Рівненська обласна державна адміністрація 

На головну

33028, м. Рівне, м-н Просвіти, 1, тел.:(0362)264788, факс:(0362)260835, e-mail: roda@rv.gov.ua                          English version. Англійська версія

 
 червня 2021 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 

 

 

 

Державна система електронних звернень

 

 

 

 

 
 

 
Про затвердження Антикорупційної програми Рівненської обласної державної адміністрації на 2019 – 2020 рокиВидавник: Рівненська обласна державна адміністрація
Номер: № 874
Дата: 22 жовтня 2019


УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови обласної державної адміністрації

 

 

22 жовтня  2019 року                                                                   № 874

Дата оприлюднення 22 жовтня 2019 року

 

 

Про затвердження Антикорупційної

програми Рівненської обласної

державної адміністрації на 2019 – 2020 роки

 

 

На виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379 «Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 07 березня 2018 року № 360 «Про погодження антикорупційних програм до затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації»:

 

1. Затвердити Антикорупційну програму Рівненської обласної державної адміністрації на 2019 – 2020 роки (далі – Програма), що додається.

 

2. Відповідальним виконавцям подавати до 01 січня, 05 липня, 01 жовтня, 31 грудня 2020 року головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації інформацію про стан виконання Програми.

 

3. Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації подати Програму на погодження Національному агентству з питань запобігання корупції.

 

4. Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації подавати Національному агентству з питань запобігання корупції інформацію про стан виконання Програми.

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень. 

 

 

 

Голова адміністрації Віталій КОВАЛЬ

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

Національне агентство з питань запобігання корупції     

 

«____»___________ 20___року                        

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови Рівненської обласної
державної адміністрації

22.10.2019 № 874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антикорупційна програма

Рівненської обласної державної адміністрації

на 2019  –  2020 роки

 

        

 

                                                                                                      

                                                                                                                                                               

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне – 2019


 

 

І. Засади загальної політики щодо запобігання та протидії

корупції у Рівненській області, заходи з їх реалізації

 

Антикорупційна програма Рівненської обласної державної адміністрації (далі – Антикорупційна програма) розроблена у відповідності зі статтею 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

 

Антикорупційна програма це комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у роботі місцевого органу виконавчої влади. Дія Антикорупційної програми поширюється на всіх державних службовців апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, а також інших працівників, які не є державними службовцями та перебувають у трудових відносинах з облдержадміністрацією.

 

Метою Антикорупційної програми є  створення у сфері діяльності облдержадміністрації ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, визначених чинним законодавством.

 

Основними завданнями Антикорупційної програми є:

 

визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання
та протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації, заходів з їх реалізації, а також виконання рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379 «Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня        2018 року за № 87/31539;

 

проведення оцінки корупційних ризиків у сфері діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів, визначення причин, що їх породжують, умов, що їм сприяють, та визначення заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строків виконання;

 

забезпечення підвищення рівня правової свідомості державних службовців облдержадміністрації шляхом проведення відповідних заходів навчального спрямування та періодичного перегляду Антикорупційної програми.

 

На виконання реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні, облдержадміністрації вжити таких заходів:

впроваджувати та використовувати механізм повідомлення про корупційні прояви, зокрема цілодобового функціонування гарячої телефонної лінії, розгляду та відповідного реагування на звернення громадян щодо корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, проводити інформаційну діяльність щодо необхідності розширення практики внесення викривачами повідомлень про корупцію;

 

зменшити можливості для корупційних проявів під час державних закупівель шляхом упровадження процедури електронних закупівель, оприлюднення договорів про закупівлі, у тому числі інформації про виконання договорів та кінцевих вигодонабувачів;

 

здійснювати практичні заходи щодо усунення корупційних чинників у адміністративних процедурах, зокрема сприяння розвитку інтегрованих прозорих офісів - центрів надання адміністративних послуг;

 

забезпечити контроль за своєчасним декларуванням майна, доходів, витрат посадовими та службовими особами облдержадміністрації, а також дотриманням ними правил етичної поведінки;

 

вжити заходів щодо запобігання, виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, втілювати ідею нетерпимості до проявів корупції;

 

забезпечити неухильне виконання державними службовцями облдержадміністрації антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної державної адміністрації щодо їх відповідності чинному законодавству та наявності корупційних ризиків;

 

виявляти корупційні ризики, які негативно впливають на виконання загальних та спеціальних функцій і завдань обласної державної адміністрації;

 

вживати заходів із захисту викривачів та залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в області;

 

