних умов господарювання приватних і державних підприємств, у тому числі в оборонно-промисловому комплексі

 

протягом строку дії Угоди

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

1.2.9. Сприяти детінізації підприємницької діяльності для створення рівних конкурентних умов, зокрема на ринках лікарських засобів, алкоголю, тютюну, надрокористування, у транспортній сфері  

опрацювати пропозиції щодо змін до законодавства з метою детінізації підприємницької діяльності для створених рівних конкурентних умов, зокрема на ринках лікарських засобів, алкоголю, тютюну, надрокористування, пального у транспортній сфері

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом строку дії Угоди

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, Головне управління ДПС у Рівненській області, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

1.2.12. Запроваджувати заходи щодо підтримки суб'єктів господарювання за рахунок державних чи місцевих ресурсів з урахуванням Закону України "Про

вживати заходів щодо підтримки суб'єктів господарювання за рахунок обласних чимісцевих ресурсів з урахуванням Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" в межах наявних фінансових ресурсів

Рівненське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент фінансів

 державну допомогу суб'єктам господарювання"

 

 

протягом строку дії Угоди

 облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

передбачити у обласному та місцевих бюджетах на 2020 та наступні роки кошти на здійснення таких заходів

 

 

протягом строку дії Угоди

департамент фінансів облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Рівненське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

1.3. Збалансований вплив держави на умови провадження підприємницької діяльності з урахуванням міжнародних зобов'язань України, зокрема:

 

 

1.3.1. Сприяти спрощенню та скороченню кількості адміністративних процедур виходу на ринки товарів, робіт, послуг

 

проаналізувати наявні адміністративні процедури виходу на ринку товарів, робіт і послуг та у разі виявлення декількох засобів державного регулювання одного і того ж виду сфери діяльності та/або недоцільності їх державного регулювання надати пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів про оптимізацію адміністративних процедур (їх спрощення та скорочення кількості)

 

протягом строку дії Угоди

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

У сфері зайнятості населення

Сторони домовилися:

1.5. Сприяти зайнятості населення, зокрема:

 

 

1.5.1. Забезпечувати реалізацію державної політики з метою створення умов для запобігання масовій трудовій міграції вітчизняних працівників за

вжити заходів до створення умов для запобігання масовій трудовій міграції вітчизняних працівників за кордон, у тому числі за рахунок сприяння створенню в області конкурентоспроможних робочих місць 

департамент соціального захисту облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Рівненський обласний

 кордон, у тому числі за рахунок сприяння створенню в Україні конкурентоспроможних робочих місць 

 

 

протягом строку дії Угоди

центр зайнятості, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

1.5.2. Створювати сприятливі умови для подальшої легалізації зайнятості та оплати праці

надавати  роз'яснення щодо переваг легалізації зайнятості та оплати праці шляхом розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації

 

 

 протягом строку дії Угоди

Управління Держпраці у Рівненській області, Головне управління ДПС у Рівненській області, Рівненський обласний центр зайнятості, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою),  райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

1.5.4. Залучати до складу комісій з питань корпоратизації (перетворення державних підприємств у акціонерні товариства), передачі об'єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну, з правом дорадчого голосу представників відповідних профспілкових організацій

забезпечувати включення представників відповідних профспілкових організацій з правом дорадчого голосу до складу комісій з питань корпоратизації (перетворення державних підприємств у акціонерні товариства), передачі об'єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну 

 

протягом строку дії Угоди

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

1.6. Спрямувати зусилля на удосконалення системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, професійного навчання працівників та професійної орієнтації населення, умов здійснення наставництва шляхом:

 

 

1.6.1. Створення Національного агентства кваліфікацій, мережі галузевих рад та кваліфікаційних центрів

 

сприяти створенню мережі галузевих рад та кваліфікаційних центрів

 

 

 

протягом строку дії Угоди

 

 

управління освіти і науки облдержадміністрації, Рівненський обласний центр зайнятості, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

1.6.2. Професійної (професійно-технічної) освіти на засадах державно-приватного партнерства та корпоративного управління

 

