На головну

Нормативна база                              Мапа сайту

 
 травня 2022 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 
і

                                  МЛИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЇ

                            

             35100 смт Млинів, вул. Народна, 1,  тел.факс (03659)6-45-85, e-mail: mlunrda@rv.gov.ua

і
СТРАТЕГІЯ економічного та соціального розвитку Млинівського району


 

 

Схвалено розпорядження голови  райдержадміністрації                          

03 жовтня 2013  року № 230           

                                                                                                         

 

Затверджено

рішення Млинівської районної ради         

 05 листопада  2013 року   № 316 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Млинівська районна рада

Млинівська районна державна адміністрація

 

 

 

СТРАТЕГІЯ

економічного та соціального розвитку Млинівського району

 на період  до 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Млинів – 2013

 

 

 


 

 

ПРОЕКТ СТРАТЕГІЇ 

ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ   МЛИНІВСЬКОГО   РАЙОНУ  НА   ПЕРІОД ДО 2018 РОКУ

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

Вдале географічне розташування, значний ресурсний потенціал, розвинена транспортна система обумовлюють статус району, що має значний потенціал свого розвитку. Низка реформ та зумовлені ними зміни в економіці та соціальній сфері внесли значні корективи в чинні плани і прогнози.

Необхідність здійснення радикальних структурних перетворень економіки району за рахунок модернізації виробництва, впровадження новітніх технологій, розвитку інфраструктури, активізація інвестиційних процесів зумовила потребу підготовки нового програмного документу: Стратегію економічного та соціального розвитку Млинівського району на період до 2018 року.

Цей документ – результат спільних зусиль представників місцевого самоврядування, державних службовців, депутатського корпусу та громадськості.

Стратегія визначає головну мету економічного та соціального розвитку району – перетворення Млинівщини в регіон з високим рівнем життя населення і умовами гармонійного розвитку особистості на основі модернізаційної інвестиційно-інноваційної моделі.

Стратегія визначає конкретні заходи, що стосуються поліпшення умов і забезпечення функціонування економіки і соціальної сфери, чітко вказує на пріоритетні напрями розвитку району та шляхи досягнення основної мети.

У структурі Стратегії відображено її основні елементи: бачення майбутнього району, стратегічна мета, пріоритети і завдання на перспективу.

Шляхом аналізу визначені сильні і слабкі сторони економіки, а також проблеми, які стримують розвиток соціально-економічних процесів. У результаті обрано основні пріоритети розвитку, що дозволять досягти стратегічної мети в майбутньому.

Стратегія  соціально-економічного розвитку району визначає головні цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Млинівського району, які спрямовані на довгострокове економічне зростання.

 

Реалізація Стратегії забезпечить поліпшення соціальної та економічної ситуації в районі. Базовою умовою для цього стане суттєвий приплив інвестицій.

Підвищення життєздатності економіки району сприятиме підвищенню добробуту та досягненню нової якості життя населення району.

 

  

      Розділ  І

 

Загальні положення

 

Стратегія - це загальний напрямок майбутнього розвитку Млинівського району Рівненської області, якого необхідно дотримуватися в конкретній ситуації, це осяжна перспектива, колективна і та, що приймається жителями району, реалізована в їх намірах і діях. Розробка стратегії пов'язана з вибором пріоритетних завдань задоволення  потреб різних соціальних груп: населення, підприємців, органів влади та управління.

Нормативно-правовою базою для розробки Стратегії економічного та соціального розвитку Млинівського району  на період до 2018 року  є Конституція України, Закони України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року, наказ Міністерства економіки України № 224 від 29.07.2002  „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку”  та постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”, розпорядження голови облдержадміністрації від 30.10.2006  № 489 ,,Про Стратегію економічного  та соціального розвитку Рівненської області на період до 2015 року”  та інші нормативні документи.

Стратегія розвитку району розроблена відповідно до положень і завдань Державної та обласної стратегій регіонального розвитку на період до 2015 року.

Основною метою Стратегії розвитку району є утвердженняМлинівського району, як регіону з достатнім рівнем розвитку економіки. На це мають бути спрямовані всі інституційні перетворення, політика економічних та соціальних реформ.

Головним чинником та основою реалізації Стратегії є сталий та збалансований економічний розвиток як передумова збільшення доходів населення та забезпечення соціальних гарантій, підвищення якості послуг та покращення навколишнього середовища.

Стратегія економічного та соціального розвитку району визначає пріоритетні напрями та стратегічні завдання економічного і соціального розвитку Млинівського району, реалізація яких, насамперед, має на меті забезпечити нову якість життя людей. В Стратегії деталізовано основні заходи, спрямовані на досягнення стратегічних цілей.

Стратегія є основою для розроблення і формування щорічних програм економічного і соціального розвитку району, що визначають послідовні першочергові заходи та необхідні для цього витрати, які включаються до проекту бюджету району на черговий рік. 

Досягнення стратегічної мети передбачає:

скорочення диспропорцій у соціальних показниках, у тому числі заробітній платі;

збільшення інвестицій в район;

створення умов для сталого розвитку, підвищення рівня життя населення, подолання бідності, формування середнього класу;

дотримання визначених державних соціальних гарантій;

розширення фінансово-економічних можливостей територіальних громад, посилення мотивації органів місцевого самоврядування щодо зміцнення місцевих бюджетів;

зміцнення матеріальної бази органів місцевого самоврядування та підвищення їх ресурсного забезпечення.

Стратегія визначає конкретні напрямки діяльності влади в тому, що стосується поліпшення умов і забезпечення розвитку регіону, вказує на те, що органи місцевого самоврядування та виконавчої влади відіграють ключову роль у визначенні напрямків розвитку регіону. Саме вони повинні прагнути підвищення ефективності використання потенціалу регіону, забезпечувати умови для його розбудови, усунення перешкод на шляху досягнення стратегічних пріоритетів.

 

  

Розділ 2

Потенціал та тенденції

соціально-економічного розвитку Млинівського району

 

2.1. Загальна характеристика регіону

 

Географічне розташування

Млинівський район як адміністративно-територіальна одиниця у складі Рівненської області утворений в 1939 році. Розташований у західній частині Рівненської області. На півночі і заході він межує з Волинською областю, на сході з Рівненським, на південному сході - з Дубенським, на південному заході - з Демидівським районами нашої області.

Територія району становить 94.6 тис.гектарів, що складає 4.7 відс. території області. Протяжність з півночі на південь становить 43.5 км, а зі сходу на захід - 42 км. Віддаленість від смт Млинів до м. Рівне 50 км. Районний центр Млинів розташований на березі мальовничої річки Іква, за 15 км від автомагістралі Київ-Львів.

Клімат - помірно-континентальний з відносно високою вологістю, незначними   коливаннями    температури,   помірно   тепле   літо та м'яка зима з частими відлигами.

По території району проходять ряд автомобільних магістралей (Доманове-Ковель-Чернівці-Мамалига, Рівне-Буськ-Перемишляни, Луцьк-Радомишль-Демидівка-Дубно).

За адміністративно-територіальним поділом район включає одне селище міського типу та 92 села, які об'єднуються однією селищною і 29-ма сільськими радами. Районний центр - смт Млинів з чисельністю населення 8.4 тис. осіб.

Населення району станом на 1 липня 2013 року становило 38.0 тис. осіб (3.3 відс. населення області), у тому числі 8.4 тис. осіб або 22 відс. - міського та 29.6 тис. осіб або 78 відс. - сільського населення. Щільність населення - 41 особа на 1 кв. кілометр.

Загальна чисельність пенсіонерів району станом на 01.01.2013 становила 10565 осіб, в тому числі 8340 осіб, або 78.9 відс. - сільські пенсіонери.

Млинівщина – екологічно чистий, рекреаційно-туристичний регіон України із збереженими та примноженими унікальною природою, самобутньою культурою, історико-архітектурною спадщиною; з високою освіченістю та духовністю громадян і відродженими традиціями самоврядності громад. Це територія, де забезпечуються і підтримуються сталий розвиток, рівні можливості для всіх мешканців та безпека їх життєдіяльності, міжнаціональна злагода; розвиток підприємництва та дружні і взаємовигідні зв’язки із сусідніми областями і країнами.

 

 

Стисла історична довідка

За народними переказами назва Млинів походить від слова „Млин”. Географічне положення на берегах річки Іква сприяло тому, що в давнину тут була велика їх кількість.

Перші відомості про Млинів належать до періоду панування литовського князя Олександра. А період розбудови населеного пункту є кінець XVIII – початок ХІХ століття.

Яскравою сторінкою у розвитку Млинова вписано закладання палацового комплексу на замовлення власників поселення графів Ходкевичів. Донині зберігся флігель палацу, в якому розміщено Млинівський краєзнавчий музей. Приміщення флігеля побудоване у 1780 році у стилі раннього класицизму, і є архітектурною пам’яткою XVIII століття. Для розробки проекту було запрошено придворного архітектора короля Станіслава Августа Ефраіма Шредера - відомого представника модного на той час класицизму.

В розвитку Млинова родина Ходкевичів відіграла історичну роль. У 1786 році вона побудувала костел. У крипті під ним покояться члени родини Ходкевичів. У 1830 році на кошти Олександра Ходкевича була збудована церква в ім’я великого князя Олександра Невського з кам’яною дзвіницею, які як і флігель палацу стали архітектурними пам’ятками національного значення.

В цей час Млинів із невеликого поселення стає містечком.

 

 

2.2 Аналіз ресурсного потенціалу району та його використання

 

Природно-сировинний потенціал

 

Земельні ресурси

Загальна площа сільськогосподарських угідь становить 75 тис.га або 8 відс. угідь області, у тому числі орних земель - 63.4 тис.га.

Район характеризується високим рівнем освоєння земель, придатних для сільськогосподарського виробництва (79.3 відсотка від загальної площі району).

Протягом 2010-2012 років посівні площі по всіх категоріях господарств зросли на 4758 гектарів.

Станом на 01.07.2013 року не оброблялось біля 2.1 тис.га землі, що є резервом для залучення інвестицій у сільське господарство.

Ґрунтовий покрив представлений ґрунтами, характерними як для Полісся, так і для лісостепу: дерново-підзолистими та опідзоленими, чорноземами, чорноземними карбонатними й дерновими карбонатними на крейдяних мергелях, чорноземно-лучними та лучними, дерновими й болотними та слабодернованими розбитими пісками.

Сформована база земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення, в т.ч. перелік земельних ділянок, призначених для продажу на торгах (аукціонах, конкурсах).

 

Мінерально-сировинні ресурси

На території району відомі поклади корисних копалин: цегляно-черепичної сировини, будівельного піску, крейди, вапняку, пісковику, торфу.

Корисні копалини розташовані в безпосередній близькості від магістральних автомобільних шляхів.

 

Лісові ресурси

Загальна  площа  лісів   Млинівського району становить 12 тис.га., з них 9.3 тис.га   ліси   державного підприємства „Млинівське лісове господарство”, 1.1 тис.га ліси в користуванні державного підприємства спеціалізованого лісогосподарського агропромислового підприємства „Млинівський держспецлісгосп”, 1.6 тис.га лісів для загальних природоохоронних цілей.

Твердолистяні насадження займають 82 відс. загальної площі лісів, хвойні та м’ягколисті по 9 відсотків.

В останні роки забезпечено щорічне зростання загальної площі вкритих лісовою рослинністю земель.

 

Водні ресурси

Млинівщина має значний рекреаційний потенціал: протікає сім річок протяжністю 160.8 км, 39 ставів площею 345.5 га (з них 217 га перебуває в оренді) і одне водосховище. Для району характерний слабохвилястий ландшафт. Відповідно флора представлена переважно лісовою та трав'янисто-болотною рослинністю.