вживати заходів щодо зменшення можливостей для корупції шляхом підвищення прозорості прийняття рішень та надання доступу до інформації. На офіційному вебсайті місцевих органів виконавчої влади Рівненської області створити, відповідно до вимог чинного законодавства, всі необхідні розділи і рубрики для розміщення інформації про діяльність державних та місцевих органів влади, установ і закладів соціальної сфери, комунальних підприємств та інших установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи. На вебсайті згідно з нормами законодавства поновлювати перелік та порядок надання адміністративних послуг, розміщувати нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до облдержадміністрації, відомості про вакансії;

 

проводити навчання, спрямовані на підвищення обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у сфері антикорупційного законодавства з питань електронного декларування, врегулювання конфлікту інтересів, етичної поведінки державних службовців за окремим планом, затвердженим в установленому порядку;

 

утвореною громадською радою при Рівненській обласній державній адміністрації, проводити відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, здійснювати громадський контроль, а також дотримання Рівненською облдержадміністрацією нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

 

вживати заходів із залучення представників громадськості до складу конкурсних комісій, робочих груп та інших дорадчих органів, створених для сприяння виконанню Рівненською облдержадміністрацією повноважень. 

 

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації,

причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків

 

Оцінку корупційних ризиків проводити відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

 

При дослідженні внутрішнього та зовнішнього середовища об’єктів оцінки корупційних ризиків визначати найбільш вразливі до ризиків сфери їх діяльності, функції та завдання.

 

Методом дослідження та оцінки ідентифікованих корупційних ризиків визначати чинники, які можуть впливати на появу цих корупційних ризиків, а також можливі наслідки корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

 

З метою залучення громадськості та експертів до проведення роботи з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації,  на офіційному сайті облдержадміністрації  у рубриці «Громадські обговорення» та «Анонси» розміщені відповідні оголошення.

Відповідно до листа голови облдержадміністрації від 21.08.2019              № 5954/0/01-22/19, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату було доручено надати пропозиції до підготовки обласної антикорупційної програми, а головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації узагальнити результати та підготувати проект антикорупційної програми.   

 

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації складено звіт, який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов`язаного з корупцією (додаток 1 до Звіту).

 

Також за результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у                    діяльності облдержадміністрації запропоновано заходи із                                  усунення корупційних ризиків, які спрямовані на ліквідацію або                    мінімізацію умов виникнення корупційних ризиків. Пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси наведено у таблиці  (додаток 2 до Звіту).

 

 

ІІІ. Навчання та заходи антикорупційного спрямування

 

Навчання та заходи антикорупційного спрямування в Рівненській облдержадміністрації здійснювати шляхом проведення цільових семінарів для керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації,  районних державних адміністрацій, а також  проведення тренінгів і круглих столів.

 

Орієнтовний план-графік підвищення кваліфікації кадрів на 2020 рік у Рівненському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, складений відповідно до проекту розпорядженням голови облдержадміністрації, яким заплановано проведення  навчань з питань запобігання корупції:

 

 

Термін навчання

Найменування посад

Тема

Відповідаль-

ний виконавець

1

2

3

6

7

1.              

І півріччя

(лютий)

Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, які не підвищували кваліфікацію впродовж 3 років

Професійна програма

Пашковська 

Марина

2.              

І півріччя

(березень)

Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, які не підвищували кваліфікацію впродовж 3 років

Професійна програма

Пашковська 

Марина

3.              

І півріччя

(травень -червень)

Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій, вперше прийняті на державну службу

Професійна програма

Пашковська 

Марина

4.              

Січень

Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, які відповідають за оприлюднення публічної інформації на офіційних сайтах органів влади

Короткострокова програма  «Доступ до публічної інформації»

Пашковська 

Марина

5.              

Грудень

Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, які відповідають за оприлюднення публічної інформації на офіційних сайтах органів влади

Короткострокова програма  «Доступ до публічної інформації»

Пашковська 

Марина

6.              

Перше півріччя

Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій

Короткострокова програма  «Електронне урядування в держав-ному управлінні»  (Е-документообіг)

Пашковська 

Марина

7.              

Друге півріччя

Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій

Короткострокова програма  «Електронне урядування в держав-ному управлінні»

Пашковська 

Марина

8.              

Перше півріччя

Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій

Короткострокова програма  «Електронне урядування в держав-ному управлінні»

Пашковська 

Марина

9.              

Друге півріччя

Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій

Короткострокова програма  «Електронне урядування в держав-ному управлінні»

Пашковська 

Марина

10.            

Квітень

Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, відповідальні за роботу із зверненнями громадян

Короткострокова програма  «Проблемні питання та шляхи вдосконалення роботи із зверненнями громадян»

Пашковська 

Марина

11.            