здійснювати заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на засадах державно-приватного партнерства та корпоративного управління

 

протягом строку дії Угоди

 

управління освіти і науки облдержадміністрації, Рівненський обласний центр зайнятості,  об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

1.6.4. Впровадження дуальної форми здобуття освіти, створення та розвитку центрів професійного навчання при організаціях роботодавців/підприємствах, впровадження  та стимулювання системи наставництва на виробництві  

вживати заходів до впровадження дуальної форми здобуття освіти, створення та розвитку центрів професійного навчання при організаціях роботодавців/підприємствах, впровадження  та

 стимулювання системи наставництва на виробництві

 

   протягом строку дії Угоди

управління освіти і науки облдержадміністрації, Рівненський обласний центр зайнятості,  об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

 

1.6.5. Розвитку та посилення ролі регіональних рад професійної освіти, наглядових рад закладів професійної (професійно-технічної) освіти

забезпечити створення умов для розвитку та посилення ролі регіональних рад професійної освіти, наглядових рад закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 

   протягом строку дії Угоди

управління освіти і науки облдержадміністрації,  об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

ІІ. Оплата праці

Сторони домовились:

2.3. На підприємствах, в організаціях небюджетної сфери незалежно від форми власності тарифна ставка робітника
І розряду встановлюється відповідною галузевою (міжгалузевою), територіальною угодою та на їх основі колективним договором  

 

 вжити заходів з метою встановлення галузевою (міжгалузевою), територіальною угодою, та на їх основі-колективним договором, тарифної ставки робітника І розряду на підприємствах, в організаціях

 небюджетної сфери незалежно від форми власності   

 

протягом  строку дії Угоди

структурні підрозділи облдержадміністрації, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою),  райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

 

Для підприємств галузей, в яких не укладено галузеві угоди або положення укладених угод (згідно з реєстром, розміщеним на сайті Мінсоцполітики) не регулюють розмір тарифної ставки робітника І розряду, її розмір встановлюється на рівні, що не менше як на 10 відсотків вище встановленого на законодавчому рівні розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

вживати заходів з метою встановлення тарифної ставки робітника І розряду на рівні, що не менше як на 10 відсотків вище встановленого на законодавчому рівні розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на підприємствах галузей, в яких не укладено галузеві угоди або положення укладених угод не регулюють розмір тарифної ставки робітника І розряду  

 

 

протягом  строку дії Угоди

структурні підрозділи облдержадміністрації, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

 

2.7.  Розмір основної заробітної плати (окладу) некваліфікованого робітника (працівника) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності за повністю виконану норму робочого часу, який працює у нормальних умовах праці, повинен становити не менше ніз 85 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) робітника (працівника) І розряду

рекомендувати сторонам галузевих (міжгалузевих), територіальних угод і колективних договорів під час їх укладання включати положення щодо умов оплати праці, за яких розмір основної заробітної плати (окладу) некваліфікованого робітника (працівника) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності за повністю виконану норму робочого часу, який працює у нормальних умовах праці, повинен становити не менше ніж
85 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) робітника (працівника) І розряду

 

протягом строку дії Угоди

структурні підрозділи облдержадміністрації, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

 

2.8. Під час застосування на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери незалежно від форми власності інших систем оплати праці, ніж тарифна, встановлювати нижню межу оплати за кваліфіковану працю не нижче розміру тарифної ставки

 робітника І розряду в небюджетній сфері 

 

рекомендувати сторонам галузевих (міжгалузевих), територіальних угод і колективних договорів під час їх укладання включати положення щодо умов оплати праці, за яких під час застосування на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери незалежно від форми власності інших систем оплати праці, ніж тарифна, передбачати встановлення нижньої межі

 оплати за кваліфіковану працю не нижче розміру тарифної ставки І розряду в небюджетній сфері

 

протягом строку дії Угоди  

структурні підрозділи облдержадміністрації, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

2.10. Під час проведення реформ у бюджетній сфері, у тому числі пов'язаних із зміною статусу закладів, установ, організацій, порядку їх фінансування та умов оплати праці їх працівників, забезпечувати збереження рівня оплати праці як мінімальних гарантій