Водні запаси району достатні для забезпечення функціонування та розвитку промисловості, сільського та житлово-комунального господарства, вирощування риби, туристично-рекреаційних потреб, виробництва електроенергії.

 

Туристично-рекреаційні ресурси

Навизначнішою пам'яткою архітектури державного значення є офіцина палацу графів Ходкевичів (XVIII ст.). Неподалік від неї знаходиться Свято-Покровська церква із дзвіницею-пам'ятки архітектури першої половини XIX століття.

До пам’яток архітектури місцевого значення належить дерев'яна Свято-Покровська церква с. Добрятин (рік побудови невідомий); дерев'яна церква Бориса    і   Гліба  с. Коблин  (1887р.);   церква   Різдва   Пресвятої   Богородиці с. Смордва (1787р.).

У Млинові знаходиться могила великого єврейського просвітителя, філософа, релігійного діяча вченого Аарона Перлова, до якої щороку приїжджають паломники-хасиди.

Недалеко від Млинова розташовані об'єкти природно-заповідного фонду - урочище „Хвороща”, гідрологічні заказники „М’ятин”  і  „Добрятин”.

До державних заповідних урочищ місцевого значення належать урочища„Війницьке” (поблизу с. Війниця (10 га), зволожене заплавою р. Іква де проростає меч-трава болотна, занесена у „Червону книгу України”), „Берещина”, ”Каролінка”, ”Смордва”.

До пам’яток природи державного значення належить Острожецький парк (старовинний парк, заснований в першій половині Х1Х ст., пам’ятка садовопаркового мистецтва), а також парк на території колишнього маєтку графів Ходкевичів у Млинові.

 

2.3. Соціально-економічний стан району

 

Сільськогосподарський комплекс

Географічне положення району та природні умови, а саме клімат, ґрунти, наявні земельні і водні ресурси є сприятливими для розвитку аграрно-промислового комплексу.

Аграрний сектор економіки відіграє важливу роль у системі матеріального виробництва, зміцненні економіки району, підвищенні добробуту населення. Цій галузі надається пріоритетне значення.

В агропромисловому комплексі району працює 15 сільськогосподарських підприємств, з них 8 – приватно-орендних підприємств, 1 – сільськогосподарський виробничий кооператив, 6 – товариств з обмеженою відповідальністю, а також  45 фермерських господарств та 4891 одноосібник. В районі є 18129 власників землі,  з  них 12426 - орендодавці. Середній розмір орендованого паю 3 га.

Основними напрямами розвитку сільського господарства є виробництво зерна, цукрових буряків, картоплі, овочів та  продукції тваринництва.

В структурі валової продукції сільського господарства (за всіма категоріями господарств) галузь тваринництва складає 25 відс., рослин­ництва - 75 відсотків.

Питома вага району в обласному валовому виробництві продукції сільського господарства складає близько  9.2  відсотка.

Впродовж останніх трьох років район стабільно тримає першість в області по виробництву валової продукції та прослідковується чітка тенденція покращення як виробничих так і соціальних показників.

Виробництво валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств у 2012 році склало 778.9 млн.грн., що на 9.7 відс. більше порівняно з  2011 роком. У порівнянні із 2009 роком валова продукція зросла на 203.2 млн.грн. або на 35.3 відсотка.

За січень-червень 2013 року всіма категоріями господарств вироблено валової продукції сільського господарства на суму 116.9 млн. грн., що на 6.6 відс. більше, ніж за відповідний період 2012 року.

По сільськогосподарських підприємствах ріст по роках, починаючи з 2010 року відповідно склав 30.7 відс., 27.3 відс. та 17.2 відсотка.

У 2012 році зібрано 146.8 тис. тонн зерна, накопано цукрових буряків 367.4 тис. тонн, картоплі -105 тонн, овочів - 23.1 тонни.

Протягом трьох останніх років порівняно з показниками 2009 року постійно зростають обсяги виробництва сільськогосподарських культур, зокрема зерна - на 33.8 відс., цукрових буряків - на 53.6 відс., картоплі - на 51.4 відс., овочів - на 50.6 відс. та ріпаку - у 2 рази більше.

У 2012 році порівняно з 2011 роком зросло поголів’я ВРХ на 10 відс. або на 1205 голів, в тому числі корів - на 1.8 відс. або на 116 голів, свиней - на 2 відс. або на 623 голови та птиці на 24.4 відс. або на 110.4 тис. голів. Збільшено виробництво молока на 11.5 відс. або на 2.7 тис.тонн та яєць - на 0.9 відс. На рівні 2011 року  вироблено м’яса 10.7 тис. тонн .

Порівняно  з   2009  роком  поголів’я  свиней зросло на 9.3 відс. або на 2705 голів та птиці на 35.6 відс. або на 147.6 тис. голів. Збільшено виробництво м’яса на 10.3 відс. або на 1 тис.тонн, молока на 5.7 відс. або на 1.4 тис.тонни.

Впродовж  2010-2012  років в галузь сільського господарства залучено 150.5 млн.грн. інвестиційних коштів.

Були здійснені роботи по реконструкції приміщень для відгодівлі молодняку ФГ ,,Млинівська чайка” та ПП ,,Деметра”, корівника на 200 голів АФ ,,Камаз-Агро” та тваринницьких приміщень в селах Війниця і Баболоки ПП „Агро-Експрес-Сервіс”. Побудовано комплекс з ремонту, зберігання техніки та побутових приміщень ПП „Агро-Експрес-Сервіс” у селі Ярославичі, зерносклади  АФ ,,Камаз-Агро”, склад по зберіганню отрутохімікатів та зернову площадку ТзОВ „Хавест-Агро”, зерносклад в селі Бокійма ТзОВ СБЄ „Україна-Рівне”.

На виконання районної Програми підтримки розвитку молочного скотарства в особистих селянських господарствах на 2011-2015 роки протягом 2011-2012 років закуплено дев’ять доїльних установок власникам особистих селянських господарств, в яких утримується чотири і більше корів. За січень-червень 2013 року прийнято документів від 59 фізичних осіб для часткового відшкодування витрат на закупівлю установок індивідуального доїння вітчизняного виробництва на суму 248, 2 тис. грн., з них виплачено 72 тис.грн. (16 особам).

Протягом І півріччя 2013 року фізичним особам нараховано бюджетної дотації за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби в сумі 618 тис. грн. (1075 особам), з них виплачено 421.5 тис. грн. (556 особам або 68.2 відс.). Нараховано дотації за продану на забій велику рогату худобу в сумі 139.4 тис.грн. (92 особам), з них виплачено 11.3 тис.грн. (7 особам або 8.1 відс.).

 

Промисловість

Промисловий комплекс району займає значну питому вагу у реальному секторі економічної діяльності і представлений дев’ятьма підприємствами.

Провідною галуззю є виробництво харчових продуктів, яка в структурі реалізації продукції займає найбільшу питому вагу - 98.5 відсотка.

В останні роки намітилась стійка тенденція до нарощування обсягів промислового виробництва. За січень-червень 2013 обсяги реалізованої продукції, в порівнянні з січнем-червнем 2012 року, зросли у 2.4 рази та в сумарному виразі становили  115 млн.грн. У 2012 році ріст становив 1.8 відс., а у 2011 - 48.9 відсотка.

Питома частка району в обласному обсязі реалізованої промислової продукції у 2012 році склала 1.7 відсотка (у 2009 році - 0.9 відс.).

Серед міст і районів області за обсягом реалізованої продукції в розрахунку на одну одиницю населення район займає 6 місце.

Найбільш впливовими промисловими підприємствами району є СГ ТзОВ „Ідна”, ТзОВ „Рівне-Зерно-Продукт”, ТзОВ „Волинь-Зерно-Продукт” та ПП „Агро-Експрес-Сервіс”.

Основними видами промислової продукції є м’ясо і субпродукти харчові свійської птиці, пшеничне та житнє борошно, макаронні вироби, ковбасні вироби, цегла керамічна будівельна та виробництво електроенергії.

Середньоспискова чисельність працівників промисловості у 2012 році склала 358 осіб і збільшилась в порівнянні із 2011 роком на 29 осіб.

Здійснювались заходи щодо нарощення виробничих потужностей.

Впродовж 2010-2012 років СГ ТзОВ ,,Ідна” введено в дію п’ять пташників та 40 тис. голів птиці кожен у селі Береги та встановлено лінію по виробництву згущеного молока потужністю 12 тонн на добу.

 

Інвестиційна діяльність

Серед багатьох факторів, від яких залежить стале економічне зростання, визначальним є вкладення капітальних інвестицій в економіку району.

У 2012 році на розвиток економіки району було спрямовано 78.2 млн. грн. капітальних інвестицій. Питома частка району в обласному обсязі складає 2.8 відсотка. На одного мешканця району припало в середньому 2036 грн. інвестицій.

За    І  півріччя    2013 року   освоєно   капітальних   інвестицій   на   суму  26.0 млн.грн.

Обсяг іноземних інвестицій станом на 01.07.2013  склав 3674.1 тис. дол. США. Порівняно з 2005 роком він зріс у 15.9  рази. У 2005 році працювало лише два підприємства з іноземними інвестиціями, на даний час тринадцять.

Протягом 2010-2012 років введено в експлуатацію житлові будинки загальною площею 12294 кв. м. (ріст в 2010 році до 2009 року - у 5.8 рази, в 2011році до 2010 року - на 63.3 відс., в 2012 році до 2011 року - на 11.7 відс.). За І квартал 2013 введено в експлуатацію житла загальною площею 1947 кв. метрів, ріст до відповідного періоду минулого року становить 28.3 відсотка.

Інженерне забезпечення району включає лінії електропередач, газопроводи, мережі водопостачання і водовідведення, очисні споруди потужністю 600 м3/добу.

У 2010 році завершено газифікацію населених пунктів району.

Токсичних відходів на території району немає.

Транспорт, шляхи сполучення, зв'язок

Зовнішні і внутрішні транспортні зв’язки району здійснюються автомобільним транспортом.

Автомобільний транспорт – важлива складова інфраструктури району, яка забезпечує життєдіяльність суспільства у виробничій і невиробничій сферах. Його стійке і ефективне функціонування є необхідною умовою стабілізації економіки, покращення умов, рівня життя  та соціального добробуту населення.

Головним завданням у сфері діяльності автомобільного транспорту є забезпечення жителів району якісними та безпечними перевезеннями.

Пасажирські перевезення на території району згідно з дозволами на перевезення пасажирів, виданими обласним конкурсним комітетом, здійснюють 10 автоперевізників на 78 маршрутах. В районі зареєстровані 5 автоперевізників.

Регулярним автобусним сполученням охоплено 93 відс. населених пунктів.

Транспортним   комплексом   району   протягом 2012 року перевезено 153.1 тис. пасажирів, у порівнянні з 2011 роком обсяг перевезення пасажирів збільшився у 2.1 рази.

За І півріччя 2013 року перевезено 75.3 тис.пасажирів, у порівнянні з відповідним періодом 2012 року ріст становить 29.2 відсотка.

Залізничні станції Дубно та Луцьк знаходяться на віддалі 25 км від смт.Млинів.

Мережа автомобільних доріг району є невід'ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей економіки району та його соціальний розвиток.

Протяжність автомобільних доріг району становить 935.7 км, з яких 310.2 км - дороги державного значення, 625.5 км - дороги комунальної власності (з них 199.15 км дороги з твердим покриттям, 426.35 км - з ґрунтовим покриттям).

