Рівненська обласна державна адміністрація 

На головну

33028, м. Рівне, м-н Просвіти, 1, тел.:(0362)264788, факс:(0362)260835, e-mail: roda@rv.gov.ua                          English version. Англійська версія

 
 квітня 2023 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 

 

 

 

Державна система електронних звернень

 

 

 

 

 
 

 
Оголошення


Наказ департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 30.09.2019 14

 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту

соціального захисту населення

 облдержадміністрації

 30.09.2019   149

 

  ОГОЛОШЕННЯ

про обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів),

розроблених інститутами громадянського суспільства, у тому числі громадськими об'єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету

 в 2020 році

 

          Департамент соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації оголошує обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, у тому числі громадськими об'єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі - Конкурс).

Проведення Конкурсу здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами), враховуючи  постанову Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року №   156 (із змінами) "Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів,  та Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію програм (проектів, заходів), схваленому розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 29 грудня 2019 № 506  та затвердженому рішенням Рівненської обласної ради від 14 червня 2019 року  № 1372, на виконання п.1 додатку до Обласної програми соціального захисту населення Рівненській області на 2019-2025 роки, схваленої розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 06 грудня 2018 року №  894  та затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 07 грудня 2018 року № 1149, з метою забезпечення  прозорого та  цільового використання коштів обласного бюджету.

 Мета Конкурсу - розвиток партнерства з інститутами громадянського суспільства, діяльність яких має соціальне спрямування, у тому числі з громадськими об'єднаннями  ветеранів, та залучення їх до розв'язання соціальних проблем відповідно до визначення пріоритетних напрямків.

 Перелік пріоритетних завдань, на розв'язання яких мають бути спрямовані програми (проекти, заходи), розроблені інститутами громадянського суспільства):

- реалізація програм (проектів, заходів), пов’язаних із захистом прав і свобод, задоволенням суспільних, зокрема соціальних, та інших інтересів ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, які отримали  статус відповідно до законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні";

        - забезпечення  реалізації заходів,  спрямованих на покращення якості  соціального обслуговування  учасників бойових дій, у тому числі учасників  антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), членів сімей загиблих та полонених  учасників  антитерористичної операції (операції  об'єднаних сил),  осіб з інвалідністю;

         - національно - патріотичне виховання  молоді, у тому числі  відновлення та виховання історичної пам'яті - здійснення заходів, спрямованих на  формування громадянської свідомості та створення необхідних умов для ії  творчого та духовного розвитку.          

             У межах Конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

- відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з ушануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників;        

 

-  проведення спортивно - реабілітаційних заходів;

 

- проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за «круглим столом» та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики     (проекту,заходу);

-   проведення заходів з військово-патріотичного виховання;

- розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання з комерційною метою.

          Обласний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) передбачає провадження проектної діяльності  на території Рівненської області.

          Інститути громадянського суспільства можуть подавати на конкурс кілька проектів.

          Подані конкурсні пропозиції учасникові конкурсу не повертаються.

          Проекти, що подаються для участі у конкурсі, повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

          До участі в Конкурсі не допускаються Інститути громадянського суспільства у разі, коли:

 

·         інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

·         інститут громадянського суспільства, зареєстрований в установленому       порядку, який здійснює свою діяльність менше шести місяців до оголошення проведення конкурсу;

·         інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

·         інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

·         конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

·         установлено факт порушення  інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження).

У межах Конкурсу не можуть бути підтримані проекти (програми, заходи), які:

      1) спрямовані на отримання прибутку;

      2) спрямовані на підтримку політичних партій, релігійних організацій;

      3) не передбачають обласного рівня реалізації.

         Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за такими критеріями:

 

       1. Відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, зазначеним в оголошенні про проведення конкурсу.

        2. Реалізація програми (проекту, заходу) повинна здійснюватися на території Рівненської області.

       3. Відповідність програми (проекту, заходу) її (його) меті.

       4. Реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

       5. Очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

       6. Рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері.

 

Загальний обсяг фінансування Конкурсу становить 880 (вісімсот) тисяч гривень.          

           Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу) становить  не більше 85 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу) та не може перевищувати  60 (шістдесят)  тисяч гривень.  

          Інститут  громадянського суспільства бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі  не  менше як 15 % необхідного обсягу фінансування.   Внесок для виконання   (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися інститутом громадянського суспільства, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як  разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.         

Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу) згідно постанови від 14 лютого 2018 № 156 (зі змінами) "Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів"  :

-                           на адміністративні витрати  закладається не більше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки;

-                           видатки на оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), які залучаються до підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі цивільно -правових договорів  не повинні перевищувати 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки , які призначаються для реалізації  програми (проекту, заходу).

 Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються   в установленому законодавством порядку.

           Для участі в Конкурсі інститути громадянського суспільства, у тому числі  громадські об’єднання ветеранів, подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена державною мовою і має містити такі документи:

1)       заяву про участь у конкурсі, складену за затвердженою формою;

2)   опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), складену за затвердженою формою. 

          Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4)   інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадського об’єднання, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

           Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника Конкурсу.

            Організатор Конкурсу ( департамент соціального захисту населення) та Інститути громадянського суспільства, які отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, укладають договори про виконання  (реалізацію) програми (проекту, заходу).

             Інститути громадянського суспільства не пізніше п’ятнадцятого числа місяця, наступного за тим, в якому відбувався захід, подають організаторові Конкурсу (департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації) фінансовий та підсумковий звіти про реалізацію програми (проекту, заходу) та обсяг використаних бюджетних коштів  за  затвердженою формою. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

           Організатор Конкурсу (департамент соціального захисту населення облдержадміністрації) проводить постійний моніторинг виконання (реалізації) всіх програм (проектів, заходів),  які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів. та готує  і оприлюднює   підсумковий висновок щодо виконання (реалізації) кожної програми (проекту, заходу).         

          Конкурсні пропозиції подаються у друкованому та електронному вигляді (у форматі PDF та MicrosoftWord (MicrosoftExcel) на електронних носіях. Друкований варіант конкурсної пропозиції має бути поданий в папці, прошнурований, пронумерований та укомплектований відповідно до зазначеного переліку документів.

         Прийом конкурсної пропозиції здійснюється департаментом соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації з дня опублікування оголошення,  щодня  (крім вихідних і святкових днів), з 9.00  до 13.00 год. та з 14.00 до 17.00 год. за адресою: вул. Словацького,1, каб. 86, м.Рівне, 33028. 

             Кінцевий термін подачі документів  -  30 жовтня 2019 року.              

   Електронні копії конкурсних пропозицій надсилаються на електронну адресу:    planfin.rivne@gmail.com   (з позначкою «обласний конкурс проектів»).              

             Консультації та додаткова інформація за телефоном  ( 0362) 633 622 .

             Конкурс розпочинається з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті Рівненської обласної державної адміністрації  тексту оголошення про проведення Конкурсу та завершується  після прийняття конкурсною комісією рішення щодо визначення переможців Конкурсу й обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки на виконання (реалізацію) кожної програми (проекту, заходу) .

            Рішення конкурсної комісії розміщуються упродовж трьох робочих днів на офіційному веб-сайті  Рівненської  обласної  державної  адміністрації.

             Зразок заяви для участі в Конкурсі та додатків до неї розміщено на офіційному веб-сайті Рівненської обласної державної адміністрації у розділі "Консультації з громадськістю", підрозділ "Конкурс проектів"

 http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/publication/content/60079.htm.                        

Зразки форм:

-          Заява про участь в Конкурсі

-          Опис програми (проекту, заходу) та кошторисів витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

-          Підсумковий описовий звіт про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу).

-          Підсумковий  фіансовий  звіт за результатами виконання  (реалізації) програми (проекту, заходу).