забезпечення збереження рівня оплати праці та умов оплати їх працівників як мінімальних гарантій під час проведення реформ у бюджетній сфері, у тому числі пов'язаних із зміною статусу закладів, установ, організацій, порядку їх фінансування

 

 

 

 

 протягом строку дії Угоди  

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент фінансів облдержадміністрації, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

2.11. Забезпечити зростання середньої заробітної плати, в тому числі шляхом:

 

легалізації заробітних плат та розширення охоплення соціальним страхуванням зайнятого населення

 

 

забезпечити разом із представниками сторін Угоди вжиття заходів до:

 

 легалізації заробітних плат та розширення охоплення соціальним страхуванням зайнятого населення

 

 

 

протягом строку дії Угоди 

Управління Держпраці у Рівненській області, Головне управління ДПС у Рівненській області, головне управління Пенсійного фонду України в Рівненській області, структурні підрозділи облдержадміністрації, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

2.15. Визначити перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів працівників підприємств, організацій небюджетної сфери, що мають міжгалузевий характер, для встановлення у галузевих (міжгалузевих), територіальних угодах та колективних договорах згідно з додатком 3 

 

рекомендувати сторонам галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів встановлювати під час їх укладення або внесення до них змін і доповнень перелік і розміри доплат і надбавок до тарифних ставок, окладів працівників підприємств, організацій небюджетної сфери, що мають міжгалузевий характер, згідно з додатком  3 до Угоди

 

протягом строку дії Угоди

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

 

2.22. Проводити постійний моніторинг своєчасності і повноти виплати заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску. У разі виникнення

 загрози або підтвердження фактів несвоєчасності чи виплати не в повному

забезпечити проведення постійного моніторингу за своєчасністю і повнотою виплати заробітної плати, сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та у разі виникнення загрози або підтвердження фактів несвоєчасності або неповної виплати заробітної плати, сплати

Управління Держпраці у Рівненській області, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління ДПС у Рівненській області, об’єднання організацій  роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за

 обсязі заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску вживати спільних оперативних заходів

 єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування вживати спільних оперативних заходів 

 

протягом строку дії Угоди

 згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

 

2.23. Вжити всіх можливих заходів для повного погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах незалежно від форми власності і не допускати утворення нової заборгованості із виплати заробітної плати

вжити заходів до повного погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах усіх форм власності та не допускати утворення нової

 

 

 

 

протягом строку дії Угоди

структурні підрозділи облдержадміністрації, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

 

2.26. Оприлюднювати у засобах масової інформації або на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань організацій роботодавців і профспілок інформацію про вжиття заходів впливу до керівників підприємств, установ та організацій, де наявні борги із виплати заробітної плати або не забезпечуються мінімальні

 державні гарантії в оплаті праці, а також про кількість здійснених Держпраці заходів державного контролю щодо дотримання вимог законодавства з питань оплати праці на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання і про їх результати

 

 

 

 

 

 

забезпечити оприлюднення у засобах масової інформації або на офіційних вб-сайтах інформації про вжиття заходів впливу до керівників підприємств, установ та організацій, де наявні борги з виплати заробітної плати або не забезпечуються мінімальні державні гарантії з оплати праці, а також про кількість здійснених Держпраці заходів державного контролю щодо дотримання вимог законодавства з питань оплати праці на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, їх результати

 

 

 

 

протягом строку дії Угоди

Управління Держпраці у Рівненській області, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

 

ІІІ Гідні умови праці та соціальний захист працюючих

Охорона та умови праці

Сторони домовились:

3.3. У межах повноважень сприяти скороченню незадекларованої праці в Україні, у тому числі унеможливленню фактичного допуску працівників до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівників на неповний робочий час у разі фактичного виконання ними роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, виплати заробітної плати

 (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків   

 

з мето скорочення кількості випадків незадекларованої праці в області вжити в межах повноважень заходів до:

 

 

 

 

 

унеможливлення фактичного допуску працівників до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

 

 

протягом строку дії Угоди

 