Експлуатаційне утримання доріг загального користування здійснює філія „Млинівський райавтодор”.

У 2012 році за рахунок коштів Державного бюджету на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування  використано 2495.6 тис.грн., що на 23.7 відс. менше рівня 2011 року.

Протягом 2010-2012 років збудовано та відремонтовано дорожнє покриття 106 вулиць комунальної власності району протяжністю 38.7 км на суму 10.9 млн.грн.

У 2012 році проведено капітальний ремонт 6.2 км автодороги Млинів-Посників-Олика на суму 11.3 млн.грн.

Відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації для району у 2013 році на будівництво, реконструкцію та утримання доріг комунальної власності передбачаються кошти в сумі 5 млн. 923.4 тис. грн. на 42 об’єкти, протяжністю 11.4 км.

Впродовж січня-червня 2013 року відремонтовано 15 вулиць, протяжністю 4.67 км, на суму 1255.4 тис.грн.

Парк транспортних засобів, що забезпечує пасажирські перевезення, зріс, в основному, за рахунок мікроавтобусів, що були у користуванні, або переобладнаних вантажних транспортних засобів іноземного виробництва, які часто не відповідають вимогам нормативних документів щодо безпеки перевезень.

Також, на роботу транспорту негативно впливає стан автомобільних доріг у сільській місцевості.

Для повного забезпечення населених пунктів району пасажирськими перевезеннями необхідно реконструювати 45 км автодоріг.

Наявність таких негативних чинників зумовлює ускладнення розвитку ринкових механізмів регулювання в галузі автомобільного транспорту. З метою досягнення позитивних результатів у виробничій діяльності автомобілістів необхідний комплексний підхід і об’єднання зусиль на загальнодержавному і регіональному рівнях щодо створення умов для безпечних і комфортних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, вишукання додаткових інвестиційних та інноваційних коштів, надання пільгових кредитів та придбання рухомого складу на умовах взаємовигідного лізингу.

 

Торгівля, сфера побутових послуг

У сфері торгівлі та послуг району відбулися процеси структурної перебудови, які створили сприятливі умови для здорової конкуренції, насичення ринку товарами, намітилась чітка тенденція росту обсягів продажу товарів та реалізованих послуг.

Забезпечення населення продовольчими і непродовольчими товарами здійснюють 289 магазинів і кіосків та 46 закладів ресторанногогосподарства.

В районі працює п’ять автозаправочних станцій, десять аптек та аптечних пунктів.

В структурі торгової мережі відбулися суттєві зміни за рахунок поширення роздрібної торгівлі підприємцями - фізичними особами. Із загальної кількості 91 відс. магазинів та закладів ресторанного господарства належать підприємцям-фізичним особам.

Необхідно відмітити позитивні зміни в розвитку матеріально-технічної бази торгівлі. Протягом 2010-2012 років відкрито 45 підприємств торгівлі та ресторанного господарства, з них 15 - у сільській місцевості.

Одним із вагомих каналів реалізації товарів населенню залишається торгівля на ринках. В районі функціонує 2 ринки на 558 торгових місць, загальною площею 21 тис. кв. м.

В останні роки в районі спостерігається стала тенденція щорічного збільшення обсягу роздрібного товарообороту. Якщо у 2010 році було реалізовано споживчих товарів на суму 63.9 млн. грн, у 2011 році - 92.8 млн. грн.,  то  у  2012 році - 109.8 млн. грн.   Обсяг   роздрібного   товарообороту   за   І півріччя  2013 року склав 51.7 млн.грн., ріст до відповідного періоду 2012 року становить 2.2 відсотка.

Побутові послуги населенню району надають 125 суб’єктів господарської діяльності, дев’ять станцій технічного обслуговування, одна автомийка та п’ять автозаправочних станцій.

Послуги зв’язку в районі надаються цехом телекомунікаційних послуг №6 Рівненської філії ВАТ ,,Укртелеком» та Млинівським цехом обслуговування споживачів Дубенського центру поштового зв’язку № 2 Рівненської дирекції УД ППЗ  „Укрпошта”.

Житлово-комунальне господарство

Житлово-комунальне господарство - це важлива соціальна галузь, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами та безпосередньо впливає на рівень життя населення.

Житловий фонд налічує 12687 житлових будинків, де в наявності є 14116 квартир. Загальна площа житлового фонду складає 950.4 тис. кв. метрів.

В районі створено одне об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.

У Млинівському районі є в наявності 10 сільських водогонів із незначною кількістю споживачів (забезпечено 25 відс. сільського населення).

Впродовж 2011-2012 років здійснено роботи по реконструкції очисних споруд селища Млинів на суму біля 700 тис.грн.

Житлово-комунальні послуги з утримання будинків та прибудинкової території, водопостачання, водовідведення, прибирання та вивезення твердих побутових відходів надає комунальне підприємство „Комбінат комунальних підприємств”.

У селищі Млинів загальна протяжність водопровідних та водовідвідних мереж становить відповідно 31.5 км (забезпечено 72.8 відс. міського населення) та 8.3 км (забезпечено 48.8 відс. міського населення, з них у ветхому і аварійному стані 3.1 км або 37.3 відс.).

На утримання об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства щорічно використовується біля 50 тис.грн.

Тарифна політика у сфері житлово-комунальних послуг формується під впливом цінових тенденцій на ринку енергоресурсів, що призводить до здорожчання вартості послуг.

Трудовий потенціал, зайнятість та ринок праці

Демографічні зміни, які відбулися впродовж останнього десятиріччя, є неспрятливими щодо розвитку району і характеризуються зростанням смертності, зменшенням природного приросту, від'ємним сальдо міграції. Станом на 1 січня 2013 року в районі проживало 38.2 осіб, серед яких 78 відс. сільські мешканці.

За період з 2009 до 2013 років кількість населення району зменшилась на 1.8 відс., або на 700 осіб. Загальне погіршення показників демографічного розвитку району обумовлено, насамперед, падінням рівня народжуваності і збереженням високих показників смертності. Народженість не забезпечує простого відтворення населення.

Протягом 2012 року в районі народилось 534 немовляти, а померло 613 осіб.

На скорочення чисельності населення району впливає від'ємне сальдо міграції,   яке   за 2010 рік склало 37 осіб, за 2011 рік - 121 особу, за 2012 рік - 47 осіб.

Станом на 01.01.2013 року в районі налічувалося 10.6 тисяч пенсіонерів, що складає 27.5 відс. всього населення. Чисельність людей працездатного віку складає 21.6 тис. осіб, а реально зайнятих в галузях економіки - 5 тис. осіб. Таким чином співвідношення кількості пенсіонерів та зайнятого населення складає 2:1.

Працездатне населення складає 56 відс. від всього населення району.

Питома вага населення у молодшому працездатному віці становить 22.5 відс. і представляє резерв для майбутнього розвитку району.

Щорічно близько 90 відс. випускників вступають до вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації для продовження здобуття освіти та професії, що характеризує достатній освітній рівень молоді.

Зайнятість населення є однією з передумов, які впливають на соціальний рівень життя населення, і залежить як від соціально-економічних процесів так і від розвиненості ринку праці. Ринок праці відображає всі економічні процеси, які відбуваються в районі.

Стійкою є тенденція до скорочення чисельності працюючих за наймом на підприємствах, в установах та організаціях району.

За останні роки кількість найманих працівників на підприємствах району скоротилася з 6.2 тис. осіб у 2005 році до 5 тис. осіб у 2012 році.

Пропозиція робочої сили на ринку праці в 2012 році у 2.1 рази перевищу-вала потребу.

Важливим індикатором ситуації на ринку праці є навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце. У 2009 році воно становило 51 особу, у 2011 році - 81 особу, у 2012 році - 150 осіб.

Суттєвим чинником, що сприяє зменшенню надлишкової пропозиції робочої сили є активна політика працедавців у створенні нових робочих місць. У 2012 році було створено 598 робочих місць, у 2011 році - 445 робочих місць, у 2010 році - 517 робочих місць. За І півріччя 2013 року створено 269 робочих місць, що становить 57.8 відс. річного завдання.

Позитивно вирішуються питання зайнятості шляхом організації громадських робіт, скерування на професійне навчання незайнятих громадян та надання дотацій працедавцям на створення нових робочих місць.

За 2012 рік в районі працевлаштовано 829 безробітних осіб, що на 164 особи або на 24.7 відс. більше, ніж у 2011 році. В тому числі, шляхом надання дотації роботодавцям працевлаштовано 67 осіб, що на 15.2 відс. менше, ніж у 2011 році.

Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації проходило 350 осіб, що на 20 осіб або на 6.1 відс. більше, ніж у 2011 році.

Рівень зареєстрованого безробіття станом на 01.01.2013 склав 2.6 відс., тоді як у 2011 році він становив 2.9 відсотка.

Актуальною проблемою у районі залишається тіньова зайнятість, яка породжує негативні наслідки, а саме відсутність належного рівня соціального захисту та гідного пенсійного забезпечення у майбутньому, зменшення надходжень до бюджету та Пенсійного фонду при одночасному збільшенні соціальних виплат.

Також, прослідковується трудова міграція жителів району за межі України. При цьому міграція є переважно нелегальною і підрахувати її досить важко.

Позитивним результатом трудової міграції є сприяння соціально-економічній стабільності в регіоні шляхом додаткового надходження значних фінансових ресурсів, що вигідно не тільки сім'ям окремих  громадян, які є власниками даних ресурсів, а й державі в цілому, оскільки знижується рівень бідності, збільшується обсяг внутрішнього ринку.

Заробітна плата є основним джерелом зростання доходів населення та показником його добробуту. В останні роки намітилася позитивна тенденція зростання розміру заробітної плати.

У 2012 році середньомісячна заробітна плата одного працюючого, зайнятого в економіці району склала 2083 грн. і у порівнянні із 2011 роком зросла на 5.7 відс., з 2009 роком - на 63 відсотка. Проте слід зазначити, що рівень заробітної плати в районі складає 80.9 відс. середньообласного показника.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у січні-червні 2013 року становила 2066 грн. і збільшилася у порівнянні з січнем червнем 2012року на 3.6 відс. (середньообласний - 2754 грн.).

 

Розвиток фінансово-інвестиційного сектору

В районі розвинена мережа філій банківських установ. Працюють Млинівське ТВБВ ВАТ „Державний ощадний банк України”, Млинівське відділення Рівненської філії ПАТ КБ „Приватбанк”, філія ВАТ КБ „Надра” Рівненського РУ та Млинівське відділення Рівненської філії ПАТ „Український інноваційний банк”.

Банківськими установами району протягом 2010-2012 років надано кредитів для малого підприємництва на суму 7.3 млн.грн. (у 2009 році кредити не надавались).

Протягом січня-червня 2013 року надано кредитів для малого підприємництва на суму 1976 тис.грн.

Розвиток підприємництва

У сфері малого підприємництва району ведуть господарську діяльність 86 юридичних субєкти, що складає 40 відс. від загальної кількості підприємств району.

В розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення припадає 22 малих підприємства.

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців станом на 01.07.2013 становить 957 осіб, у порівнянні з 01.01.2013 їх кількість зменшилась на 47 осіб.

За основними видами економічної діяльності найбільше малих підприємств працює у сільському господарстві, промисловості та галузі торгівлі.

Протягом 2012 року малими підприємствами району реалізовано продукції та надано послуг на суму 109.6 млн.грн.

Питома вага реалізованої малими підприємствами продукції (робіт, послуг) становить 15.2 відс. від загальних обсягів реалізації по району (у 2010 році - 10 відс., у 2011 році - 11.8 відс.).