Червень

Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, відповідальні за взаємодію з громадськістю

Короткострокова програма  «Взаємодія органів державної влади з громадськістю»

Пашковська 

Марина

12.            

Березень

Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій

Короткострокова програма  «Запобігання корупції в органах державної влади»

Пашковська 

Марина

13.            

Травень

Голови та члени тендерних комітетів, відповідальні особи за організацію та здійснення закупівель апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій

Короткострокова програма  «Актуальні питання організації та здійснення публічних закупівель»

Пашковська 

Марина

14.            

Лютий

Державні службовці структурних підрозділів з питань соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрацій

Короткострокова програма  «Запобігання торгівлі людьми»

Пашковська 

Марина

15.            

Березень

Державні службовці категорії «Б» структурних підрозділів облдержадміністрації

Короткострокова програма  «Мистецтво управлінської діяльності і лідерство»

Пашковська 

Марина

16.            

За окремим графіком

Адміністратори центрів надання адміністративних послуг

Спеціальна програма

Пашковська 

Марина

17.            

Вересень

Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій

Короткострокова програма  «Організація діяльності державного службовця»

Пашковська 

Марина

18.            

Перше півріччя

Державні службовці категорії «Б» апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій

Короткострокова програма  «Впровадження змін в умовах реформ»

Пашковська 

Марина

19.            

Перше півріччя

Державні службовці категорії «В» апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій

Короткострокова програма  «Сприйняття змін в умовах реформ»

Пашковська 

Марина

20.            

Жовтень

Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій

Короткострокова програма  «Інформаційна безпека. Технічний захист інформації»

Пашковська 

Марина

21.            

Травень

Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій

Короткострокова програма  «Стратегічне планування місцевого розвитку»

Пашковська 

Марина

22.            

Вересень

Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій

Короткострокова програма  «Управління фінансами. Фінансовий контроль»

Пашковська 

Марина

23.            

Листопад

Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій

Короткострокова програма  «Розвиток компетентностей державних службовців» (за результатами щорічної оцінки)

Пашковська 

Марина

24.            

Лютий,

листопад

Посадові особи органів місцевого самоврядування, які відповідають за оприлюднення публічної інформації на офіційних сайтах органів влади

Короткострокова програма  «Доступ до публічної інформації в органах місцевого самоврядування»

Пашковська 

Марина

25.            

Листопад

Посадові особи виконавчих апаратів районних рад, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, відповідальні за взаємодію з громадськістю

Короткострокова програма  «Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю. Формування позитивного іміджу органу місцевого самоврядування»

Пашковська 

Марина

26.            

Лютий -березень

Посадові особи органів місцевого самоврядування

Короткострокова програма  «Запобігання корупції в органах місцевого самоврядування. Електронне декларування доходів»

Пашковська 

Марина

27.            

Жовтень

Посадові особи сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, об’єднаних територіальних громад, відповідальні за ведення діловодства (контролю)

 

Короткострокова програма  «Організація діловодства в органах місцевого самоврядування»

Пашковська 

Марина

28.            

Жовтень

Спеціалісти з питань юридичного забезпечення районних, сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад

Короткострокова програма  «Юридичне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування»

 

Пашковська 

Марина

29.            

Березень -

вересень

Посадові особи органів місцевого самоврядування

Короткострокова програма  «Електронне урядування»

Пашковська 

Марина

30.            

Вересень

Посадові особи органів місцевого самоврядування

Короткострокова програма  «Впровадження змін»

Пашковська 

Марина

31.            

Листопад

Посадові особи органів місцевого самоврядування

Короткострокова програма  «Сприйняття змін»

Пашковська 

Марина

32.            

Друге півріччя

Служби управління персоналом органів місцевого самоврядування

Короткострокова програма  «Актуальні питання проходження служби в органах місцевого самоврядування»

Пашковська 

Марина

33.            

Виїзні за окремим графіком

Посадові особи органів місцевого самоврядування

Короткострокова програма  «Актуальні питання діяльності органів місцевого самоврядування»

Пашковська 

Марина

34.            

Виїзні за окремим графіком

Депутати місцевих рад

Короткострокова програма  «Організація діяльності депутата місцевої ради»

Пашковська 

Марина

35.            

Виїзні за окремим графіком

Посадові особи органів місцевого самоврядування

Короткострокова програма  «Проблемні питання та шляхи вдосконалення роботи із зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування»

Пашковська 

Марина

 

IV. Процедура щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми


         Координація та контроль виконання Програми здійснюється головою обласної державної адміністрації.

