На головну

Нормативна база                              Мапа сайту

 
 травня 2022 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 
і

                                  МЛИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЇ

                            

             35100 смт Млинів, вул. Народна, 1,  тел.факс (03659)6-45-85, e-mail: mlunrda@rv.gov.ua

і
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту розпорядження голови Млинівської районної державної адміністрації «Про затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Млинівського району»


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

до проекту розпорядження голови Млинівської районної державної адміністрації «Про затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які  не виходять за межі території Млинівського району»

 

І. Визначення проблеми  

            Відповідно до Закону України від 20.11.2012 № 5502-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства», статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт», забезпечення організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі району покладено на районні державні адміністрації.

         Тому, проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, полягає у відсутності на місцевому рівні регулювання господарських відносин у сфері перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі району, а саме:

- відсутність достатньо прозорих, передбачуваних умов визначення на конкурсних засадах перевізників, які спроможні забезпечити безпечне та якісне обслуговування перевезень пасажирів в тому числі осіб пільгових категорій та осіб з обмеженими фізичними можливостями на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району;

- відсутність постійного та достатнього транспортного сполучення в окремих населених пунктах району відповідно до попиту громадян.

         Статтею 43 Закону України "Про автомобільний транспорт" передбачено, що визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється виключно на конкурсних засадах.

         Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами та доповненнями), передбачено, що умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального користування  має затверджувати Організатор перевезень (в даному випадку – районна державна адміністрація).

         Таким чином, враховуючи вищевикладене, виникла необхідність розробити проект розпорядження голови райдержадміністрації, яким буде затверджено умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Млинівського району, та мережі приміських автобусних маршрутів.

 

 

         Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

 

 

         Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує нормативного врегулювання.

         За допомогою діючих регуляторних актів проблема не може бути розв'язана, так як умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Млинівського  району ніякими діючими регуляторними актами не затверджувалися.

        

ІІ. Цілі державного регулювання

 

            Цілями державного регулювання є затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Млинівського району, що забезпечить залучення на прозорих умовах суб’єктів господарювання, які мають бажання та можливості до оновлення рухомого складу, створить конкурентне середовище у сфері перевезення пасажирів автомобільним транспортом, що призведе до зменшення передумов для корупційних дій та обмеження монополізму на ринку пасажирських автоперевізників, забезпечить задоволення потреб населення у перевезеннях, та підвищення якості  і безпеки транспортних послуг, забезпечить виконання державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення, зокрема стосовно пільгового перевезення окремих категорій громадян.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

         1. Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива № 1.

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін (далі – Альтернатива № 1)

Відмова від затверджених умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району, буде неефективною, оскільки перевезення пасажирів є видом діяльності, який має регулюватися  державою з урахуванням особливостей перевезень в районі. Такий підхід, на нашу думку, призведе до соціальної напруги у районі через відсутність транспортного сполучення населених пунктів з районним центром, крім того, матиме місце порушення вимог чинного законодавства.

Вказані обставини роблять недоцільним досягнення визначених цілей за першим способом.

Таким чином, запровадження такої альтернативи визнано недоцільним

Альтернатива № 2.

Прийняття проекту акта (далі – Альтернатива № 2)

Дозволить затвердити умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району. Перевагами обраного способу регулювання набуття права на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування шляхом конкурсу є те, що не порушується встановлений законом порядок, встановлюються прозорі, чіткі та передбачувані умови призначення перевізника для перевезення пасажирів та, як результат, укладаються договори з перевізником – переможцем конкурсу, який зможе забезпечити найвищу якість та безпеку пасажирських перевезень в районі.

Таким чином, досягнення визначеної цілі другим способом є доцільним

 

         2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

        

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива    № 1

Відсутні

Порушення вимог чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту, втрата додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів, втрата довіри до місцевої влади через неврегульованого питання щодо регулярного, доступного транспортного сполучення по району, відсутність можливості контролювати суб'єктів господарювання щодо надання належної якості обслуговування та пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району.

Тому альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива    № 2

Затвердження умов конкурсу забезпечує:

- прозорість проведення конкурсу, що, в свою чергу,  сприяє розвитку здорової конкуренції між автоперевізниками в сфері перевезення пасажирів автобусним транспортом;

- надання належних та якісних транспортних послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району;

- виконання вимог чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

Витрати    пов'язані  з   укладання Договору на перевезення пасажирів із переможцем Конкурсу  складатимуть   84.68 грн.