Аналіз фінансових результатів від звичайної діяльності малих підприємств показав, що 75.3 відс. з них були прибутковими і одержали 10.2 млн.грн. прибутку, решта 24.7 відс. - збитковими і допустили 7 млн.грн. збитку.

Протягом 2010-2012 років за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття одноразову допомогу для здійснення підприємницької діяльності отримали 86 осіб на суму 667.2 тис.грн.

Бюджетними установами району на тендерних умовах закуплено у суб’єктів підприємницької діяльності товарів, робіт та послуг на суму 5592.6 тис.грн.

Про важливість малого підприємництва свідчить рівень надходжень до бюджетів усіх рівнів.

За січень-червень 2013 року до зведеного бюджету району від діяльності суб’єктів малого підприємництва надійшло 15.1 млн. грн., в тому числі до місцевого бюджету - 12.8 млн. грн., що відповідно у 3.8 рази та у 4.4 рази більше, ніж за відповідний період 2012 року.

Частка надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва до зведеного та місцевих бюджетів складає відповідно 92.2 відс. та 91.8 відс. загальної суми надходжень.

Зметою сприяння розвитку підприємництва, зменшення часових та інших витрат суб'єктів підприємницької діяльності під час проходження ними процедур дозвільного характеру в районі налагоджена робота єдиного дозвільного офісу, єдиного реєстраційного вікна.

 

Протягом 2012 року через дозвільний центр видано 161 документ дозвільного характеру, що у 3.6 рази більше, ніж у 2011 році. У січні-червні 2013 року через дозвільний центр видано 37 документів дозвільного характеру. Проведено 28 засідань дозвільного центру та надано 70 консультацій.

Також, діє центр обслуговування платників податків при Млинівській об’єднанній державній податковій інспекції. Протягом І півріччя 2013 року надано 211 консультацій, видано 1338 довідок, отримано 5269 звітів, в тому числі 3963 звіти у електронному вигляді.

В останні роки спостерігається негативна тенденція до скорочення кількості зайнятих працівників у сфері малого бізнесу. Якщо у 2009 та 2010 роках на малих підприємствах працювало 600 осіб, у 2011 році - 500 осіб, то у 2012 році - 549 осіб.

 

Соціальна інфраструктура

 

Освіта

Постійна увага надається питанням навчання та виховання підростаючого покоління. Забезпечення якісної і доступної освіти, виховання здорової та компетентної особистості є головними пріоритетами розвитку освіти району на сучасному етапі.

У системі освіти району функціонують 1 вищий навчальний заклад 1-ІІ рівнів акредитації Млинівський державний технолого-економічний коледж, в якому навчається 566 студентів, районна гімназія та 31 загальноосвітній навчальний заклад, а також навчально-виховний комплекс будинок творчості школярів, центр туристично-краєзнавчої творчості, дитячо-юнацька спортивна школа та міжшкільний навчально-виробничий комбінат.

Демографічні процеси, які відбуваються в останній період, позначилися і на освітній галузі. Скорочення народжуваності дітей призвело до зменшення учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. В школах району здобувають освіту 4515 учнів, що на 156 учнів менше, ніж у 2011/2012 навчальних роках.

Зметою оптимізації мережі навчально-виховних закладів району  у 2013 році рішенням сесії районної ради від 23.07.2013 № 301 припинено функціонування Залав`єцької філії Острожецького навчально-виховного комплексу, приміщення передано у комунальну власність Острожецької сільської ради для відкриття у ньому дошкільного навчального закладу. Відповідно до подання дирекції Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та у зв’язку з відсутністю у Мальованській філії учнів початкових класів наказом відділу освіти райдержадміністрації від 30.08.2013 № 167 призупинено функціонування    вказаної   філії  з    1 вересня 2013 року. На сході жителів с. Довгошиї, з ініціативи відділу освіти райдержадміністрації, розглянуто питання про надання згоди на реорганізацію Довгошиївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у навчально-виховний комплекс „школа-дитячий садок”, у 2012 році призупинено діяльність  Остріївської філії Новинодобрятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, у 2011 році Озліївської філії Млинівської ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів.

У 2012-2013 навчальному році профільним навчанням охоплені всі учні 10-11 класів шкіл району. Позашкільною освітою охоплено 40.6 відс. дітей шкільного віку (у 2011-2012 навчальному році - 39 відс.).

В школах району триває процес комп'ютеризації, підключення до мережі Інтернет. Загальноосвітні заклади І-ІІІ ступенів повністю забезпечені навчально-комп’ютерними комплексами. Продовжується забезпечення навчально-комп’ютерними комплексами шкіл І-ІІ ступенів. У серпні-вересні 2012 року надійшло два навчальні комп’ютерні комплекси, як гуманітарна допомога, у Радянську та Пітушківську загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ ступенів.

До мережі Інтернет підключено 18 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, Владиславівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, 3 позашкільні навчальні заклади та відділ освіти райдержадміністрації.

Аналіз розвитку дошкільної освіти свідчить про помітне збільшення охоплення дітей вихованням у дитячих навчальних закладах та навчально-виховних комплексах. Станом на 1 липня 2013 року у 16 дошкільних навчальних закладах виховується 935 дітей, рівень охоплення дітей дошкільною освітою становить 36.9 відсотка. У 2012 році розпочали роботу  дошкільні навчальні заклади у селах Остріїв та Новоселівка. Відкрито додаткові групи в Берегівському та Підгаєцькому дошкільних навчальних закладах.

Постійна увага надається питанню підвезення учнів до місць навчання. Організовано підвіз для 1044 дітей або 98.5 відс. до потреби 15 шкільними автобусами та рейсовими автобусами за рахунок укладання угод з перевізниками.

У серпні 2013 року  за кошти державного бюджету по програмі  „Шкільний автобус” придбано три автобуси, у 2012 році -  два автобуси. Окрім того, один автобус придбано за кошти районного бюджету та один - подаровано приватним підприємством „Агро-Експрес-Сервіс”.

Проводиться значна робота по зміцненню навчально-матеріальної бази загальноосвітніх закладів,  щорічно витрачалось 1.5 млн.грн. Однак матеріальна база закладів освіти потребує подальшого зміцнення та модернізації.

 

Охорона здоров'я

Головним пріоритетом розвитку охорони здоров’я Млинівського району є підвищення якості та доступності медичних послуг.

Медична допомога населенню Млинівського району надається:

- на первинному рівні: Млинівським районним центром первинної медико-санітарної допомоги з структурними підрозділами: одна амбулаторія у селищі Млинів та вісім амбулаторій загальної практики/сімейної медицини (АЗПСМ) у селах Бокійма, Новоселівка, Малі Дорогостаї, Миколаївка, Підлозці, Довгошиї, Острожець та смт Млинів, 35 фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП);

- на вторинному рівні: Млинівською центральною районною лікарнею (стаціонар на 160 ліжок); Острожецькою районною лікарнею (стаціонар на 30 ліжок);

- на третинному рівні: Острожецькою туберкульозною лікарнею.

Забезпеченість населення стаціонарними ліжками становить 49.4 на 10 тисяч населення; потужність амбулаторних закладів – 510 відвідувань за зміну.  В медичних закладах району працює 108 лікарів та 313 спеціалістів з середньою медичною освітою. Забезпеченість медичними кадрами на 10 тисяч населення становить: лікарів – 28.1  середніх медичних працівників  81.6  .

Забезпечення лікарськими засобами населення району здійснюють десять аптечних закладів.

В районі здійснювались заходи щодо реформування надання первинної медико-санітарної допомоги в районі.

У 2012 році відкрито медичні пункти тимчасового базування у селах Брищі та Красне. Організовано виїзні амбулаторії в селах Ярославичі та Козирщина.

Впроваджуються стандарти та протоколи надання медичної допомоги.

Впродовж 2012 року за кошти державного і районного бюджетів на придбання медичного обладнання та медикаментів використано коштів відповідно на 1050 тис.грн. та на 303.9 тис.грн.

 

Культура

Робота галузі культури спрямовується на задоволення культурно-інформаційних потреб населення, естетичного виховання підростаючого покоління, збереження і примноження культурних надбань української нації.

Мережа культурних установ включає 80 установ, з них 42 сільських заклади клубного типу, 32 сільські публічно-шкільні бібліотеки та 2 районні бібліотеки, комунальні заклади „Млинівський районний центр дозвілля”, „Млинівська дитяча музична школа”, „Млинівська дитяча художня школа”, „Млинівський районний краєзнавчий музей”.

В районі регулярно проводяться обласні та районні огляди-конкурси, фестивалі, творчі звіти. Традиційними для району є фестиваль хореографічного мистецтва „Веселкове диво”.

Постійно проводяться заходи, приуроченні державним, професійним, релігійним, тематичним святам. Працює 9 народних колективів.

Протягом останнього десятиріччя кризові явища, що відбулись в економіці країни негативно позначились на стані матеріально-технічної бази закладів культури. З одного боку вдалося зберегти успадковану мережу закладів культури, чисельність працівників галузі, а з іншого матеріально-технічний стан приміщень не відповідає вимогам сьогодення і потребує значного покращення. Головною проблемою в закладах культури є відсутність опалення (80 відс. установ), 22 приміщення - потребують ремонту.

Музейний фонд складається з 6408 експонатів основного музейного фонду та 5448 - допоміжного.

Протягом 2012 року музейний фонд поповнився 47 експонатами основного фонду і 60 - допоміжного.

 

Соціальний захист населення

У сфері соціального захисту політика спрямована на підвищення ефективності державної підтримки вразливих груп населення, удосконалення надання соціальних послуг, підвищення їх якості, посилення адресності.

Ведеться Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, згідно з яким станом на 1 липня 2013 року на обліку знаходилося 11594 пільговика  різних категорій. В районі проживає 2100 інвалідів, в тому числі 567 дітей - інвалідів та інвалідів з дитинства, 1527 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 1638 учасників війни, 83 дитини війни.

Зкожним роком зростає кількість громадян, які звертаються за призначення різних видів державних соціальних допомог та компенсацій. Якщо в 2010 році 3993 одержувачам виплачено 27.4 млн. грн., в 2011 році - 4563 громадянам виплачено 33.5 млн. грн., то в 2012 році виплачено 40.8 млн. грн. 6425 одержувачам.

Доступнішим для населення стало отримання субсидій, за рахунок спрощення механізму.

Впродовж І півріччя 2013 року 11 ветеранів війни та 7 інвалідів забезпечено санаторно-курортними путівками, видано 14 інвалідних візків та 69 направлень на протезно-орпедичні вироби.

 

Фізкультура і спорт

У сфері фізичної культури і спорту району функціонують стадіон  „Колос” на 1500 місць, водна станція ,,Елінг” з готелем на 30 ліжкомісць, 140 спортивних майданчиків, 12 футбольних полів, 12 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 12 стрілецьких тирів та один майданчик зі штучним покриттям для ігрових видів спорту. В районі діє два спортивних клуби.

Підсумовуючи вище викладене до конкурентних переваг району можна віднести вигідне географічне положення, природно-ресурсний та соціально-економічний потенціал.

Географічне розташування, ліси, помірно-континентальний клімат створюють рекреаційний потенціал та вигідне транспортне сполучення.

Кількість та якість населення, питома вага молоді, збалансованість населення за статтю є характеристиками людського потенціалу.

 

 

РОЗДІЛ 3

 

аналіз конкурентних  переваг та обмежень

перспективногорозвитку району

 

Конкурентні переваги та обмеження перспективного розвитку Млинівського району виявлені на основі діагнозу стартових умов регіонального розвитку.