 

 

 

 Перший заступник 

директора департаменту                                               Анна ЗАКУСІЛОВА

                                                

 

          ЗАТВЕРДЖЕНО

          Наказ департаменту

          соціального захисту населення

          облдержадміністрації          

          30.09.2019 149                                                                       

Заява

про участь у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Дата реєстрації заяви

 

Реєстраційний номер

 

 

 

Найменування інституту громадянського суспільства ( повна назва)

 

 

Назва проекту

 

 

Пріоритетне завдання, на розв’язання якого спрямовано проект

 (словами, зазначити тільки одне)

 

 

Загальна сума кошторису з урахуванням співфінансування

 

 

за рахунок бюджетних коштів

 

 

кошти співфінансування (не менше 15%)

 

 

Строк реалізації проекту

 

 

Прізвище та ім’я керівника організації, місцезнаходження організації, телефон, e-mail

 

 

Прізвище, ім’я та посада керівника проекту, поштова адреса, телефон, e-mail

 

                                       (заповнює учасник конкурсу)

Цією заявою підтверджую про __________________ факту порушення
                                                                                    (відсутність / наявність)

Інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

_____________________________________________________________________________

 (заповнює учасник конкурсу у разі наявності факту порушення вимог бюджетного законодавства -
вказується яке саме порушення вчинено та які заходи впливу були застосовані, зокрема попередження чи інші)

Гарантуємо, що у разі отримання фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету ці кошти будуть використані винятково для потреб, визначених проектом, відповідно та в межах кошторису витрат, затвердженого організатором конкурсу. 

Із умовами конкурсу ознайомлені та згодні.

(посада керівника громадського об’єднання або уповноваженої особи)

 

(підпис)

 

(ПІБ)

 

 

 

 

 

"___ "  _________________ 20___ р.

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ департаменту соціального

 захисту населення

облдержадміністрації

30.09.2019   149 

 

                                                       Опис

програми (проекту, заходу) та кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

 

 

(найменування проекту із речення, що відображає суть проекту, до 10 слів)

 

 

(найменування інституту громадянського суспільства відповідно до статуту)

 

 

1. Анотація проекту: _________________________________________________

____________________________________________________________________

(не більше однієї сторінки друкованого тексту)

В анотації проекту потрібно чітко і лаконічно розкрити його зміст за такою схемою: хто реалізуватиме проект, в чому полягає його актуальність,  які заходи будуть здійсненні в рамках проекту, очікуваний результат, тривалість та бюджет.

 

2. Детальний опис проекту

 

2.1. Соціальна проблема та пріоритетне завдання, для вирішення яких спрямовано проект. Які шляхи та методи вирішення соціальної проблеми та досягнення пріоритетного завдання передбачаються проектом, його мета?

2.2. Інформація про цільову аудиторію

на які цільові групи населення та організації поширюватиметься проектна діяльність. Коротко описати цільові групи (соціальні, вікові та географічні дані), а також зазначити кількісні показники – скільки представників цільової аудиторії буде охоплено проектом; скільки людей отримають користь від реалізації проекту, яким чином здійснюватиметься відбір/залучення учасників проекту.

 

2.3. Мета та завдання

Чітко сформулювати мету, яку ставить перед собою організація для вирішення обраної проблеми; завдання, які будуть вирішуватись для досягнення поставленої мети).

2.2. План реалізації проекту:

Потрібно детально описати план-графік заходів, які відбуватимуться у рамках реалізації проекту).

План може бути представлений у вигляді таблиці:

Етапи реалізації проекту

Опис заходів для здійснення етапу

Строк реалізації етапу

Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Відповідальні виконавці проекту:

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Обов’язки у межах проекту

 

Освіта, спеціалізація (у т.ч. додаткові курси підвищення кваліфікації, тренінги, семінари)

 

Досвід роботи (Необхідно відобразити той досвід, який відповідає напрямкам проекту

 

 

2.4. Залучені до реалізації проекту організації (якщо такі є) та розподіл обов’язків між ними

№ з/п

Назва організації партнера

Контактна особа (П.І.Б., посада, тел.)

Форма участі та обов’язки в межах проекту

Примітка

 

 

 

 

 

 

2.5. Шляхи інформування громадськості про хід реалізації проекту

Зазначити способи розповсюдження та конкретні джерела оприлюднення інформації про реалізацію проекту, способи залучення ЗМІ, органів влади, партнерів та інших аудиторій до реалізації проекту.