 

 

         Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1

Відсутні

Витрати зайвого часу та коштів на пошуки перевізника для отримання необхідної послуги з перевезення. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива № 2

Забезпечуватиме:

- населення належними та якісними транспортними послугами;

- право громадян на отримання перевезень безпечними та комфортними автомобільними транспортними засобами, що відповідають екологічним нормам;

- право пільгового проїзду осіб  обмеженими фізичними можливостями та інших пільгових категорій населення.

Не потребує матеріальних  та інших витрат

 

         Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання:

 

         Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

1

2

3

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

33

67

х

 


 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива № 1

Відсутні

Буде втрачено можливість набувати право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району на конкурентних засадах та чітко визначених умовах. Втрата можливості здійснювати господарську діяльність у сфері транспортних послуг, як наслідок, втрата отримання додаткових прибутків. Тому, альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива № 2

Перевізники-претенденти матимуть можливість набувати право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на конкурентних засадах на чітко визначених умовах.

Можливість здійснення господарської діяльності на ринку автотранспортних перевезень населення району та як наслідок отримання додаткових прибутків

Кошти та час на ознайомлення з  вимогами регулювання, підготовку відповідних документів для участі у конкурсі, на придбання транспортних засобів та їх облаштування згідно умов конкурсу. Суб’єкти господарювання - учасники конкурсу (згідно М-тесту) витрачатимуть 6 год. часу на ознайомлення з умовами конкурсу, підготовку відповідних документів для участі у конкурсі, що становитиме – 986.34 грн та 6027.00 грн витрачатимуть на участь в конкурсі ( в тому числі на виготовлення паспортів автобусних маршрутів), придбання транспортних засобів, які становитимуть 7200000.00 грн

 

 

        

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативно-сті (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива

№ 1

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети

Альтернатива

 № 2

4

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети стосовно затвердження умов конкурсу на відповідні об'єкти конкурсу, встановлення чітких та прозорих умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування; забезпечить вибір найкращого автоперевізника, який буде спроможний надавати якісні послуги населенню, зменшить  передумови для корупційних дій, забезпечить прозорість проведення конкурсу, як результат можливість укладання договорів з переможцями конкурсу

 

Рейтинг результатив-ності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива № 1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, для держави витрати можуть полягати у витратах часу на розгляд звернень громадян, у разі звернення їх зі скаргами до райдержадміністрації стосовно відсутності регулярних пасажирських перевезень у районі.

Для громадян - зайві витрати коштів на  додатковий транспорт (наприклад, щоб доїхати з села в районний центр) та додаткові витрати часу, щоб знайти цей

 транспорт.

Для суб’єктів господарювання - можливість втрати доходів тих суб'єктів господарювання, які мають можливість здійснювати пасажирські перевезення, але не мають на це право, так як відсутнє регулювання  у сфері пасажироперевезень на місцевому рівні

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети, а саме: відсутність регулювання господарських відносин у сфері пасажирських перевезень на місцевому рівні, а це суперечить чинному законодавству, та спричинить колапс у  транспортному  сполученні в населених пунктах району, що може визвати негативну реакцію населення району 

Альтернатива № 2

У разі прийняття проекту акта, для держави вигода заключається в реалізації Закону України «Про автомобільний транспорт», в частині затвердження умов конкурсу та переліку об'єктів конкурсу. Громадяни зможуть реалізувати права на отримання якісних послуг з перевезення пасажирів. Суб'єкти господарювання матимуть право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на конкурентних засадах на чітко визначених умовах, а це можливість

здійснення господарської діяльності на ринку автотранспортних перевезень населення району та як наслідок отримання додаткових прибутків

У разі прийняття проекту акта:

 держава (в особі райдержадміністрації) нестиме витрати пов'язані з укладання Договору на перевезення пасажирів із переможцем Конкурсу  в сумі      84.68 грн.;

суб'єкти господарювання витрачатимуть 6 год. часу на ознайомлення з умовами конкурсу, підготовку відповідних документів для участі у конкурсі, що становитиме - 986.34 грн та 6027.00 грн витрачатимуть  на участь в конкурсі ( в тому числі на виготовлення паспортів автобусних маршрутів), придбання транспортних засобів, які становитимуть 7200000.00 грн;

громадяни не нестимуть ніяких матеріальних та інших витрат

У разі прийняття акта, задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою: буде врегульовано господарські відносини у сфері пасажирських перевезень на місцевому рівні, що забезпечить затвердження умов конкурсу на певні об'єкти конкурсу, забезпечить якісну підготовку організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, зменшить передумови для корупційних дій, забезпечить прозорість проведення конкурсу та контроль щодо надання належної якості обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Альтернатива № 1

Не забезпечується досягнення цілей щодо регулювання набуття права на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування шляхом конкурсу

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні

Альтернатива № 2

Встановлені цілі, а саме: безпечне та якісне обслуговування населення автотранспортом загального користування, вдосконалення умов проведення конкурсу та залучення гідних перевізників до виконання перевезень, зменшення передумов для корупційних дій, зменшення обсягів роботи органів державної виконавчої влади в частині відпрацювання скарг від населення на роботу автотранспорту, досягатимуться за рахунок встановлення прозорих та передбачуваних умов конкурсу на визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування.

Передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акту з боку відповідних підрозділів та посадових осіб райдержадміністрації, громадських організацій, перевізників – претендентів при проведенні конкурсу з визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування. У зв'язку з тим, що майже усі передбачені регуляторним актом процедури базуються на вимогах чинного законодавства у сфері автоперевезень, виконання вимог регуляторного акту забезпечуватиметься виконанням відповідних нормативних актів

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акту можна віднести прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, зміну законодавства про автомобільний транспорт

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

         З метою реалізації визначених цілей, пропонується затвердити умови конкурсу, які розроблено з урахуванням діючого законодавства, в яких чітко визначено вимоги до перевізників-претендентів, та умови їх участі у конкурсі. Також, пропонується затвердити перелік об'єктів конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району.

         Визначення перевізника на конкурсних засадах є підґрунтям для досягнення цілей, передбачених даним регулюванням. Буде створено рівні умови для участі у конкурсі на право обслуговування маршрутів усіх перевізників шляхом врегулювання на місцевому рівні механізмів участі у конкурсі. Чітке декларування умов конкурсного відбору дає змогу перевізникам ретельно готуватися до участі у конкурсі та передбачається високий рівень виконання ними вимог даного регуляторного акту.

         Крім того, для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як забезпечення інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації та мережі Інтернет.

        

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

 

         Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100%.

         Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва (М-Тест) наведено в Додатку 1.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

         Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежений конкретним терміном - постійний.

         Водночас він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії, або у зв'язку зі змінами законодавства. 

        

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

         З метою відстеження результативності запропонованого регуляторного акта визначено наступні показники результативності:

         1. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акту.

         Передбачається, що участь у конкурсі візьмуть 3 СПД, переможцем буде визнано одного суб'єкта господарювання (припущення зроблені на підставі аналізу результатів проведених конкурсів Рівненської обласної державної адміністрації);

         2. Розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаних із виконанням вимог цього регуляторного акта.

Передбачається, що максимальні загальні витрати, які можуть виникнути у суб'єктів господарювання (взяття 1 разу участі у конкурсі) складуть 7207013.34 грн. в тому числі «прямі» витрати 7206027.00 грн та на адміністративні процедури - 986.34 грн. Витрати часу на процедуру регулювання   складуть 22.2 год. (згідно з М‑тестом);

         3. Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів від господарської діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з перевезенням пасажирів та наданням транспортних послуг – не зміниться;

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий, а саме, повідомлення про розміщення проекту та проект розміщено на офіційному сайті Млинівської райдержадміністрації, після прийняття проекту рішення його буде опубліковано в установленому законодавством порядку;

5. Кількість укладених та розірваних договорів з автоперевізниками – передбачається укладення 1 договору раз на 5 років.

6. Кількість отриманих скарг на роботу авто перевізників – не передбачається.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження  результативності дії регуляторного акта

         Цільовою групою відстеження результативності регуляторного акта є суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з наданням послуг з пасажироперевезення.

         Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься відділом економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі Млинівської райдержадміністрації на підставі статистичних даних, отриманих  за результатами проведеного конкурсу, та соціологічних даних, отриманих у вигляді зауважень та пропозицій від громадян – споживачів транспортних послуг, суб'єктів господарювання – надавачів цих послуг та від інших зацікавлених осіб.

         Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено до дня набрання його чинності.

          Повторне відстеження планується провести через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта. За результатами повторного відстеження  буде можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження та у разі виявлення проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

         Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.

         За результатами проведення відстежень буде можливим порівняти показники результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

 

Підпис 

 

 

Віза

 

                                                                      

 

 

 

Додаток 1

 

Тест малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

         Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для виконання регулювання, проведено розробником у період з 20.03.2017 по 31.03.2017.

         Отримання консультацій від суб'єктів підприємницької діяльності відбувалися в телефонному режимі.

         Оскільки, до внесення змін в законодавство про транспорт, проведення Конкурсу було покладено на облдержадміністрацію, то консультування було проведено при особистій зустрічі з суб'єктами господарювання, з якими у попередні роки Рівненською облдержадміністрацією було укладено договори на перевезення пасажирів та які на даний час вже здійснюють діяльність у сфері пасажирських перевезень у районі.