Уповноважені та відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації здійснюють моніторинг виконання Антикорупційної програми, оцінку її ефективності за такими критеріями: своєчасність виконання, повнота реалізації, оцінка стану досягнення мети (індикаторів виконання). 

Відповідальні виконавці в межах компетенції подають головному спеціалісту з питань  запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації щоквартальну інформацію про стан виконання заходів, визначених  Антикорупційною програмою.

Головний спеціаліст з питань  запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації проводить моніторинг виконання Програми, під час якого здійснює оцінку її ефективності за критеріями: своєчасності виконання, повноти реалізації, оцінки стану досягнення мети (індикаторів виконання);

 

          забезпечує узагальнення наданих виконавцями Програми інформацій;

         інформує Національне агентство з питань запобігання корупції про стан виконання Програми;

         у разі встановлення невиконання або неналежного виконання Програми інформує голову обласної державної адміністрації про такі факти для вжиття відповідних заходів реагування, в тому числі дисциплінарного впливу.

 Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми за результатами її перегляду приймає голова обласної державної адміністрації за висновками Комісії, а також у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій стосовно її удосконалення (конкретизації).

За результатами оцінки виконання Антикорупційної програми та у разі внесення змін та доповнень до чинного антикорупційного законодавства України, шляхом внесення пропозицій голові Рівненської облдержадміністрації щодо перегляду Антикорупційної програми та затвердження її у новій редакції.

Також як обов’язкову підставу перегляду Антикорупційної програми, після після затвердження Кабінетом Міністрів України державної програми з реалізації антикорупційної стратегії та у разі встановлення за результатами оцінки виконання антикорупційної програми недієвості визначених нею заходів, а також за результатами проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації.

 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань

запобігання та виявлення корупції

апарату адміністрації Валерій ШВЕЦЬ

« 10» жовтня  2019

 

 

Додаток до Програми

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

                                                                              Голова Рівненської
обласної державної адміністрації

 

                                                                                                    Віталій КОВАЛЬ

                                                                               

Звіт

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної державної адміністрації

 

З метою врахування можливих зауважень з боку представників громадськості проект зазначеного розпорядження було опубліковано на офіційному веб-сайті Рівненської обласної державної адміністрації.

 

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року
за № 1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики у діяльності Рівненської
обласної державної адміністрації, здійснено опис та проведено їх оцінку.

 

При ідентифікації корупційних ризиків у структурних підрозділах обласної державної адміністрації та її апарату проведено вивчення та аналіз організаційної структури, положень про структурні підрозділи облдержадміністрації, системи внутрішнього контролю, управління персоналом, проведення процедур закупівель, надання адміністративних послуг (ліцензування, дозвільна діяльність).

 

Шляхом дослідження ідентифікованих корупційних ризиків та їх оцінки, визначені чинники, які можуть впливати на появу цих корупційних ризиків, а також можливі наслідки корупційного правопорушення, або правопорушення пов`язаного з корупцією (додаток 1 до Звіту) та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення          (додаток 2 до Звіту).  

 

 

 

Головний спеціаліст з питань

запобігання та виявлення корупції

апарату облдержадміністрації                                                     Валерій ШВЕЦЬ

 

 

 

Додаток 1

до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної державної адміністрації

 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків

у діяльності Рівненської облдержадміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного

правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

 

 

 

Опис ідентифікованого

корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного

правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

1

2

3

Відсутність належного забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар`єри, життю особи чи близьким)

Незнання положень законодавства про заборону розголошення інформації про викривачів. Відсутність порядку організації в облдержадміністрації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

Вплив на членів конкурсної комісії посадових осіб органу влади приймати на посади державної служби категорії ,,В” близьких осіб, а також в умовах конфлікту інтересів щодо кандидатів зазначеної категорії

Відсутність  процедури внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади та проведення спеціальної перевірки не є обов`язковою

Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу

Відсутність у складі конкурсної  ко­місії незалежних представників гро­мадськості може призвести до на­дання переваги членами комісії кан­дидату не за критеріями неупере­дженості, а за власними уподобан­нями (особисті стосунки тощо)

Дискреційні повноваження конкурсної комісії, відсутність у складі комісії незалежних представників

Втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації

Вплив посадових, інших осіб на результати другого етапу конкурсу, попереднє ознайомлення кандидата на державну службу з варіантом ситуаційного завдання

Не зазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення. Відсутність у складі комісії незалежних представників. Відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії

Можливі фінансові втрати, притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

Недоброчесність та неповідомлення членом комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до  переконання інших членів приймати те чи інше неправомірне рішення