Аналіз переваг та обмежень перспективного розвитку району

 

Сильні сторони

(внутрішні переваги)

Слабкі сторони

(внутрішні недоліки)

1. Географічне положення та природно-ресурсний потенціал

§        Вигідне географічне розташування.

§        Значна територія.

§        Територію району перетинає міжнародна транспортна магістраль.

§        Сприятливий для сільського господарства   рівнинний рельєф.

§        Компактне розміщення населених пунктів та їх чисельність.

§        Значні земельні ресурси.

§        Значний оздоровчо-рекреаційний потенціал (річки, штучні водойми,  помірний клімат).

§        Зміни кліматичних умов, внаслідок чого зростають ризики в різних галузях економіки.

§        Обмеженість мінерально-сировинної бази.

§        Недостатньо розвинена інфраструктура району.

2. Економічний потенціал

§        Наявність факторів, що обумовлюють розвиток промислового потенціалу.

§        Високий потенціал розвитку  аграрної сфери сільськогосподарського виробництва.

§        Потреба у розвитку будівельної індустрії.

 

§        Недостатня кількість промислових підприємств  з високим рівнем виробництва.

§        Зношеність основних фондів.

§        Слабка транспортна мережа.

§        Відсутність ринку туристичних послуг.

§        Недостатній обсяг інвестицій в основний капітал.

3. Стан навколишнього природного середовища

§        Наявність об’єктів природно-заповідного фонду.

§        Наявність унікальних ландшафтів та природних парків.

§        Наявність стихійних сміттєзвалищ та відсутність організованого збору сміття.

§        Наявність проблем  водопостачання в окремих населених пунктах.

4. Трудовий потенціал

§        Високий освітній р івень населення.

§        Наявність кваліфікованої робочої сили.

§        Можливість перепідготовки робочої сили відповідно до вимог ринку праці.

 

 

§        Обмежені можливості працевлаштування у сільській місцевості.

§        Невисока тривалість життя.

§        Значна кількість людей похилого віку.

§        Високий міграційний відтік населення.

§        Невідповідність професійно-освітнього рівня робочої сили потребам економіки.

 

5. Рекреаційно-туристичний потенціал

§        Значні рекреаційні ресурси.

§        Наявність історичної та культурної спадщини.

§        Поява нових видів туризму (сільського зеленого туризму).

 

 

§        Нерозвинутий інформаційний простір про туристичні можливості.

§        Недостатнє коло та якість туристичних послуг.

§        Незначна кількість постачальників послуг сільського зеленого туризму.

§        Недостатня розвиненість інфраструктури туристичної галузі.

 

6. Розвиток інфраструктури

§        Наявність значної кількості загальноосвітніх навчальних закладів.

§        Наявність розгалуженої торгової мережі.

§        Відсутність  залізничного транспорту.

§        Незадовільний стан інфраструктури, у першу чергу, автомобільних доріг.

§        Незадовільний стан водопостачання та водовідведення.

§        Відсутність оновлених планів генерального розвитку населених пунктів.

§        Значний знос основних фондів і висока енергоємність житлово-комунального господарства.

 

 

БАЧЕННЯ ТА МІСІЯ РОЗВИТКУ РАЙОНУ

 

Бачення майбутнього – це чітко і лаконічно сформульований стан розвитку району на кінець реалізації основних цілей Стратегії. Цей елемент довгострокового планування є основою завдань, на базі яких будується стратегічний план розвитку території.

 

Бачення майбутнього Млинівського району:

Млинівський район – це аграрний район, економічно розвинений з привабливим інвестиційним кліматом, стійким ростом добробуту і високим соціально-духовним рівнем життя населення.

 

Це бачення лягло в основу розробки місії району, визначення стратегічних цілей і перспектив його розвитку.

Місія – це бачення суспільством свого майбутнього, вищий сенс та мета існування і розвитку територіальної громади.

Місія розвитку Млинівського району включає довготермінове бачення суспільством того, яким воно прагне стати з урахуванням наявних майбутніх ресурсів району, його конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках, соціально-політичну та економічну ситуацію тощо.

 

Місія розвитку Млинівського району:

Сучасний район з високим рівнем добробуту мешканців.

Прозора політика влади на всіх рівнях, високорозвинене сільськогосподарське виробництво з екологічно чистими технологіями, самодостатність громад, розвинута соціальна сфера, широкий якісний ринок послуг, екологічна безпека, гідні умови проживання, високий рівень освіти і культури населення.

Жителі району матимуть широкі можливості для успішної реалізації професійних, освітньо-культурних та духовних сподівань, ефективну систему охорони здоров’я та соціальних послуг, проживатимуть в екологічно чистому середовищі та демократичному суспільстві.

Головним чинником та основою реалізації Стратегії є економічний розвиток як передумова збільшення доходів населення та забезпечення соціальних гарантій, підвищення якості послуг, а також генерування та впровадження нових ідей та проектів розвитку.

Для забезпечення  втілення в життя бачення та місії розвитку району розробниками Стратегії окреслено пріоритетні напрями та стратегічні завдання економічного і соціального розвитку Млинівського району на період до 2018 року.

 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАХОДИ

 

Стратегія розвитку Млинівського району ґрунтується на амбітному баченні майбутнього зростання і на трьох ретельно відібраних стратегічних напрямках. Економічний розвиток належить до основних чинників, що обумовлюють розвиток території району, тоді як стратегічні напрямки, пов’язані з покращенням стану обслуговування населення та забезпеченням гармонійного розвитку жителів району, дозволяють досягнути високого соціально-духовного рівня життя населення, що й має генерувати успішну реалізацію Стратегії за допомогою виконання операційних планів впровадження.

 

Стратегічна мета економічного і соціального розвитку району – стійкий ріст добробуту населення району.

 

Стратегічні напрями економічного і соціального розвитку:

 

1.     Розвиток економіки району.

 

2.     Соціальний  розвиток району.

 

3.      Підвищення якості життя населення.

 

І. РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ:

В цьому стратегічному напрямку передбачається пріоритетний розвиток

сільського господарства, промисловості та  малого і середнього підприємництва.

 

1.1.           Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору

 

Сільське господарство є однією з найголовніших ланок  економіки району.

 Розвиток даної галузі  має забезпечувати життєві інтереси району, його економічну безпеку, соціальний та культурний рівень життя населення.

 Сільське господарство сприяє розвитку інших галузей, які поставляють засоби виробництва та споживають продукцію сільського господарства як сировину, а також надають транспортні, торговельні та інші послуги.

Водночас, сільськогосподарський сектор виробництва - один з найбільш ризикових секторів економіки, оскільки на його розвиток великий вплив має дія природних факторів та біологічних чинників.

Стратегічною метою у забезпеченні розвитку високотехнологічного агропромислового виробництва є створення організаційно-економічних умов для ефективної та рентабельної роботи сільгоспвиробників, а також поліпшення на цій основі соціальних умов проживання на селі.

 

Оперативні цілі:

 

Операційна ціль 1.1.1 Забезпечення раціонального використання земельних ресурсів.

Операційна ціль 1.2.2 Підвищення ефективності господарювання сільськогосподарських підприємств, особистих селянських та фермерських.

Операційна ціль 1.1.3  Розвиток тваринництва та рослинництва.

 

1.2. Стабілізація роботи промислових підприємств

 

Промисловість є однією з пріоритетних галузей  економіки району.

Зметою покращення роботи промислових підприємств, проведення ефективної політики енергозбереження, підвищення технологічного рівня та конкурентоспроможності промисловості необхідно забезпечити зменшення рівня енергетичних і матеріальних затрат на одиницю промислової продукції, проводити ефективну промислову політику в напрямку розвитку пріоритетних галузей шляхом залучення інвестицій, спрямувавши їх на інноваційні заходи.

Для формування економіки на основі знань та зміцнення конкурентоспроможності регіону необхідно забезпечити зміцнення інноваційного потенціалу, поширювати інновації та спрямовувати інформацію, технології та інші інноваційні знання безпосередньо суб’єктам господарювання.

Оперативні цілі:

Операційна ціль 1.2.1 Інноваційна діяльність промислових підприємств району.

Операційна ціль 1.2.2 Розширення асортименту конкурентоспроможної продукції.

Операційна ціль 1.2.3  Зміцнення промислового потенціалу.

 

1.3.      Підвищення інвестиційної привабливості району

У сучасному світі зовнішні інвестиції набувають надзвичайної ваги. Вони не лише забезпечують приплив необхідних фінансових ресурсів до економіки, але й приносять з собою нові навички менеджменту, інновації та технології, нові ринки та  нові можливості для бізнесу місцевих малих і середніх підприємств.

Спроможність залучати зовнішні інвестиції визначається багатьма чинниками, серед яких: стан технічної інфраструктури; наявність будівель і добре підготовлених ділянок для нової забудови; сприятливий бізнес-клімат; наявність кваліфікованої робочої сили; імідж району; обсяг та якість послуг, що надаються виконавчими органами сільських та селищної рад, районною владою та іншими установами й організаціями.

Для цього необхідно якнайшвидше завершити прийняття схеми планування району.

Однією з переваг у конкурентній боротьбі за інвестиції є існування переліку земельних ділянок – не надто дорогих та обладнаних інфраструктурою.

 

Оперативні цілі:

Операційна ціль 1.3.1 Створення орієнтованої на інвестора бази даних майна.

Операційна ціль 1.3.2 Виготовлення схеми планування району.

Операційна ціль 1.3.3 Розроблення та впровадження ефективної системи маркетингу та промоції району.

 

1.4.           Створення умов для розвитку підприємницької діяльності

Розвиток малого і середнього підприємництва залежить від великої кількості різноманітних факторів. Одними із найважливіших факторів, що впливають на розвиток підприємництва, є місцевий бізнес-клімат та інфраструктура бізнесу.

В основі успішної стратегії економічного розвитку лежить такий бізнес-клімат, який не  тільки  сприяє залученню інвестицій, що створюють нові робочі місця, але й утримує в районі існуючі підприємства, заохочує появу нових підприємців.

Успішність малих та середніх підприємств великою мірою залежить від доступності зовнішніх фінансових ресурсів, але щоб постійно розвиватися, їм потрібно більше – доступ до інформації, сприяння місцевої влади, інвестиції в нові технології, співпраця з іншими підприємствами і доступ до нових ринків.

Часто бізнес-клімат району є результатом стосунків між районною владою та бізнесовою спільнотою. Тому цей клімат можна поліпшити, здійснюючи більш дієву комунікацію між двома згаданими сторонами та інформуючи сектор приватного бізнесу шляхом проведення регулярних зустрічей між підприємцями та представниками влади.

Наявність будівель, виробничих  приміщень є надзвичайно важливою для підтримки малих і середніх підприємств. Збільшення відкритості місцевої влади при відчуженні комунального нерухомого майна.

 

Оперативні цілі:

Операційна ціль 1.4.1 Формування партнерства між бізнесом, владою та громадою.

Операційна ціль 1.4.2  Спрощення процесу надання суб‘єктам господарювання адміністративних послуг.

Операційна ціль 1.3.3  Створення сприятливих умов для динамічного розвитку малого та середнього бізнесу.

Ви

ІІ. РАЙОН СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

В цьому стратегічному напрямку передбачається  пріоритетний розвиток

закладів освіти,   охорони здоров’я та  культури.

