На головну

Нормативна база                              Мапа сайту

 
 травня 2022 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 
і

                                  МЛИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЇ

                            

             35100 смт Млинів, вул. Народна, 1,  тел.факс (03659)6-45-85, e-mail: mlunrda@rv.gov.ua

і
ПОЛОЖЕННЯ про сектор надання адміністративних послуг


                                                                      

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       розпорядження голови

                                                                       Млинівської райдержадміністрації

                                                                       07.03.2019 року № 53

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор надання адміністративних послуг

Млинівської районної державної адміністрації

 

 

         1. Сектор надання адміністративних послуг (далі – сектор) утворюється як структурний підрозділ Млинівської районної державної адміністрації з метою забезпечення надання адміністративних послуг.

        

          2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації сектору як структурного підрозділу Млинівської райдержадміністрації приймається головою райдержадміністрації.

         Сектор підпорядкований голові райдержадміністрації, а з питань проходження державної служби – керівнику апарату райдержадміністрації.

 

         3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, положенням про сектор.

 

         4. Основними завданнями сектору є:

         1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

         2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

         3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

         5. Сектором забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

         Перелік адміністративних послуг, які надаються через сектор визначається головою райдержадміністрації.

         Перелік адміністративних послуг, які надаються через сектор, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається головою райдержадміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

2

         6. У секторі за рішенням голови райдержадміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).

 

         7.  Сектор повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

 

         8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в секторі звертається до адміністратора, який організовує надання адміністративних послуг.

 

         9. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

         Кількість адміністраторів, які працюють у секторі, визначається головою райдержадміністрації.

 

         10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування сектору.

 

         11. Основними завданнями адміністратора є:

         1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

         2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам  надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України ,,Про захист персональних даних”;

         3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

         4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

         5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

         6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 

3

         12. Адміністратор має право:

         1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

         2) погоджувати документи (рішення) в інших  органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

         3) інформувати завідувача сектору та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

         4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

         5) порушувати клопотання перед завідувачем сектору щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

 

         13. Завідувач сектору призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.

 

         14. Завідувач сектору відповідно до завдань, покладених на сектор:

         1) здійснює керівництво роботою сектору і несе персональну відповідальність за організацію діяльності сектору;

         2) організовує діяльність сектору, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи сектору;

         3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

         4) організовує інформаційне забезпечення  роботи сектору, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

         5) сприяє створенню належних умов праці у секторі, вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення сектору;

         6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

         7) може здійснювати функції адміністратора;

         8) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання  покладених завдань;

         9) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про сектор.

 

 

 

4

 

         15. Сектор під час виконання покладених на нього завдань,  взаємодіє  з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 

         16. Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви  на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через сектор. Сектор  не менш як один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

 

         17. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності сектору здійснюється за рахунок державного та районного бюджету.

 

         18. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

         19. Штатний розпис та кошторис сектору затверджує голова райдержадміністрації.

 

        

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                        С. РЕМІЗ
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

 

 
 
 
 
 
Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Безкоштовна гаряча лінія ГО «Донбас SОS»

Майбутня професія - ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ

Млинівський районний військовий комісаріат проводить відбір кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ)....