Відсутність у складі комісії незалежних представників. Відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії

Втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації

Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв`язку з відсутністю законодавчого обов`язку проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які займають посади державної служби категорії ,,В”

Відсутність  процедури внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади та проведення спеціальної перевірки не є обов`язковлю

Можливі фінансові втрати, притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

Особиста зацікавленість, неповідомлення про наявний конфлікт інтересів може призвести до незаконного нагородження державними та урядовими нагородами

Відсутність  та неналежна процедура внутрішньої перевірки відомостей про осіб, яких представляють до нагород

Втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації, притягнення винних осіб до відповідальності

Наявність потенційного конфлікту інтересів у посадових осіб, пов`язаного з використанням службового становища посадовою особою при забезпеченні організаційно-підготовчої роботи із надання ліцензій на провадження освітньої діяльності закладам освіти області може призвести до надання неправомірних переваг на користь третіх осіб

Недоброчесність посадових осіб при розгляді документів наданих для отримання ліцензій

Притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

Вплив зацікавлених осіб на представників юридичної служби органу влади в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів органу влади у судах

Недоброчесність посадових осіб при розгляді матеріалів та представництві у судах, ймовірність конфлікту інтересів

Притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

Виникнення у предствника ау­диторської групи під час перевірки конфлікту інтересів може призвести до вчи­нення правопорушення, пов’язаного з корупцією

Неврегульованість процедури відкликання/відводу члена ау­диторської групи, ймовірність конфлікту інтересів

Спотворення результатів аудиторського дослідження, притягнення членів ауди­торської групи (посадових осіб об’єкта аудиту) до відповідальності, судові процедури

Отримання матеріальних благ членами аудиторської групи від посадових осіб об’єктів аудиту (або інших пов’язаних осіб) за викрив­лення інформації, наданої до матеріалів аудиторського звіту

Відсутність процедури відсте­ження такої діяльності членів аудиторської групи, включення відповідних висновків керів­ника аудиторської групи до ау­диторського звіту

Втрата репутації, судові процеси проти органу влади,  спотворення результатів аудиторського дослідження, притягнення членів ауди­торської групи (посадових осіб об’єкта аудиту) до відповідальності, судові процедури

Приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту, може призвести до невжиття заходів щодо виявлення та запобігання корупції

Відсутність проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту відповідно до стандартів внутрішнього аудиту

Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації

Вибір між застосуванням та незастосуванням електронної системи закупівель дозволяє уникати конкурентного визначення постачальника

 

Законом України «Про публічні закупівлі» організаторам надана можливість самостійного прийняття рішення щодо використання ними електронної системи із допорогових закупівель, а також намагання суб'єктів господарювання реалізувати продукцію поза конкуренцією

Втрата репутації, судові процеси проти органу влади, нераціональне використання бюджетних коштів, надання неправомірних переваг на користь третіх осіб

Втручання у діяльність атестаційної комісії третіх осіб під час атестації лікарів, може призвести до прийняття незаконного рішення на користь окремих осіб 

Можливість одностороннього розгляду членом комісії  пакету документів атестаційної справи, що може призвести до неповідомлення іншим членам комісії про можливі порушення, виявленні під час розгляду    

Притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси

Діюча процедура публічних закупівель недостатньо законодавчо врегульована в частині формування умов закупівлі, не передбачає механізму контролю з боку компетентних органів та/або громадськості за формуванням умов закупівлі, внаслідок чого розпорядники бюджетних коштів  можуть формувати  (визначати) умови закупівлі під конкретного постачальника та уникати конкуренції

Діюча система чинного законодавства, що регулює сферу публічних закупівель

Притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси, нераціональне використання бюджетних коштів, дискредитація електронної системи закупівель Prozorro

Поєднання в компетенції посадової особи функцій з приймання документів на отримання адміністративної послуги та прийняття рішення щодо її надання і підписання акту виконаних робіт може призвести до вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією

Діюча система поєднання функцій з приймання документів, прийняття рішення щодо надання послуги та підписання акту виконаних робіт, неврегульованість порядку визначення виробника будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання при проектуванні об’єктів

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації органу влади, судові процеси проти органів влади

Можливий тиск або втручання третіх осіб у діяльність комісії з метою впливу на прийняття нею рішення на користь окремих учасників програми агропромислового розвитку

Наявність приватного інтересу членів комісій, обмежений доступ громадськості до процедури розгляду заявок претендентів на отримання бюджетних коштів, наявність прямого підпорядкування у членів комісії

Притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

При розгляді пакету документів для присвоєння тренерських категорій, членом комісії може бути скрита відома йому інформація щодо недостовірності деяких документів, що може призвести до надання переваг цій особі

Незаконний вплив на членів комісії з боку посадових осіб

Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

Відсутність чіткої регламентації порядку використання коштів передбачених Обласною програмою розвитку фізичної культури і спорту на 2017 - 2020 роки

Формалізованість та декларативність Обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 - 2020 роки

Можливі фінансові втрати, втрата репутації, притягнення осіб до відповідальності

Наявний стан законодавчої неврегульованості може сприяти необґрунтованому та незаконному затягуванню часу при видачі висновку державної експертизи до 120 днів, що може призвести до вчинення корупційного правопорушення

Невизначеність законодавчих підстав для продовження терміну розгляду

Незаконне затягування часу при проведенні державної екологічної експертизи, завдання збитків суб’єкту господарювання, створення перепон у господарській діяльності. Зниження довіри до органів державної влади

 

 

 

 

Додаток 2

до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної державної адміністрації

 

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

 

 

Корупційні

ризики

Пріоритетність

корупційного ризику (низька/середня/

висока)

Заходи

щодо усунення

корупційного ризику

Відповідальні за виконання заходу

Строк виконання

заходів щодо усунення

корупційного ризику

Необхідні для впрова­дження заходів

ресурси

Очікувані результати

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Організація роботи із запобігання та виявлення корупції

Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів

 

Середня

Розробка та затвердження порядку організації в облдержадміністрації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

 

 

Проведення роз`яснювальної роботи з відповідальними особами з питань запобігання корупції структурних підрозділів облдержадміністрації щодо роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

Січень - лютий

2020 року

 

 

 

 

 

Березень 2020 року

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Порядок розроблено та затверджено

 

 

 

 

 

 

Роз`яснювальну роботу проведено

 

Ймовірність впливу на членів конкурсної комісії з боку посадових осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів

Висока

Зазначати в протоколі всі деталі проведення процедури визначення переможця та мотивів, якими керувалися члени конкурсної комісії під час прийняття рішень

 

 

 

 

На кожному засіданні конкурсної комісії оголошувати о наявності конфлікту інтересів з подальшим занесенням до протоколу

 

Відділ кадрової  роботи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При

засіданні комісії

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Детальні протоколи ведуться

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До протоколу заноситься інформація про конфлікт інтересів

Відсутність у складі конкурсної  комісії з відбору кадрів незалежних представників громадськості

Середня

Залучення представників громадськості та засобів масової інформації для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсних відборів на зайняття вакантних посад державної служби

 

Відділ кадрової  роботи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

Листопад - грудень

2019 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Представники громадськості та засобів масової інформації залучаються до проведення конкурсних відборів

Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання

 

Середня

Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад надасть змогу залучення представників громадськості та засобів масової інформації для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсних відборів на зайняття вакантних посад державної служби

 

Відділ кадрової  роботи апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

Щокварталу

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

 

Відповідна інформація подається голові облдержадміністрації

Недоброчесність членів конкурсної комісії, можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв’язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору

 

Середня

Публікація на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації щодо кожного етапу конкурсного  відбору -  списків осіб,   які беруть участь у конкурсі, із зазначенням інформації про їх допущення до наступного етапу відбору, а також критеріїв відбору, які були застосовані комісією у кожному конкретному випадку

Розроблення внутрішнього механізму повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв’язку з таким конфліктом інтересів. Ознайомлення членів комісії з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення

 

Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії та публікація на офіційному вебсайті, з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

Відділ кадрової  роботи апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

Під час проведення конкурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад - грудень

2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час проведення конкурсів

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Відповідна інформація публікується на офіційному вебсайті облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механізм розроблено та ознайомлено членів конкурсної комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудіофіксація засідань конкурсної комісії здійснюється, результати публікуються на офіційному вебсайті облдержадміністрації

 

 

 

Ймовірність прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв`язку з відсутністю законодавчого обов`язку проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які займають посади державної служби категорії ,,В”

Низька

Запровадження обов`язкової перевірки достовірності поданих відносно себе відомостей кандидатами на посади державної служби категорії ,,В”, а також перевірка його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка)

Відділ кадрової  роботи апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

При кожному прийнятті на посаду

Не потребує

Перевірка проводиться

Можливість впливу сторонніх осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами

Середня

Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

Запровадження періодичного зовнішнього контролю шляхом залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи комісії з державних нагород та недопущення конфлікту інтересів

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

 

Відділ кадрової  роботи апарату облдержадміністрації, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

 

