На головну

Нормативна база                              Мапа сайту

 
 травня 2022 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 
і

                                  МЛИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЇ

                            

             35100 смт Млинів, вул. Народна, 1,  тел.факс (03659)6-45-85, e-mail: mlunrda@rv.gov.ua

і
РЕГЛАМЕНТ сектору надання адміністративних послуг


                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       розпорядження голови

                                                                       Млинівської райдержадміністрації

                                                                       17.10.2013 № 245

 

 

РЕГЛАМЕНТ

сектору надання адміністративних послуг

Млинівської районної державної адміністрації

 

Загальна частина

 

         1. Цей регламент визначає порядок організації роботи сектору надання адміністративних послуг Млинівської районної державної адміністрації (далі – сектор), порядок дій адміністраторів сектору та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

         2. У цьому регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України ,,Про адміністративні послуги.

 

         3. Надання адміністративних послуг у секторі здійснюється з дотриманням таких принципів:

 

         верховенства права, у тому числі  законності та юридичної визначеності;

         стабільності;

         рівності перед законом;

         відкритості та прозорості;

         оперативності  та своєчасності;

         доступності інформації про надання адміністративних послуг;

         захищеності персональних даних;

         раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

         неупередженості та справедливості;

         доступності та зручності для суб’єктів звернення.

 

         4. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, положенням про сектор надання адміністративних послуг Млинівської райдержадміністрації та регламентом сектору.

        

Вимоги до приміщення, в якому розміщується сектор

 

         5. На вході до приміщення (будівлі) розміщується інформаційна вивіска з найменуванням та графіком роботи сектору надання адміністративних послуг.

 

         Графік роботи сектору затверджується головою райдержадміністрації з урахуванням вимог Закону України ,,Про адміністративні послуги.

 

         Вхід повинен бути облаштований пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

         6. Приміщення сектору поділяється на відкриту та закриту частини.

 

         У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками сектору. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини сектору.

 

         Відкрита частина включає:

 

         сектор прийому;

         сектор інформування;

         сектор очікування;

         сектор обслуговування.

 

         Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

 

         Вхід до закритої частини сектору суб’єктам звернення забороняється.

 

         7. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення.

 

         8. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

 

         У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також у разі можливості – інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

 

         Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, телефонами, факсимільними апаратами та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

 

         9. Сектор очікування розміщується в просторому приміщення, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються протягом дня та

облаштовується в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

 

         10. Сектор обслуговування повинен бути утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора.

 

         11. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах розміщується інформація, зокрема, про:

 

         найменування сектору надання адміністративних послуг, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

         графік роботи сектору (прийомні дні та години, вихідні дні);

         перелік адміністративних послуг, які надаються сектором та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

         строки надання адміністративних послуг;

         бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

         платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

         прізвище, ім’я, по батькові завідувача сектору, контактні телефони, адресу електронної пошти;

         користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

         користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності);

         положення про сектор надання адміністративних послуг;

         регламент сектору надання адміністративних послуг..

 

         12. Перелік адміністративних послуг, які надаються сектором повинен розміщуватися у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі (у разі його наявності). Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

         13. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

 

         14. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до  інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення

буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих    шрифтом    Брайля.   У   разі   можливості    на   інформаційних терміналах  розміщується  голосова  інформація  та   відеоінформація,   а  також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

         15. На основі узгоджених  рішень із суб’єктами надання  адміністративних послуг у  центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

 

Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

 

         16. Райдержадміністрація, а також завідувач сектором можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

 

         17. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт  її надання своєчасно інформує про це райдержадміністрацію, а також завідувача сектору, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

 

Інформаційна робота сектору

 

18. Сектор:

 

інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції сектора;

консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

 

19. Райдержадміністрація створює та забезпечує роботу веб-сайту сектору або окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена в пункті 11 цього регламенту, а також інші корисна для суб’єктів звернення інформація.

 

20. Інформація, яка розміщується в приміщенні сектору в тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і повною.

 

Інформація на веб-сайті сектору має бути зручною для пошуку та копіювання.

 

21. Суб’єктам звернення, які звернулися до сектору з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість  отримання інформації про надання адміністративних послуг  сектором у спосіб, аналогічний  способу звернення.

 

Керування чергою

 

            22. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у секторі вживаються заходи  для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення – для керування чергою.

 

         23. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором сектору реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування  чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

 

         24. У секторі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до сектору та/або електронної реєстрації     на     веб-сайті      сектору.      Прийом         суб’єктів звернення,  які  зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені завідувачем сектору години.

 

         25. Сектор може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

        

Прийняття заяви та інших документів

 

         26. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів) та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі – вихідний пакет документів) здійснюється виключно сектором.

 

         27. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документи, що додаються до неї декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами та

зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України ,,Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

 

         28. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

 

         29. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

 

         30. Адміністратор перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу у їх усуненні.

 

         31. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання  адміністративної послуги.

 

         32. Адміністратор складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

 

         33. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) адміністратора, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення сектором електронного документообігу – в електронній формі.

 

         34. Адміністратор під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається  описі  вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

 

         35. Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

 

         36. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення  опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

 

         37. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

 

         38. Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 

         39. Після вчинення дій, передбачених пунктами 26-38 цього регламенту, адміністратор зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної  послуги, до якого її надіслано та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

 

         40. Передача справ у паперовій формі суб’єкту надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником сектору, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

 

         41. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

 

         42. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністратором відповідно до розподілу обов’язків за рішенням завідувача сектору.

 

         43. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

 

         своєчасно інформувати  сектор про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

 

         надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора про хід розгляду справи.

 

         У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор невідкладно інформує про це завідувача сектору.

 

Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

 

         44. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до сектору про що зазначається в листі про проходження справи.

 

         45. Адміністратор невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення  відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

 

         46. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

 

         Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

 

         47. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в секторі  протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання   (місцезнаходження)  суб’єкта   звернення   та    іншої   контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в секторі, а потім передається для архівного зберігання.

 

         48. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

 

         49. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і завідувач сектору.

 

         50. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єктів звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені райдержадміністрацією, зберігається у секторі.

 

         Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

 

 

 

Заступник голови адміністрації                                          А.Смалько    

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

 

 
 
 
 
 
Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Безкоштовна гаряча лінія ГО «Донбас SОS»

Майбутня професія - ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ

Млинівський районний військовий комісаріат проводить відбір кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ)....