 

2.6. Очікуваний результат та конкретні результативні показники:

Описати кількісні та якісні результати проекту, вплив на цільові групи, соціально-економічні наслідки, ефективність та корисність, короткострокові та довгострокові наслідки, можливість використання результатів проекту після його закінчення

2.7. Перспективи продовження проекту після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів та можливі джерела фінансування.

 

2.8. Яку частину коштів і з яких джерел очікується залучити для реалізації проекту?

.

3. Кошторис витрат на фінансову підтримку у сумі    _____________________гривень, додається.

(додається за формою згідно додатку на окремому аркуші(ах)

4. Обґрунтування кількості послуг та товарів

в тому числі й тих, що будуть залучені із інших джерел або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням діючих цін та тарифів, особливостей проекту   та принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання

__________________________________________________________________
(по кожній статті кошторису витрат з нового рядка)

5. Перелік та характеристика наявної матеріально-технічної та кадрової бази __________________________________________________________________

(інформація вказується у кількісних показниках) Примітки:

1. Інститут громадянського суспільства може додатково подати інші матеріали, які засвідчують її спроможність реалізувати проект.

 

(посада керівника інституту громадянського суспільства або уповноваженої особи)

 

(підпис)

 

(ПІБ)

"___" _________________ 20___ р.

 

 

КОШТОРИС ВИТРАТ

на фінансову підтримку інституту громадянського суспільства для реалізації проектів

 

(назва інституту громадянського суспільства)

 

(назва проекту)

№ з/п

Стаття витрат

Розрахунок витрат

Сума коштів обласного бюджету

 

Власний внесок організації, грн

Загальна сума коштів, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

                      РАЗОМ витрат за кошторисом

 

 

0

1

Витрати на реалізацію проекту

 

 

 

1

Оренда приміщень, територій, споруд, де проводиться захід (чи плата за їх користування (назва, м²))

Кількість одиниць

Кількість днів (годин) оренди

Вартість оренди за день (годину), грн

х

х

х

 

 

 

 

 

0

Всього за статтею

 

 

 

 

 

0

2

Художнє та технічне оформлення місць реалізації проекту

Кількість одиниць

Кількість годин (днів)

Вартість за годину (день), грн

х

х

х

 

 

 

 

 

0

Всього за статтею

 

 

 

 

 

0

3

Оплата транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів) (із зазначенням виду транспортного засобу)

Кількість одиниць

Кількість годин (км)

Вартість за годину (км), грн

х

х

х

 

 

 

 

 

0

Всього за статтею

 

 

 

 

 

0

4

Оренда обладнання, оргтехніки (чи плата за користування ними) (перелік та технічні характеристики)

Кількість одиниць, шт.

Кількість днів (годин) оренди

Вартість оренди за день (годину), грн

х

х

х

 

 

 

 

 

0

Всього за статтею

 

 

 

 

 

0

5

Послуги зв’язку та поштові витрати (перелік)

Кількість одиниць (хв., шт.)

 

Вартість за одиницю, грн

х

х

х

 

 

 

 

 

0

Всього за статтею

 

 

 

 

 

0

6

Оплата поліграфічних послуг (перелік та технічні характеристики)

Кількість одиниць, шт.

 

Вартість за одиницю, грн

х

х

х

 

 

 

 

 

0

Всього за статтею

 

 

 

 

 

0

7

Придбання канцелярських та господарчих товарів (перелік)

Кількість одиниць, шт.

 

Вартість за одиницю, грн

х

х

х

 

 

 

 

 

0

Всього за статтею

 

 

 

 

 

0

8

Оплата проїзду представникам цільової групі населення та штатним працівникам інституту громадянського суспільства, які залучені до виконання проекту

Кількість осіб

Кількість днів (раз)

Вартість за день (раз), грн

х

х

х

 

 

 

 

 

0

Всього за статтею

 

 

 

 

 

0

9

Оплата харчування представникам цільової групі населення та штатним працівникам інституту громадянського суспільства, які залучені до виконання проекту

Кількість осіб

Кількість днів

Вартість за день (раз), грн

х

х

х

 

 

 

 

 

0

Всього за статтею

 

 

 

 

 

0

10

Оплата вартості проживання представникам цільової групі населення та штатним працівникам інституту громадянського суспільства, які залучені до виконання проекту