Щокварталу

 

 

 

 

 

Щокварталу

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Відповідна інформація подається голові облдержадміністрації

 

 

 

Відповідна інформація подається голові облдержадміністрації

Ймовірність використання службового становища посадовою особою при забезпеченні організаційно-підготовчої роботи з надання ліцензій на провадження освітньої діяльності закладам освіти області

 

Висока

Публікувати на вебсайті управління освіти і науки інформацію щодо видачі ліцензії закладам освіти

Провести навчання для посадових осіб щодо відповідальності за недоброчесні дії під час організаційно-підготовчої роботи з надання ліцензії на проведення освітньої діяльності закладів освіти

Управління освіти і науки облдержадмі-ністрації

Протягом 5 днів з моменту видачі ліцензії

 

До кінця  2019

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Інформація публікується на вебсайті

 

 

 

 

Навчання проведено

Недоброчесність посадових осіб органу влади під час представництва його інтересів у судах

 

Середня

Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси органу влади в суді, скасування довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження), щодо яких за результатами моніторингу (перевірки) було встановлено порушення ними антикорупційного або спеціального законодавства (необґрунтована відмова від позову, його визнання тощо)

 

Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи та недопущення конфлікту інтересів

 

Юридичний відділ апарату облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації,

юридичний відділ апарату облдержадміністрації

 

Щокварталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Перегляд здійснено, списки актуалізовано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідна інформація подається голові облдержадміністрації

Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичної служби органу влади в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів органу влади

 

Середня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесення змін у довіреності, виданих органом влади, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів забезпечить дотримання антикорупційного законодавства

Юридичний відділ апарату облдержадміністрації

Листопад - грудень

2019 року

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

У довіреності внесено відповідні зміни

Неврегульованість процедури відкликання / відводу члена аудиторської групи у разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів

Середня

Розроблення та затвердження змін до Порядку прове­дення внутрішнього аудиту в структурних підрозділах Рівненської обласної державної адміністрації та бюджетних установах, що належать до сфери її управління

 

Створення механізму моніторингу потенційного або реального конфлікту інтересів членів аудиторських груп

 

Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністрації

Листопад - грудень

2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий-березень 2020 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Відповідні зміни внесено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механізм створено

Вірогідність отримання матеріальних благ членами аудиторської групи від посадових осіб об’єктів аудиту (або інших пов’язаних осіб) за викривлення інформації, наданої ними до матеріалів аудиторського звіту

Середня

Розроблення та затвердження змін до Порядку проведення внутрішнього аудиту в структурних підрозділах Рівненської обласної державної адміністрації та бюджетних установах, що належать до сфери її управління

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення навчально-роз’яснювальної роботи серед працівників відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації

 

Начальник відділу внутрішнього аудиту

облдержадміністрації

 

Лютий-березень 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад - грудень

2019 року

 

 

Залучення  фахівця юридичного відділу апарату облдерж-

адмі-ністрації, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату     облдерж-
адміністрації

Відповідні зміни внесено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-роз’ясню-вальну роботу проведено

Неврегульованість (або недостатня урегульованість – у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень) процедури проведення допорогових закупівель

 

Середня

Проведення аналізу практики застосування та перегляду усіх неконкурентних процедур здійснення заходів, спрямованих на обмеження підстав застосування неконкурентних процедур публічних закупівель

 

Забезпечення проведення заходів щодо подальшої професіоналізаціїї членів тендерних комітетів в т.ч. проходження навчання та тренінгів

Управління фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдерж-адміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

 

Щокварталу

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Підвищення ефективності використання публічних коштів, зменшення фінансових втрат, розвиток конкуренції, мінімізація корупційних ризиків

Можливий вплив з боку третіх осіб на атестаційну комісію з метою сприяння на результат атестації лікарів  щодо визначення рівня їх професійної підготовки та можливості подальшого використання спеціалістів, підвищення  кваліфікації

Середня

Перевірка всіма членами атестаційної комісії переліку документів при подачі атестаційної справи

 

 

Об`єктивна та всебічна співбесіда з усіма членами комісії

 

Повідомлення членами атестаційної комісії про випадки впливу на них з боку посадових або інших осіб, з метою прийняття рішення про результат атестації

 

Управління охорони здоров`я облдержадміністрації

Перед кожним  засіданням атестацій-ної комісії

 

При кожному засіданні

 

У разі наявності

 

Не потребує

Перевірка проводиться

 

 

 

 

 

Співбесіда проводиться

 

 

 

У разі впливу повідомляється

Неврегульованість порядку визначення виробника будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання при проектуванні об’єктів