Управління Держпраці у Рівненській області, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою),  райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

унеможливлення оформлення працівників на неповний робочий час у разі фактичного виконання ними роботи повний робочий час, установлений на підприємстві

 

 

протягом строку дії Угоди

 

Управління Держпраці у Рівненській області, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою),  райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

 

унеможливлення виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків

 

 

протягом строку дії Угоди

Головне управління ДПС у Рівненській області, Управління Держпраці у Рівненській області, Федерація профспілок Рівненської області (за згодою),  об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою),  райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

3.4.  Протягом дії Угоди підвищити ефективність обліку нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, зокрема шляхом

 покращення методології обліку та обміну інформацією між Фондом

підготувати пропозиції щодо удосконалення процедури обліку нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань з метою підвищення його ефективності, зокрема шляхом поліпшення взаємодії з Фондом соціального страхування, закладами охорони здоров'я, Національною поліцією,

Управління Держпраці у Рівненській області, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Головне  управління Національної поліції в Рівненській області, управління виконавчої дирекції Фонду

 соціального страхування, закладами охорони здоров'я, Національною поліцією, роботодавцями, професійними

 спілками, науковими установами та громадськими організаціями

 

 роботодавцями, професійними спілками, науковими установами та громадськими організаціями    

 

протягом строку дії Угоди

 

 соціального страхування України в Рівненській області, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація

 профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

3.6. Сприяти своєчасному проведенню атестації робочих місць та наданню працівникам пільг і компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах

звернутися до керівників підприємств із нагадуванням про необхідність своєчасного проведення атестації робочих місць за умовами праці, реалізації роботодавцем на основі її результатів організаційних, технічних і санітарно-гігієнічних заходів для усунення впливу на працівників шкідливих виробничих факторів, надання працівникам пільг і компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах

 

протягом 2019 року

Управління Держпраці у Рівненській області, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, Федерація профспілок Рівненської області (за згодою)

 

Кабінет Міністрів України зобов’язується:

3.12. Завершити протягом 2019 року створення і укомплектування в центральних і місцевих органах виконавчої влади служб охорони праці, відповідальних за виконання повноважень з державного управління охороною праці відповідно до вимог Закону України ''Про охорону праці''

завершити створення і укомплектування служб/управлінь охорони праці, відповідальних за виконання повноважень з державного управління охороною праці відповідно до вимог Закону України ''Про охорону праці''

 

протягом 2019 року

Управління Держпраці у Рівненській області, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, Федерація профспілок Рівненської області (за згодою)

 

 

 

 

опрацювати питання щодо внесення необхідних змін до положень про структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих  державний адміністрацій щодо забезпечення вимог статті
34  Закону України ''Про охорону праці''

 протягом строку дії Угоди

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.16. Сприяти реалізації права профспілок на здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці та створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників засобами індивідуального та колективного захисту

 

вживати заходів до забезпечення реалізації права профспілок на здійснення громадського контролю представниками профспілок за додержанням законодавства про охорону праці та створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників засобами індивідуального та колективного захисту

 

протягом строку дії Угоди

 

Управління Держпраці у Рівненській області, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

 

Гуманітарні питання, молодіжна політика, задоволення духовних потреб населення

Сторони домовилися:

3.48. Вживати заходів для підвищення якості надання послуг з оздоровлення і відпочинку дітей, учнів і студентів із залученням всіх можливих джерел фінансування

вживати заходів для підвищення якості надання послуг з оздоровлення і відпочинку дітей, учнів і студентів із залученням всіх можливих джерел фінансування

 

 

 

 

протягом строку дії Угоди

 

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації,  об’єднання організацій роботодавців

 Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

3.49. Підвищувати престижність робітничих професій та технічних спеціальностей серед молоді як фундаментальних в розвитку національної економіки

вжити заходів до:

 

підтримки на обласному рівні проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності ''WORLDSKILLS UKRAINE''

 

 

 

протягом строку дії Угоди

 

управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою),

 райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

 

 

оновлення матеріальної бази не менше 50 відсотків закладів профтехосвіти області

 