 

№ з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Запити до СПД в телефонному режимі

3 СПД

Отримано інформацію від СПД-перевізника про витрати часу та коштів на підготовку документів для участі у конкурсі на пасажирські перевезення

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 3 (одиниці), у тому числі малого підприємництва 1 (одиниця) та мікро- підприємництва 2 (одиниці);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив,  33 % та мікро - підприємництва – 67 %.

         Примітка: регулювання стосується суб’єктів малого та мікро - підприємництва, а саме юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які будуть мати намір прийняти участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Млинівського району.

         Тобто, кількість тих суб’єктів малого бізнесу, які скористаються своїм правом на участь у конкурсі, невідома. Тому до розрахунку взято кількість тих суб'єктів малого та мікро - підприємництва, з якими у попередні роки Рівненською облдержадміністрацією було укладено договори на перевезення пасажирів та які на даний час вже здійснюють діяльність у сфері пасажирських перевезень у районі.

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

№ п/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періо-дичні

(за нас-тупний рік)

Витрати за 5 років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів). Розраховується як кількість необхідних одиниць обладнання*вартість одиниці.

В тому числі, придбання:

2400 000.00

0

2400 000.00

резервного автобусу б/у для забезпечення безперебійного автобусного сполучення (1*800,0 тис. грн.)

800 000.00

0

800 000.00

 

- нового автобусу для забезпечення перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (1*1600,0 тис. грн.)

1600000.00

-

1600000.00

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

(Прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + Витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання)*вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата)*оціночна кількість процедур обліку за рік)*кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

5

Інші процедури, в тому числі:

2 009.00

0

2 009.00

5.1.

Виготовлення паспорту автобусного маршруту: 1*2009.00 грн. – у першій рік, за 5 років – витрати не зміняться, у зв'язку з тим, що строк дії паспорту маршруту не обмежується певним строком.

2 009.00

0

2 009.00

6

Разом, грн.

Формула: (1+2+3+4+5)

2402009.00

0

2402009.00

7

Кількість суб’єктів господарювання, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

3

-

3

8

Сумарно, грн.

Формула:

Відповідний стовпчик «разом» * кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання (2)

7206027.00

0

7206027.00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

Витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок *вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)*оціночна кількість форм

0,5 год*19.34 грн (згідно ст. 8 Закону України від 21.12.2016 р. N 1801-VIII вартість 1 люд/год  становить  19.34 грн.) * 1 (ознайомлення з умовами конкурсу)

9.67

-

9.67

10

Процедури організації виконання вимог регулювання:

Формула:

- Підготовка документів для участі у конкурсі на пасажирські перевезення Витрати часу на розробку та впровадження внутрішніх для суб’єкту малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання * вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)*оціночна кількість внутрішніх процедур

1,50 год*19.34 грн*11

319.11

-

319.11

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

(Витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + Витрати часу на заповнення звітних форм + Витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + Оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) * вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата)*оціночна кількість оригінальних звітів * кількість періодів звітності за рік

-

-

-

12

Процедури по забезпеченню процесу перевірок

Формула:

Витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів* вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата)*оціночна кількість перевірок за рік

-

-

-

13

Інші процедури (уточнити):

-

-

-

14

Разом, грн.

Формула: 9+10+11+12+13

328.78

-

328.78

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

3

16

Сумарно, грн.

Формула:

Відповідний стовпчик «разом» * кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання (14 * 15)

 

986.34

-

 

986.34

        

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва.

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання для суб'єктів малого підприємництва Млинівської районної державної адміністрації

 

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприєм­ництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припада-ють на дію одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпа-дають під дію про-цедури регулюва-ння

Витрати на адміні-стрування регулю-вання (за рік), грн.*

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

- укладання Договору на перевезення пасажирів із переможцем Конкурсу

 

 

 

 

 

2.5 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

84.68

Сумарно за 5 р.

Х

Х

Х

Х

84.68

* - Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають до сфери відповідної процедури та на кількість процедур за рік.

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

№ п/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За 5 років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприєм-ництва на виконання регулювання, грн

7206027.00

7206027.00

2

Оцінка вартості адміністра-тивних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн

986.34

986.34

3

Сумарні витрати малого підприємництва  на виконання запланованого регулювання, грн

7207013.34

 

7207013.34

 

 

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва, грн

84.68

84.68

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання, грн

7207098.02

7207098.02

 

Начальник відділ економічного розвитку,

інфраструктури та торгівлі

Млинівської райдержадміністрації                                                   С.Ситник

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

 

 
 
 
 
 
Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Безкоштовна гаряча лінія ГО «Донбас SОS»

Майбутня професія - ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ

Млинівський районний військовий комісаріат проводить відбір кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ)....