 

Середня

Здійснювати контроль під час виконання проектних робіт за недопущенням визначення в проектно-кошторисній документації  виробника будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання

 

Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації

Щокварталу

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Відповідна інформація подається голові облдержадміністрації

Ймовірність не доброчесної поведінки посадової особи під час підписання актів виконаних робіт, поставлених товарів та послуг

Висока

Проведення постійних нарад на об`єктах будівництва із залученням спеціалістів (експертів з будівельно-технічних питань), з метою визначення відповідності робіт, зазначених  в актах виконаних робіт

Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації

Не рідше   2 разів на місяць

 

 

Не потребує

Наради проводяться

 

 

 

Можливість впливу з боку посадових або інших осіб з метою сприяння в отриманні бюджетних коштів конкретними фізичними або юридичними особами

Висока

Визначення чітких підстав (у тому числі шляхом внесення (ініціювання) змін до нормативно-правових актів) для відмови в одержанні адміністративних бюджетних коштів з одночасним роз’ясненням заявникам таких підстав. При прийнятті рішень в ході засідання комісії проводити опитування членів комісії щодо наявності у них приватного інтересу. Інформацію вносити до протоколу

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

При кожному засіданні

 

 

Не потребує

До протоколу заноситься інформація про конфлікт інтересів

 

Можливе надання неправомірних негативних висновків та відмов членами атестаційної комісії при розгляді подань на присвоєння тренерських категорій

Низька

Забезпечення попередньої перевірки всіма членами комісії достовірності поданих документів на відповідність

 

Проведення перевірки за кожним фактом надходження скарги чи звернення від юридичних або фізичних осіб

Управління у справах  молоді та спорту облдержадміністрації

Не пізніше 5 робочих днів до засідання

 

 

У разі надходже-ння

Не потребує

Перевірка проводиться

 

 

 

 

 

Перевірки проводяться

 

Можливість неефективного використання бюджетних коштів передбачених в обласному бюджеті програмою розвитку фізичної культури і спорту на 2017 - 2020 роки

Середня

Прийняття розпорядження голови облдержадмі-ністрації ,,Про затвердження порядку використання коштів передбачених в обласному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту”, в якому буде чітко регламентовано порядок використання коштів

Управління у справах  молоді та спорту облдержадміністрації

Грудень

2019 року

 

 

Не потребує

Порядок використання коштів передбачених в обласному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту затверджено

Дискреційні повно-важення щодо встановлення екологічних умов провадження планованої діяль-ності, що визначаються у висновку з оцінки впливу на довкілля в ході процедури оцінки впливу на довкілля

Середня

Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень, конкретизації строків та порядку надання адміністративних послуг.

Залучення до роботи з оцінки впливу на довкілля структурних підрозділів департаменту та інших уповноважених органів; посилення контролю за підготовкою документів

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

Травень - червень

2020 року

 

Потребує виділення додаткових ресурсів з місцевих бюджетів для виготов-  лення паспортів водних об’єктів та технічної докумен-

тації на земельні ділянки під водним дзеркалом

Відсутність зловживань при доборі об’єктів, що будуть виставлені на торги, та організаторів торгів. Підвищення довіри до органів державної влади та наповнення бюджету

                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

 

 

 

Антимонопольний комітет України

Погода
Рівне

волог.:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua


 

  Обласний центр зайнятості Центра надання адміністративних послуг у м.Рівному   Обласний центр гідрометеорології  Інформаційний портал Рівненщина


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Анонси  

Версія для людей із вадами зору

         Версія для людей з вадами зору

http://picua.org/img/2017-11/20/wo8tbqcyr8580n5hjw4kcel07.png 

http://picua.org/img/2018-01/11/hdvt1kvboybn2uyicgplsawjx.jpg

РОБОТА «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» (0800500078) РІВНЕНСЬКОЇ ОДА

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0833347001551949279.jpg

 

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0443461001551949112.jpg

 
ОГОЛОШЕННЯ

Оголошення про прийом документів для визначення претендентів на отримання стипендій обдарованим та соціально активним особам з інвалідністю

 

Оголошення про засідання регіональної комісії з реабілітації при Рівненській обласній державній адміністрації

 

Оголошення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року

 

ОГОЛОШЕННЯ про збір ідей проєктів до Плану заходів з реалізації у 2021-2023 рр. Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року

  

«Гаряча лінія» для суб'єктів підприємницької діяльності– (0362) 695 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційний портал публічних фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/photo/baner05082014.gif 

 

ДО УВАГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА ПРИЗОВОМ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ

ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ З ГРОМАДЯНАМИ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