 

2.1. Підвищення якості надання освітянських послуг

Система освіти – один з найбільших соціальних інститутів, який органічно пов’язано з фундаментальними основами суспільного устрою, соціально-економічною, політичною організацією, із характером і домінуючою спрямованістю суспільного життя. Саме з допомогою надання населенню освітніх послуг заклади освіти підвищують освітній потенціал суспільства, одним з основних елементів системи освіти є загальноосвітній навчальний заклад. Шкільна освіта дозволяє набути якостей і ресурсів для максимального задоволення потреб суспільства, слугує основою здобуття професійної освіти особистості. На етапі навчання в школі відбувається всесторонній розвиток особистості, тому на тлі перетворень в суспільстві основним завдання держави стає модернізація освітньої галузі. Гостро постає питання необхідності створення системи шкільної освіти, здатної надавати якісно новий рівень освітніх послуг для забезпечення нарощення освітнього потенціалу суспільства.

Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Оперативні цілі:

Операційна ціль 2.1.1 Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Операційна ціль 2.1.2 Розвиток мережі навчальних закладів.

Операційна ціль 2.1.3   Міжнародне партнерство.

 

2.2.  Покращення медичного обслуговування

Життя людини – це найвища цінність.

Найголовнішим пріоритетом районної влади сьогодні залишається розвиток галузі охорони здоров’я району, зміцнення матеріально-технічної бази, а відтак - поліпшення медичного обслуговування людей.

На даний час в районі проведені структурно-організаційні та функціональні заходи щодо  перебудови системи медичного обслуговування, що дасть змогу:

-         підвищити рівень медичного обслуговування населення, розширити можливості щодо його доступності та якості;

-         впровадити нові підходи щодо організації роботи закладів охорони здоров’я;

-         підвищити ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансового забезпечення системи охорони здоров’я.

Медичне обслуговування громадян потребує якісного покращення. Причиною цьому служать погіршення стану здоров'я і висока смертність працездатних людей, скорочення терміну життя і неоднакові можливості населення отримати належне медичне обслуговування.

 

Оперативні цілі:

Операційна ціль 2.2.1 Покращення стану здоров’я населення.

Операційна ціль 2.2.2 Забезпечення якісної і доступної медичної допомоги.

Операційна ціль 2.2.3 Формування мотивації до здорового способу життя населення.

 

2.3. Підвищення культурного рівня населення

В усі часи культура відіграє значну роль у соціальному житті населення.

Об’єкти культури і мистецтва, що забезпечують соціальний розвиток району, сприяють збереженню та підвищенню культурного потенціалу, духовних цінностей.

Значущим чинником якісного середовища життєдіяльності сільського населення є можливість організованого відпочинку та культурно-мистецького самовираження. Це передбачає існування та гідне матеріально-технічне забезпечення відповідної інфраструктури, представленої, передусім, закладами клубного типу, бібліотеками та музеєм.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення  закладів культури району здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.

 

Оперативні цілі:

Операційна ціль 2.3.1 Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури.

Операційна ціль 2.3.2 Вдосконалення рівня бібліотечного обслуговування.

Операційна ціль 2.3.3 Розвиток творчого потенціалу в районі.

 

2.4. Збереження та розвиток трудового потенціалу

Основним показником ефективності економічної та соціальної політики держави є високий рівень життя населення. Саме досягнення високого рівня життя найчастіше ототожнюється із досягненням європейських стандартів.

 

Важливу роль у підвищенні рівня добробуту населення повинно відіграти підвищення мінімальної заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму. Лише зростання рівня оплати праці зможе підвищити задоволення фізіологічних, соціальних та культурних потреб населення.

Оперативні цілі:

Операційна ціль 2.4.1 Підвищення зайнятості населення.

Операційна ціль 2.4.2 Соціальна підтримка населення.

Операційна ціль 2.4.3 Забезпечення соціально-правових гарантій дітей та молоді.

 

            ІІІ. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

 

В цьому стратегічному напрямку передбачається   пріоритетний розвиток

будівництва доступного житла   і   ремонт доріг,   освітлення,    водопостачання     та водовідведення.

 

3.1. Поліпшення забезпечення громадян житлом

Одним з напрямків вирішення житлових проблем громадян є будівництво доступного житла.

Забезпечення населення доступним та соціальним житлом є актуальною і глобальною проблемою, рішення якої стане універсальною відповіддю на цілий ряд проблем соціального характеру.

Будівництво житла не тільки вирішує одну з ключових соціальних проблем, а й сприяє розвитку будівельної галузі, де створення одного робочого місця веде до створення ще п'яти робочих місць у суміжних сферах.

Підтримка індивідуального житлового будівництва в районі  шляхом надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам  району  допоможе вирішити питання забезпечення індивідуальних сільських забудовників житлом із створенням належних соціально-побутових умов життя сільського населення в районі.

 

Операційна ціль 3.1.1 Забезпечення населення району доступним житлом.

 

3.2. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг

У комунальному господарстві району існує багато проблем, що потребують негайного вирішення. Якщо не вжити своєчасних заходів – можливі  аварій в інженерних системах, витрати енергоносіїв, обсягів капітальних і поточних ремонтів, а внаслідок цього – зростання собівартості послуг, подальший занепад комунальної служби та зниження якості комунального обслуговування населення.

Розвиток  інфраструктури на території району поліпшує якість життя населення та створює умови для залучення інвестицій.

Оперативні цілі:

Операційна ціль 3.2.1 Розвиток та поліпшення стану інфраструктури на території району.

Операційна ціль 3.2.2 Поліпшення технічного стану та підвищення енергоефективності системи водопостачання та водовідведення.

Операційна ціль 3.2.3 Впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери.

 

3.3. Вдосконалення розвитку внутрішнього ринку

Однією з найважливіших складових функціонування внутрішнього товарного ринку є формування ефективної інфраструктури споживчого ринку, призначеної забезпечувати достатній рівень обслуговування населення, відповідно до його потреб.

Основною ланкою споживчого ринку є торгівля, яка відіграє головну роль у насиченні району споживчими товарами, що являє собою координуючий елемент у системі товарних зв'язків між виробниками (постачальниками) і споживачами всіх видів ресурсів.

 

Оперативні цілі:

Операційна ціль 3.3.1 Подальший розвиток мережі об’єктів торгівлі.

Операційна ціль 3.3.2 Підвищення надання послуг у сфері торгівлі та ресторанного господарства.

 

3.4. Зміцнення законності і правопорядку

Забезпечення громадського порядку та безпеки громадян є невід’ємною складовою частиною умов існування, що обумовлюється та захищається чинним законодавством.

Для підвищення ефективності роботи правоохоронних органів,  посилення профілактичної роботи органів влади, органів місцевого самоврядування щодо усунення факторів, що негативно впливають на стан правопорядку необхідно об’єднання зусиль для забезпечення законності і правопорядку в районі.

В результаті реалізації  спільних заходів очікується  зниження рівня злочинності, поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод та власності громадян, створення безпечних умов життя жителів району, підтримання громадського порядку та безпеки громадян на належному рівні.

 

Операційна ціль 3.4.1 Підтримання громадського порядку та безпеки громадян на належному рівні .

Операційна ціль 3.4.2 Забезпечення конституційних прав та інтересів громадян і держави.

№ п/п

Операційна ціль

Стратегічне завдання

Виконавець

Терміни виконання,роки

1. Розвиток економіки району:

1.1    Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору

1.1.1

Забезпечення раціонального використання земельних ресурсів

1. Застосування при обробітку землі сучасних технологій, при цьому використання сучасної техніки, ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологій вирощування сільсько-господарських культур.

2.Підвищення родючості ґрунтів шляхом проведення вапнування  кислих ґрунтів

Управління агропромислового розвитку  рай-держадміністрації, суб’єкти господарювання району

2013-2018

1.1.2

Підвищення ефективності господарювання сільськогосподарських підприємств, особистих селянських та фермерських господарств

1.Створення сприятливих умов для розвиткуособистих селянських та фермерських господарств.

2.Сприяння створенню  сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в населених пунктах району

Управління агропромислового розвитку рай-держадміністрації, виконкоми сільських і селищної рад

2013-2018

1.1.3

 

Розвиток тваринництва та рослинництва

1.Зміцнення матеріально-технічної бази сільгосппідприємств, зокрема: - проведення реконструкції машино-тракторного парку в АФ «Камаз –Агро» в селі Острожець;

- завершення реконструкції машино-тракторного парку,  реконструкція 3 – х корівників на 360 голів ПП «Агро-Експрес-Сервіс» в селі  Баболоки;

- реконструкція свинарника на 1 тис. голів ПП «Деметра» в селі Бокійма;

- проведення реконструкції свинокомплексу на 1 тис.  голів ФГ «Млинівська чайка» в селі Бокійма;

- проведення реконструкції телятника на 200 голів ФГ «Млинівська чайка» в селі  Терешів;

- проведення реконструкції машино-тракторного парку, добудова зерноскладу, будів-ництво сушки для зернових     культур ТзОВ «Хавест –Агро» в селі Підлозці;

- придбання пакувальної лінії овочевої продукції та будівництво овочесховища на 3 тис. тонн ФГ «Влада» в селі Малі Дорогостаї;

- придбання миючої, шліфу-вальної та пакувальної лінії овочевої продукції ФГ «Ако» селі Острожець.

2. Сприяння розведенню в приватному секторі високопродуктивних порід худоби, свиней та птиці.

3. Сприяння забезпеченню сільгоспвиробників району насінням елітним, 1-ї та 2-ї репродукції.

4. Підняття врожайності зернових культур шляхом впровадження сучасних технологій вирощування.

5. Здешевлення вартості робіт по осіменінню худоби в населення

Управління агропромислового розвитку рай-держадміністрації, суб’єкти господарювання району

2013-2018

1.2 Стабілізація роботи промислових підприємств

1.2.1

Інноваційна діяльність промислових підприємств району

 

1. Створення сприятливих умов для розвитку виробництва, модернізації виробничих процесів, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій та сучасних систем якості товарів, робіт, і послуг на діючих підприємствах

Відділ економіч-ного розвитку і торгівлі райдерж-адміністрації, промислові підприємства району

2013-2018

1.2.2

Розвиток конкурентоспро-можної продукції

Участь місцевих товаро-виробників у постійно діючих ярмарках

Відділ економіч-ного розвитку і торгівлі райдерж-адміністрації, суб’єкти господарювання району

2013-2018

1.2.3

Зміцнення промислового потенціалу

1.Сприяння розвитку діючих та вжиття заходів щодо створення нового підприєм-ства харчової промисловості, яке б базувалось на переробці виробленої сільськогоспо-дарської продукції, зокрема овочів та фруктів.

2. Сприяння в реалізації інвестиційних проектів.

3. Виготовлення проектно-кошторисної документації та  будівництво птахоферми на 200 тис. голів ТзОВ «Ідна» в селі Уїздці.

4. Будівництво  комбікормово-го заводу ПП «Агро-Експрес-Сервіс»

Відділ економіч-ного розвитку і торгівлі райдерж-адміністрації,  управління агро-промислового розвитку райдер-жадміністрації,

суб’єкти господарювання району

2013-2018

1.3 Підвищення інвестиційної привабливості району

1.3.1

Створення орієнтованої на інвестора бази даних майна

1. Створення бази даних майна, земельних ділянок, придатних для використання вітчизняних та іноземних інвестицій та постійне їх оновлення

Відділ економіч-ного розвитку і торгівлі райдерж-адміністрації, відділ містобуду-вання, архітекту-ри, житлово-кому-нального господ-дарства та розвит-ку інфраструктури райдерждміністра-ції, управління Дежземагентства у Млинівському районі, виконкоми сільських та селищної рад

2013-2014

1.3.2

Виготовлення схеми планування району

1.Впорядкування містобу-дівної документації району шляхом оновлення та виготовлення генеральних планів населених пунктів району

 

Відділ економіч-ного розвитку і торгівлі райдерж-адміністрації, відділ містобуду-вання, архітекту-ри, житлово-кому-нального господ-дарства та розвит-ку інфраструктури райдерждміністра-ції, управління Дежземагентства у Млинівському районі, виконкоми сільських та селищної рад

2013-2018

1.3.3

Впорядкування земельних

відносин

1. Проведення інвентаризації  земель територіальних громад району.