 

 

 

 

протягом строку дії Угоди

управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент фінансів облдержадміністрації, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

збільшення розміру стипендій студентам та учням, які навчаються за технічними спеціальностями

 

 

 

 

 

протягом строку дії Угоди

управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент фінансів облдержадміністрації, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

3.50. Проводити щороку оздоровлення і відпочинок дітей із залученням додаткових джерел фінансування

вживати заходів з метою оздоровлення та відпочинку дітей із залученням додаткових джерел фінансування

 

 

 

 

 

 

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент фінансів облдержадміністрації,   об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою),

 

 

 

щороку протягом стоку дії Угоди

 райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

3.51. Забезпечити реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013 – 2020 роки з метою отримання молоддю пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла шляхом залучення

 всіх можливих джерел фінансування та спрощення умов участі  молоді у державній програмі пільгового довгострокового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво  (реконструкцію) і придбання житла 

забезпечити виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013 – 2020  роки з метою отримання молоддю пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла шляхом залучення всіх можливих джерел фінансування та

 спрощення умов участі  молоді у державній програмі пільгового довгострокового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво

  (реконструкцію) і придбання житла 

 

 

 

протягом строку дія Державної програми

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, департамент фінансів облдержадміністрації,   Рівненське регіональне управління Державного фонду сприяння молодіжному будівництву, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

3.52. Сприяти покращенню соціальних гарантій особам, які навчаються, та молоді у частині рівня стипендіального забезпечення, оздоровлення, забезпечення житлом, працевлаштування та надання першого робочого місця

вживати в межах повноважень заходів з метою підвищення соціальних гарантій особам, які навчаються, та молоді щодо рівня стипендіального забезпечення, оздоровлення, забезпечення житлом, працевлаштування та надання першого робочого місця

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом строку дії Угоди

управління освіти і науки облдержадміністрації, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент фінансів облдержадміністрації, Рівненське регіональне управління Державного фонду сприяння молодіжному будівництву, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація

 профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

3.53. Сприяти забезпеченню оздоровчої рухової активності населення, розвитку фізичної культури і спорту

вживати заходів для забезпечення оздоровчої рухової активності населення, розвитку фізичної культури і спорту

 

 

 

протягом строку дії Угоди

управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

3.54. Створювати належні умови для розвитку фізичної культури і спорту на підприємствах різних форм власності

вживати заходів до створення належних умов  для розвитку фізичної культури і спорту на підприємствах різних форм власності

 

 

 

протягом строку дії Угоди

управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

3.55. Сприяти участі зайнятого працездатного населення у спортивно-

масових заходах

вживати заходів до участі зайнятого працездатного населення у заняттях масовим спортом

 

 

 

 

протягом строку дії Угоди

управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, об’єднання організацій

 роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

3.56. До кінця 2019 року підготувати узгоджені пропозиції стосовно законопроекту щодо впровадження підприємствами, установами та організаціями гендерного аудиту та планів гендерної рівності з урахуванням досвіду ЄС і відповідного інструментарію щодо його забезпечення

підготувати та узгодити з представниками сторін Угоди пропозиції стосовно законопроекту щодо впровадження підприємствами, установами та організаціями гендерного аудиту та планів гендерної рівності з урахуванням досвіду ЄС і відповідного інструментарію щодо його забезпечення

 

 

до кінця 2019 року

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

Кабінет Міністрів України та Сторона роботодавців зобов'язуються:

3.60. Вживати заходів з метою удосконалення профорієнтаційної роботи серед молоді, підвищення їх мотивації до трудової діяльності за професіями і

запровадити ''Дні кар'єри'' у закладах загальної середньої освіти

 

 

управління освіти і науки облдержадміністрації,   об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою),

 спеціальностями, затребуваними на ринку праці

 

 

з 2019 року

 

 райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

ІV. Соціальний діалог

Сторони домовилися:

4.1. Здійснювати соціальний діалог з питань формування та реалізації державної соціальної, економічної політики, регулювання трудових

