На головну

Нормативна база                              Мапа сайту

 
 травня 2022 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 
і

                                  МЛИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЇ

                            

             35100 смт Млинів, вул. Народна, 1,  тел.факс (03659)6-45-85, e-mail: mlunrda@rv.gov.ua

і
Колективний договір, його роль і значення у вирішенні трудових спорів


 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР,

 його роль і значення у вирішенні трудових спорів

 

    

     Поступове впровадження ринкових механізмів та економічних ре­форм, що тривають упродовж двадцятирічного періоду розбудови України як незалежної демократичної держави, спричининяє їх суттє­вий вплив і на суспільне життя в цілому, і на характер еоіцально- трудових відносин безпосередньо у сфері виробництва. Ці відносини трансформуються і вдосконалюються на підставі створення нової  нормативно-правової бази, зокрема шляхом впровадження новітніх  правових норм я питань договірного регулювання.

   Договірне регулювання взаємовідносин між роботодавцями та найма­ними працівниками набуло сучасних форм і ознак завдяки введенню в дію Законів України «Про колек­тивні договори і угоди» (1993 р.) «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (1999 р.) та ряду цільових законодавчих актів з питань оплати праці, охорони праці, відпусток, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) тощо.

 Однаковою мірою ці процеси сто­суються такої важливої сфери соціально-трудових відносин, як безпека, гігієна праці та виробничого середо­вища. Із впровадженням з 1992 р. спеціального законодавства з цих пи­тань та прийняття Закону «Про охорону праці» (в новій редакції 2002 р.) сформовано і розвинуто правові норми щодо колдоговірного регулю­вання проблеми створення належ­них здорових і безпечних умов праці в суспільному виробництві. Чинний Закон передбачає, що основоположні питання охорони праці чи соціально­го захисту працівників у цій сфері можуть і повинні вирішуватися че­рез колективний договір. Звідси ви­пливає обов'язок адміністрації під­приємств, установ, організацій та профспілкових комітетів приділяти першочергову увагу якісному фор­муванню колдоговорів зобов'язань з оплати праці, охорони праці, відпус­ток, вирішень колективних трудових спорів, конфліктів та організацій їх безумовного виконання.

Слід зазначити, що жоден пункт колективного договору не повинен погіршувати становище працівника, в порівнянні з колективними угода­ми вищого рівня. Крім того Зако­ном визначається, що положення договору не можуть погіршувати становище працівника порівняно із становищем, передбаченим законо­давством. Таким чином, колектив­ний договір може бути укладено або на тому самому рівні, що ви­значений законодавством, або ж на іще кращих умовах.

Колективний договір, укладений з дотриманням чинного законодавства, сприяє стабільності на підпри­ємстві, є надійною основою для со­ціального захисту працівників, для уникнення трудових конфліктів, а тому укладається не тільки в інтере­сах найманих працівників, а і в інтересах рюботодавця.

У сучасних соціально-економіч­них умовах його укладення на всіх підприємствах є обов'язковим і необхідним. Взаємовідеюсини між сторонами мають забезпечувати оптимальний баланс інтересів держави, роботодавців та найманих працівників і базуватися на принципах законності, рівноправності, про­зорості взаємоповаги.

З метою недопущення колектив­них трудових спорів та конфліктів надаються консультації та методич­на допомога найманим працівникам, головам профспілкових комітетів, представникам трудових колективів та роботодавців з питань застосуван­ня трудового законодавства в галузі оплати та охорони праці. За кон­сультаційними послугами звертаються в управління праці та соціального захисту населення у відділ з питань праці за адресою: смт Млинів, вул Ватутіна, 23, тел.: 6 44 24.

 

 

 

Начальник відділу праці управління праці 

та соціального захисту населення

Млинівської райдержадміністрації                                                            В.Антонович 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

 

 
 
 
 
 
Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Безкоштовна гаряча лінія ГО «Донбас SОS»

Майбутня професія - ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ

Млинівський районний військовий комісаріат проводить відбір кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ)....