2. Проведення розмежування земель державної та комунальної власності

Управління Дежземагентства у Млинівському районі, виконкоми сільських та селищної рад

2013-2015

1.3.4

Розроблення та впровадження ефективної системи маркетингу та промоції (реклами) району

1.Постійне оновлення на веб-сайті райдержадміністрації рубрики «Інвестиційна діяльність».

2.Розміщення на основних сторінках інформації інозем-ною мовою, зокрема, англійською.

3. Співпраця зі ЗМІ.

4.Презентування району у вигляді промоційної продукції (буклети,  брошури, компакт-диски тощо)

Відділ економіч-ного розвитку і торгівлі райдерж-адміністрації, відділ освіти рай-держадміністрації

2013-2018

1.4 Створення умов для розвитку підприємницької діяльності

1.4.1

Формування партнерства між бізнесом, владою та громадою

1. Розроблення програми розвитку малого і середнього підприємництва.

2.Проведення круглих столів з питань розвитку підприєм-ницької та інвестиційної діяльності

Відділ економіч-ного розвитку і торгівлі райдерж-адміністрації, суб’єкти господарювання району

2013-2018

1.4.2

Спрощення процесу надання суб‘єктам господарювання дозволів та створення комплексної інформаційної системи для бізнесу

1.Створення та розміщення в мережі Інтернет даних основних нормативно-правових актів, а також алгоритми проходження дозвільних процедур.

2. Функціонування Центру надання адміністративних послуг

Державний адміністратор апарату райдерж-адміністрації

2013-2018

1.4.3

Створення сприят-ливих умов для динамічного розвитку малого та середнього бізнесу

1. Надання інформаційних та консультативних послуг з питань розвитку малого підприємництва

 

Відділ економіч-ного розвитку і торгівлі райдерж-адміністрації

2013-2018

2. Район соціального розвитку

2.1. Підвищення якості надання освітянських послуг

2.1.1

Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

1.Створення інформаційної системи підтримки освітнього процесу, спрямованої  на реалізацію її основних функцій (забезпечення нав-чання, соціалізація, внутрі-шній контроль виконання освітніх стандартів тощо).

2. Забезпечення навчально-виховного процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій; доступу закладів освіти до світових інформаційних ресурсів.

3. Забезпечення навчальних закладів доступом до інформаційних ресурсів з використанням високо-швидкісних каналів.

4. Розвиток мережі електронних бібліотек на всіх рівнях освіти.

5. Створення системи дистанційного навчання, у тому числі для дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні.

6. Створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері управління навчальними закладами, інформаційно-технологічного забезпечення моніторингу освіти

Відділ освіти рай-держадміністрації

2013-2018

2.1.2

 

Розвиток мережі навчальних та дошкільних закладів району

 

1. Будівництво навчально-виховного комплексу у с.Борбин.

2. Будівництво школи у с.Новоукраїнка;

3. Проведення реконструкції будівлі Новинодобрятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

4.Будівництво спортивного залу в Смордівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

5. Будівництво гаража для шкільного автобуса в Малодорогостаївській ЗОШ І-ІІІ ступені.

6. Придбання 9 шкільних автобусів згідно Державної цільової програми «Шкільний автобус»

 7. Реконструкція примі-щень дошкільних навча-льних закладів у селах  Підлозці та Пугачівка.

8. Реконструкція не житло-вого приміщення під дошкільний навчальний заклад в с. Владиславівка.

9. Реконструкція частини приміщення будівлі кон-тори під дошкільний навча-льний заклад в с. Смордва.

11. Реконструкція примі-щення сільської ради під дошкільний навчальний заклад в с. Новоукраїнка.

10. Реконструкція  примі-щення Залав’єцької філії Острожецького НВК під дошкільний навчальний заклад.

11. Реконструкція частини приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини під дошкільний навчальний заклад в с. Миколаївка.

12. Відкриття груп з корот-котривалим перебуванням у селах Уїздці та Посників

13.  Переведення котельні  Острожецького НВК на тверде паливо.

14. Заміна вікон в ДНЗ села Острожець.

15. Будівництво котельні, заміна тепломережі у Посниківській ЗОШ І-ІІІ ступенів

Відділ освіти  рай-держадміністрації, виконкоми сільських рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконкоми Підлозцівської та Пугачівської сільських  рад

Виконком Владиславівської сільської  ради

 

Виконком Смордвівської сільської  ради

 

Виконком Новоукраїнської сільської  ради

 

Виконком Острожецької сільської  ради

 

Виконком Миколаївської сільської  ради

 

 

Виконкоми Уїздецької та Посниківської сільських  рад

Відділ освіти  рай-держадміністрації

Виконком Острожецької сільської ради

Відділ освіти  рай-держадміністрації

 

2014-2018

 

 

2014-2018

 

    2014

 

 

     2014

 

 

 

2014-2018

 

 

 

2013-2018

 

 

2013

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

2014-2015

 

 

 

     

2014-2015

 

 

 

    2017

 

 

 

 

2014-2015

 

 

2013-2018

 

 

2013-2018

 

 

2014-2018

2.1.3

Міжнародне партнерство

1.Організація освітніх обмінів та навчання за кордоном учнів та педагогічних працівників.

2.Розширення участі навча-льних закладів, педаго-гів у різних проектах та програмах міжнародних організацій та співтовариств.

3.Проведення спільних кон-курсів, фестивалів, форумів

Відділ освіти рай-держадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад

 

2013-2018

2.2 . Покращення медичного обслуговування

2.2.1

Покращення стану здоров’я населення району

1. Пріоритетне проведення профілактичних, лікувально-діагностичних та проти-епідемічних заходів, реалі-зація державних програм  спрямованих на  попере-дження серцево-судинних та судинно-мозкових захворю-вань, протидію захворю-ванням на туберкульоз та СНІД, боротьбу з онколо-гічними захворюваннями та іншою патологією.

2. Виконання заходів профі-лактики інфекційних і неінфе-кційних захворювань, обсягів профілактичних оглядів насе-лення та імунопрофілактики, санітарно-освітньої роботи серед населення.

3. Придбання медикаментів  пільговій категорії населення району

Сектор охорони здоров’я рай-держадміністрації, комунальний заклад ,,Млинівсь-кий районний центр первинної медико-санітарної допомоги” Мли-нівської районної ради”, Млинівська центральна районна лікарня, Острожецька районна лікарня

 

2013-2018

2.2.2

Забезпечення якісної і доступної медичної допомоги

1. Покращання матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів району шляхом залучення різних джерел фінансування,   не заборонених законом:

- проведення ремонту корпусу травматологічного відділення під консуль-тативну поліклініку;

- проведення реконструкції  5-поверхової будівлі стаціо-нару (утеплення фасадів, заміна вікон і дверей);

- проведення капітального ремонту даху, приміщення харчоблоку;

- облаштування пральні в приміщенні котельні;

- заміна віконних блоків, утеплення фасадів примі-щень дитячого та гінеколо-гічного відділень;

- заміна водонапірної башти в урочищі Хвороща;

- придбання санітарного автомобіля у приймальне відділення Млинівської ЦРЛ;

- облаштування бруківкою території біля поліклініки по вул.Ватутіна, 18;

- придбання автомобілів «Ланос» для АЗПМС смт. Млинів, центру ПМСД та АЗПСМ с. Острожець;

- перекриття корпусу стаціо-нарного та поліклінічного відділень, заміна вікон та ремонт санузла в  Остро-жецькій районній лікарні;

- виготовлення проектно–кошторисної документації на газифікацію ФП с. Пітушків;

- виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення ремонтів ФП сіл Уїздці, Новоукраїнка та Владиславівка;

- виготовлення документів на право власності на будівлі АЗПСМ та ФАП/ФП району.

- будівництво очисних споруд в КЗ «Острожецька тубер-кульозна лікарня».

2.Поліпшення доступності надання медичної допомоги населенню в сільській місцевості.

3. Продовження реформу-вання медичної галузі у відповідності до завдань Програми економічних реформ

Сектор охорони здоров’я рай-держадміністрації, комунальний заклад ,,Млинівсь-кий районний центр первинної медико-санітарної допомоги” Мли-нівської районної ради”, Млинівська центральна районна лікарня, Острожецька районна лікарня, виконкоми сільських та селищної рад

 

2013-2018

2.2.3

Формування мотивації до здорового способу життя населення

1.Профілактика захворюва-ності, посилення пропаганди та стимулювання здорового способу життя шляхом надання фізкультурно-спорти-вних і оздоровчих послуг різним верствам населення в усіх дитячих дошкільних закладах, загальноосвітніх школах через систему фізкультурно-оздоровчих і спортивних секцій, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підліткових спортивних клубів за місцем проживання населення

Сектор охорони здоров’я рай-держадміністрації, відділ освіти рай-держадміністрації, сектор у справах молоді та спорту райдержадмініст-рації, виконкоми сільських та селищної рад

2013-2018

2.3 Підвищення культурного рівня населення

2.3.1

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури

1.Оновлення технічного ресурсу, придбання сучасного обладнання, костюмів для самодіяльних художніх колективів та меблів.

2. Поточний та капітальний ремонт закладів культури:

- реконструкція покрівлі будинку культури  с. Новоукраїнка;

- заміна покрівлі приміщення КЗ «Млинівський районний центр дозвілля»;

-завершення реставраційних робіт в КЗ «Млинівський районний краєзнавчий музей»;

- облаштування автономного опалення в будинку культури с. Ярославичі

Відділ культури і туризму райдерж-адміністрації, виконкоми сільських рад

2013-2018

2.3.2

Вдосконалення рівня бібліотечного обслуговування

1.Розширення інформаційних можливостей бібліотек-філій ЦБС.

2.Поповнення бібліотечних фондів.

3.Комп’ютерізація та підклю-чення до мережі Інтернет.

Відділ культури і туризму райдерж-адміністрації, виконкоми сільських  рад

2013-2018

2.3.3

Розвиток творчого потенціалу в районі

1.Організація змістовного дозвілля жителів та гостей району.

2. Сприяння творчому розвитку обдарованих дітей та молоді.

3. Удосконалення форм і методів національно-патріотичного та естетичного виховання

Відділ культури і туризму райдерж-адміністрації, виконкоми сільських  рад

2013-2018

2.4 Збереження та розвиток трудового потенціалу

2.4.1

Підвищення  зайнятості населення

1. Забезпечення належного соціального захисту незайнятого населення і безробітних шляхом надання соціальних послуг.

2.Укладання угод між районним центром зайнятості та сільськими, селищною  радами щодо розв’язання проблемних питань зайнятості населення.

3. Розширення напрямків і видів оплачуваних громадсь-ких робіт, забезпечення збільшення видатків з місцевих бюджетів для організації таких робіт на підприємствах комунальної власності та в сільських, селищній радах.

4. Організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних за професіями та спеціальностями, яких потребує ринок праці, в тому числі під конкретне замовлення роботодавців та за професіями, орієнтованими на самозайнятість.

5. Надання одноразової допомоги безробітним для започаткування власної справи та фінансової підтримки роботодавцям для працевлаштування безробітних громадян на новостворені робочі місця

Млинівський районний центр зайнятості, виконкоми сільських та селищної рад

2013-2018

2.4.2

Соціальна підтримка населення

1. Детінізація трудових відносин, підвищення рівня заробітної плати.