Кількість осіб

Кількість днів

Вартість за день (раз), грн

х

х

х

 

 

 

 

 

0

Всього за статтею

 

 

 

 

 

0

 

11

Інші витрати, що обумовлені специфікою реалізації проекту (перелік витрат)

Кількість одиниць

 

Вартість за одиницю, грн

х

х

х

 

 

 

 

 

0

Всього за статтею

 

 

 

 

 

0

2

адміністративні витрати інституту громадянського суспільства під час реалізації проекту (на адміністративні витрати закладається не більше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки  тільки для громадських об'єднань ветеранів)

 

0

0

1

Оренда нежитлових приміщень у разі відсутності власних приміщень інституту громадянського суспільства

Кількість одиниць

Кількість м²

Вартість оренди за м², грн

х

х

х

 

 

 

 

 

0

Всього за статтею

 

 

 

 

 

0

2

Оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання

Кількість спожитих послуг (Гкал/міс., кВт/міс., м³/міс.)

Кількість місяців

Тариф, грн

х

х

х

 

 

 

 

 

0

Всього за статтею

 

 

 

 

 

0

3

 Матеріальне заохочення для кожного з не більше трьох штатних працівників безпосередньо задіяних в реалізації проекту

Посадовий оклад за місяць (день), грн

Інші виплати за місяць (день), грн

Кількість відпрацьо-ваних місяців (днів)

х

х

х

 

 

 

 

 

0

Всього за статтею

 

 

 

 

 

0

4

Нарахування

Сума

х

Відсоток

х

х

х

Всього за статтею

 

 

 

 

 

0

5

Придбання канцелярських товарів

Кількість одиниць, шт.

 

Вартість за одиницю, грн

х

х

х

 

 

 

 

 

0

Всього за статтею

 

 

 

 

 

0

6

Оплата послуг зв’язку та обслуговування оргтехніки

Кількість одиниць (хв., шт.)

 

Вартість за одиницю, грн

х

х

х

 

 

 

 

 

0

Всього за статтею

 

 

 

 

 

0

7

Оплата послуг з придбання та використання програм бухгалтерського обліку

Кількість наданих послуг

 

Вартість за надану послугу, грн

х

х

х

 

 

 

 

 

0

Всього за статтею

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник або уповноважена особа громадського об'єднання

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 М.П. (за наявності)

____ ____________20___р.

 

 

Перший заступник 

директора департаменту                                          Анна ЗАКУСІЛОВА

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту

соціального захисту населення

 облдержадміністрації

                                                                       30.09.2019 149

                               Підсумковий  описовий звіт

          про  виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу)

 

Назва програми (проекту, заходу):     _____________________

Термін реалізації                 початок         __________________________________

                                              закінчення    __________________________________

 

 

  1. Перелік та опис завдань, фактично виконаних у рамках Проекту, та їх співвідношення із запланованими завданнями Проекту:
  2. Фактично досягнуті результативні показники виконання Проекту та їх співвідношення із запланованими результативними показниками:
  3. Кількість представників цільової аудиторії Проекту, фактично охоплених в процесі виконання Проекту, та її співвідношення із запланованою кількістю охоплених представників цільової аудиторії:

     4.  Оцінка рівня заінтересованості цільової аудиторії щодо Проекту та задоволеності

          потреб цільової аудиторії в результаті виконання Проекту:

  1. Перелік ІГС, які виступили партнерами під час реалізації Проекту (назва, повна поштова адреса, телефон,):
  2. У разі невиконання Проекту у повному обсязі або частково, вкажіть причини цього:
  3. Фактори, що перешкоджають виконанню Проекту, та пропозиції, щодо впливу на такі фактори:
  4. Як ІГС планує використовувати результати Проекту:
  5. Чи планує ІГС продовжувати виконання Проекту? Яким чином?