 відносин у формах обміну інформацією, консультацій, колективних переговорів, узгоджувальних процедур

забезпечувати здійснення соціального діалогу з питань формування та реалізації державної соціальної, економічної політики, регулювання трудових відносин у формах обміну інформацією,

 консультацій, колективних переговорів, узгоджувальних процедур

 

протягом строку дії Угоди  

структурні підрозділи облдержадміністрації, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за згодою),

  райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

4.6. Надавати методичну допомогу сторонам соціального діалогу на всіх   рівнях з питань колективно-договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин, укладення

 колективних угод і договорів та забезпечення їх виконання 

надавати методичну допомогу сторонам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин, укладення колективних угод і договорів та забезпечення їх виконання 

 

 

протягом строку дії Угоди

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, об’єднання організацій роботодавців Рівненської області (за згодою), Федерація профспілок Рівненської області (за  згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

4.8. Здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової інформації або на офіційних веб-сайтах домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів сторін соціального діалогу, та оприлюднення інформації про стан виконання взятих на себе зобов'язань

забезпечувати систематичне висвітлення у засобах масової інформації або на офіційних веб-сайтах домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів сторін соціального діалогу, та оприлюднення інформації про стан виконання взятих на себе зобов'язань

 

 

протягом строку дії Угоди

структурні підрозділи облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, Федерація профспілок Рівненської області (за згодою)

4.9. Сприяти підвищенню ролі та ефективності Національної тристоронньої соціально-економічної ради, територіальних тристоронніх соціально-економічних рад, створенню галузевих (міжгалузевих) тристоронніх або двосторонніх  соціально-економічних рад

вживати в межах повноважень заходів з метою підвищення ролі та ефективності Національної тристоронньої соціально-економічної ради, територіальних тристоронніх соціально-економічних рад, створенню галузевих (міжгалузевих) тристоронніх або двосторонніх  соціально-економічних рад

 

протягом строку дії Угоди

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, Федерація профспілок Рівненської області (за згодою)

Заключні положення

Сторони домовилися:

Здійснювати в рамках своїх повноважень контроль за виконанням Угоди згідно з Регламентом здійснення контролю за виконанням Генеральної угоди (додаток 6 до Угоди)

 

забезпечувати в межах своїх повноважень контроль за виконанням Угоди згідно з Регламентом здійснення контролю за виконанням Генеральної угоди (додаток 6 до Угоди)

 

протягом строку дії Угоди

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення об'єднані територіальні громади, Федерація профспілок Рівненської області (за згодою), об’єднання організацій  роботодавців Рівненської області (за згодою)

 

 

 

 

Директор департаменту соціального

захисту населення облдержадміністрації                                                                                                                   Олексій ШАМАКРеєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

 

 

 

Антимонопольний комітет України

Погода
Рівне

волог.:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua


 

  Обласний центр зайнятості Центра надання адміністративних послуг у м.Рівному   Обласний центр гідрометеорології  Інформаційний портал Рівненщина


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Анонси  

Версія для людей із вадами зору

         Версія для людей з вадами зору

http://picua.org/img/2017-11/20/wo8tbqcyr8580n5hjw4kcel07.png 

http://picua.org/img/2018-01/11/hdvt1kvboybn2uyicgplsawjx.jpg

РОБОТА «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» (0800500078) РІВНЕНСЬКОЇ ОДА

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0833347001551949279.jpg

 

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0443461001551949112.jpg

 
ОГОЛОШЕННЯ

Оголошення про прийом документів для визначення претендентів на отримання стипендій обдарованим та соціально активним особам з інвалідністю

 

Оголошення про засідання регіональної комісії з реабілітації при Рівненській обласній державній адміністрації

 

Оголошення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року

 

ОГОЛОШЕННЯ про збір ідей проєктів до Плану заходів з реалізації у 2021-2023 рр. Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року

  

«Гаряча лінія» для суб'єктів підприємницької діяльності– (0362) 695 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційний портал публічних фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/photo/baner05082014.gif 

 

ДО УВАГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА ПРИЗОВОМ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ

ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ З ГРОМАДЯНАМИ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