2. Недопущення виникнення заборгованості на економічно активних підприємствах району.

3. Створення нових робочих місць.

4. Соціальна підтримка незахищених верств населення, призначення і виплата всіх видів допомог, своєчасне призначення субсидії за спрощеним порядком.

5. Підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення

Управління праці та соціального захисту населення  райдержадміні-страції

2013-2018

2.4.3

 

Забезпечення соціально-правових гарантій дітей та молоді

1.Запобігання соціальному сирітству, подолання бездо-глядності та безпритульності серед дітей.

2.Захист прав дітей різних категорій.

3.Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.

4. Забезпечення доступу цільових груп до соціальних послуг у територіальній громаді та підтримка сімей, дітей та молоді.

5. Організація відпочинку та оздоровлення дітей, молоді

Служба у справах дітей райдерж-адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї,   дітей та молоді, відділ освіти райдерж-адміністрації, сектор у справах молоді та спорту  райдержадміні-страції,  виконко-ми сільських та селищної рад

2013-2018

3. Підвищення якості життя населення

3.1 Поліпшення забезпечення громадян житлом

3.1.1

Забезпечення населення району доступним житлом

1. Забезпечення інформування громадян, які перебувають на квартирному обліку, про  можливість їх участі у програмі будівництва (придбання) доступного житла та порядок надання державної підтримки.

2. Здійснення відбору громадян, які мають право на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла та форму-вання списків таких осіб.

3. Участь у формуванні веденні Єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку.

4. Резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла з передбаченням їх  генераль-ними  планами  населених пунктів району, відповідно до державних вимог

Відділ містобуду-вання, архітекту-ри, житлово-комунального господарства та розвитку інфра-структури рай-держадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад

2013-2018

3.2 Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг

3.2.1

Розвиток та поліпшення стану інфраструктури на території району

1.Оснащення населених пунктів району вуличним освітленням.

3.Поточний та капітальний ремонт доріг.

4.Удосконалення системи транспортних пасажирських перевезень

 

Відділ містобуду-вання, архітекту-ри, житлово-кому-нального господ-дарства та розвит-ку інфра-структу-ри райдержадмі-ністрації, викон-коми сільських та селищної рад

2013-2018

3.2.2

Поліпшення технічного стану та підвищення енергоефективності системи водопостачання та водовідведення

1. В селищі Млинів: технічне переоснащення мережі водо-постачання та заміна застарі-лих і зношених водопроводів; реконструкція ливневої кана-лізації; модернізація водоза-бірної станції.

2. Налагодження системи во-допостачання у Мальо-ванській та Владиславівській сільських радах.

3. Реконструкція систем водопостачання з встанов-ленням установок доочи-щення питної води у Млинівському навчальному закладі ясла-садка № 1 ,,Казка”, загальноосвітніх закладах смт Млинів та лікувальних закладах смт Млинів та селі Острожець.

4.Забезпечення водопостачан-ня  та водовідведення, облаш-тування внутрішніх санвузлів в 5 АЗПСМ та 35 ФАП/ФП

Виконкоми сільських та селищної рад, сектор охорони здоров’я райдерж-адміністрації, комунальний заклад ,,Млинівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” Млинівської районної ради” (за згодою), Млинівська центральна районна лікарня, відділ освіти райдержадміні-страції

2013-2018

3.3 Вдосконалення розвитку внутрішнього ринку

3.3.1

Подальший розвиток мережі  торгівлі та побутового обслуговування населення району

1.Впровадження комплексу заходів з поступового перет-ворення ринків у сучасні торгівельно-сервісні комплекси.

2. Реалізація продукції місцевого сільськогоспо-дарського виробництва та широкого асортименту това-рів від виробника безпосе-редньо для жителів у спеціально облаштованих місцях.

3. Сприяння розширенню мережі сучасних торгових та побутових закладів.

4. Запобігання необґрунтова-ному зростанню цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари

Відділ економіч-ного розвитку і торгівлі райдерж-адміністрації,  управління агро-промислового розвитку райдерж-адміністрації, виконкоми сільських і селищної рад

2013-2018

                                                 3.4 Зміцнення законності і правопорядку

3.4.1

Підтримання громадського порядку та безпеки громадян на належному рівні

1. Забезпечення громадського порядку і безпеки громадян в громадських місцях.

2. Профілактика пияцтва і алкоголізму.

3. Підвищення рівня правової обізнаності громадян шляхом проведення роз’яснень у друкованих та електронних засобах масової інформації

Млинівський РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України у Рів-ненській області (за згодою),  виконкоми сільських і селищної рад

 

РОЗДІЛ ІV

 

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ

 

Реалізацію Стратегії передбачається здійснювати в два етапи.

На першому етапі (2013-2014 роки) пріоритетними завданнями повинні стати:

-         визначення структурних проблем у галузях та видах економічної діяльності району, які мають негативний вплив на конкурентоспроможність і потенціал зростання, та розроблення заходів щодо їх розв’язання;

-         узгодження пріоритетних напрямів розвитку району на середньо та довгострокову перспективу;

-         підготовка та реалізація щорічних програм економічного та соціального розвитку  району, у яких передбачатимуться конкретні заходи із забезпечення виконання пріоритетних завдань Стратегії;

-         проведення моніторингу показників розвитку району.

На другому етапі (2015-2018 роки) передбачається:

-         реалізація заходів довгострокової перспективи стратегічного значення з коригуванням строків та обсягів фінансування відповідно до виконання прогнозних показників Стратегії розвитку Млинівського району;

-         впровадження органами місцевого самоврядування дієвих заходів щодо зміцнення фінансово-економічної основи територіальних громад.

            Про хід реалізації Стратегії, на протязі її дії, Млинівській районній державній адміністрації щорічно надавати узагальнену інформацію, яку виносити на розгляд сесії районної ради у першому кварталі поточного року за попередній рік.

            Очікувані результати реалізації Стратегії:

-         продовження формування інвестиційного потенціалу та збільшення обсягу інвестицій в основний капітал;

-         зміцнення промислового потенціалу району та нарощування обсягів промислового виробництва;

-         створення умов для сталого розвитку району, підвищення рівня життя населення, подолання бідності та безробіття;

-         підвищення якості життя та добробуту населення;

-         вирівнювання соціально-економічних умов та стандартів проживання населення;

-         покращення рівня матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти та культури;

-         підвищення якості надання послуг населенню;

-         збереження історико-культурної спадщини; 

-         поліпшення демографічної ситуації в районі.

 

Вирішення визначених пріоритетних завдань Стратегії сприятиме підвищенню позитивного іміджу району у соціально-економічному розвитку  області.

Основними принципами реалізації стратегії є:

1.      Програмування. Реалізація Стратегії здійснюватиметься на основі  взаємопов’язаних середньо та короткострокових програм економічного і соціального розвитку району. Цей принцип також передбачає щорічне планування та реалізацію відповідних заходів.

2.      Концентрація. Під час виконання завдань, визначених цією Стратегією, фінансові ресурси будуть концентруватися на вирішенні стратегічних завдань, що відповідають пріоритетним напрямкам розвитку району.

3.      Синхронність дій. Передбачається узгодження пріоритетів та дій Млинівської райдержадміністрації із органами виконавчої влади вищого рівня та органами місцевого самоврядування щодо розвитку району.

4.      Партнерство. Необхідною умовою стає тісна співпраця з органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, суб’єктами господарювання в процесі реалізації Стратегії, проведення моніторингу та оцінки виконання визначених завдань.

Фінансове забезпечення реалізації пріоритетних напрямів Стратегії формується за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів, вітчизняних та іноземних інвестицій, благодійних коштів та інших джерел фінансування.

Для виконання (фінансування) завдань Стратегії органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування розробляють щорічні Програми соціального та економічного розвитку та відповідні районні програми, в яких у межах бюджетних призначень передбачаються обсяги фінансування, що є підставою для врахування їх в державному та місцевих бюджетах на відповідний рік.

Під час фінансування заходів з реалізації Стратегії усі виконавці повинні забезпечити виконання запланованих завдань із залученням мінімального обсягу бюджетних коштів та досягненням максимального результату від їх використання.

Передбачається запровадження механізму фінансування районних програм відповідно до пріоритетів Стратегії.

Фінансування заходів з реалізації Стратегії здійснюватиметься також за рахунок коштів інвесторів, які залучаються для реалізації конкретних інвестиційних проектів та виконання програм, інших джерел.

Моніторинг і оцінка результатів реалізації Стратегії визначаються шляхом проведення моніторингу та оцінки виконання заходів та їх вплив на соціально-економічний розвиток району, контролю за виконанням показників Програм економічного та соціального розвитку  району, галузевих районних цільових програм, а також спільних заходів Млинівської районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування щодо реалізації стратегічних завдань розвитку району.

Основними завданнями моніторингу  та оцінки реалізації Стратегії є визначення стану виконання  її заходів та аналіз соціально-економічного розвитку району.

Моніторинг стану виконання заходів регіональної стратегії проводиться на підставі інформації головних виконавців, визначених планом заходів.

Моніторинг соціально-економічного розвитку проводиться на підставі показників Держстату.

Контроль за реалізацією Стратегії покладається на Млинівську районну державну адміністрацію.

 


ВИСНОВКИ

 

Стратегія розвитку Млинівського району на період до 2018 року концентрується на ключових, найперспективніших напрямках, які були виявлені на основі аналізу потенціалу, сильних та слабких сторін району, можливих сценаріїв розвитку держави й зовнішнього світу.

Стратегія містить ідеї та принципи, які дають орієнтири для бізнесу, потенційних інвесторів, влади та населення району, допомагаючи приймати оперативні рішення з урахуванням бачення перспективи. Вона не відміняє і не замінює інші види програм та галузевих стратегій, які можуть і повинні розроблятися. Стратегія визначає розвиток лише в найважливіших, пріоритетних для району галузях та сферах діяльності, при цьому залишаючи не менш важливим компонентом виконання необхідної організаційно-розпорядчої діяльності.

Щоб досягти сталого розвитку, необхідно постійно шукати і зміцнювати переваги свого району, розуміти, які функції району можуть і повинні розвиватися, що гальмує просування до цілі та як усунути перешкоди.

Стратегія є не тільки адміністративним документом. Це, скоріше, договір громадської згоди, у відповідності з яким органи влади, підприємства й  організації приймають на себе певні обов’язки. План адресований всьому району, задає орієнтири для всіх, показує перспективу і бізнесу, і владі, і жителям району, і потенційним зовнішнім інвесторам.

Наявність Стратегії розвитку району свідчить про прагнення влади проводити прозору передбачену політику, рухатися по шляху демократичних перетворень і продовжувати економічні реформи.

Реалізовуючи дану Стратегію, усі виконавчі органи району мають право коригувати визначені операційні цілі, доповнювати і змінювати заходи, прийняті в Стратегії, в такий спосіб, щоб оптимально досягти визначених стратегічних цілей.

Пріоритетні напрямки розвитку, визначені в Стратегії, потребують мобілізації всіх ресурсів для досягнення запланованих цілей. Районна рада та Млинівська районна державна адміністрація сприятимуть досягненню поставленої мети. Але Стратегія розвитку буде виконана в повному обсязі тільки при умові тісної співпраці та активності громади Млинівського району. Ми віримо, що в кінцевому результаті це принесе користь кожному жителю  району.
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

 

 
 
 
 
 
Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Безкоштовна гаряча лінія ГО «Донбас SОS»

Майбутня професія - ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ

Млинівський районний військовий комісаріат проводить відбір кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ)....