До описового звіту мають бути додані:

-             копії та сканкопії фактичних списків учасників усіх заходів, проведених у

      межах виконання Проекту, за формою

 

ПІБ

Організація,посада

Адреса,телефон

Підпис

 

 

 

 

 

 

-             копії усіх документів, матеріалів, публікацій, у тому числі роздаткових матеріалів заходів, розроблених  у рамках виконання Проекту,

-             зразки поліграфічної, інформаційної продукції, розробленої у рамках виконання Проекту,

-             копії документів, на підставі яких визначено фактично досягнуті результативні показники виконання програми (реалізації проекту, заходу); кількість представників цільової аудиторії програми (проекту, заходу), фактично охоплених в процесі виконання програми (реалізації проекту, заходу); рівень заінтересованості цільової аудиторії щодо програми (проекту, заходу) та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті виконання програми (реалізації проекту, заходу).

 

 

Підсумковий описовий звіт здав:            ______________                                 _____________

(установа ,ПІБ ,телефон)                              (підпис)                                      (дата)

                                                                                                                                         

 

М.П.

 

Підсумковий описовий звіт прийнято:      ________________                              ______________

(установа ,ПІБ ,телефон)                                (підпис)                                     (дата)

 

 

 

Перший заступник 

директора департаменту                                          Анна ЗАКУСІЛОВА

 

 

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту

соціального захисту населення

 облдержадміністрації

                                                                       30.09.2019  149

 

                                                                                 

                                                                                   

                                                                                               

                                      Підсумковий   фінансовий звіт

      за  результатами  виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

 

Повна назва інституту громадянського суспільства:_____________________

 

Назва Проекту:     _____________________

 

Назва статті

Затверджено у кошторисі витрат

Використано

Номер та назва документа, що засвідчує витрати

За рахунок організатора конкурсу

З інших джерел

За рахунок організатора конкурсу

З інших джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          До фінансового  звіту обов’язково додаються  відповідним чином завірені копії усіх первинних бухгалтерських документів та облікових регістрів, які були підставою для здійснення бухгалтерської операції та підтвердження надання  послуг і робіт (копії первинних бухгалтерських та інших підтверджуючих документів повинні бути систематизовані, пронумеровані та подані у  хронологічному порядку відповідно до статей витрат форми кошторису):

-          договір про надання послуг,

-          договір оренди приміщення (іншої території),

-          акт про виконання робіт(послуг),

-          розрахунково-платіжна відомість, видатковий касовий ордер,  підтверджуючі  документи про перерахування коштів на картковий рахунок,

-          платіжні доручення про перерахування,

-          чеки, квитанції  до прибуткового касового ордеру.

Підсумковий фінансовий звіт здав:            ______________                              _____________

(установа ,ПІБ ,телефон)                              (підпис)                                      (дата)

 М.П.                                                                                                                                  

Підсумковий фінансовий  звіт прийнято:      ________________                          ______________

(установа ,ПІБ ,телефон)                              (підпис)                                       (дата)

 

 

Перший заступник 

директора департаменту                                              Анна ЗАКУСІЛОВА

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

 

 

 

Антимонопольний комітет України

Погода
Рівне

волог.:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua


 

  Обласний центр зайнятості Центра надання адміністративних послуг у м.Рівному   Обласний центр гідрометеорології  Інформаційний портал Рівненщина


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Анонси  

Версія для людей із вадами зору

         Версія для людей з вадами зору

http://picua.org/img/2017-11/20/wo8tbqcyr8580n5hjw4kcel07.png 

http://picua.org/img/2018-01/11/hdvt1kvboybn2uyicgplsawjx.jpg

РОБОТА «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» (0800500078) РІВНЕНСЬКОЇ ОДА

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0833347001551949279.jpg

 

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0443461001551949112.jpg

 
ОГОЛОШЕННЯ

Оголошення про прийом документів для визначення претендентів на отримання стипендій обдарованим та соціально активним особам з інвалідністю

 

Оголошення про засідання регіональної комісії з реабілітації при Рівненській обласній державній адміністрації

 

Оголошення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року

 

ОГОЛОШЕННЯ про збір ідей проєктів до Плану заходів з реалізації у 2021-2023 рр. Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року

  

«Гаряча лінія» для суб'єктів підприємницької діяльності– (0362) 695 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційний портал публічних фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/photo/baner05082014.gif 

 

ДО УВАГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА ПРИЗОВОМ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ

ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ З ГРОМАДЯНАМИ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