На головну

Нормативна база                              Мапа сайту

 
 квітня 2023 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 
і

                                  МЛИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЇ

                            

             35100 смт Млинів, вул. Народна, 1,  тел.факс (03659)6-45-85, e-mail: mlunrda@rv.gov.ua

і
П У Б Л І Ч Н И Й ЗВІТ голови Млинівської районної державної адміністрації за 2019 рік


 

П У Б Л І Ч Н И Й  ЗВІТ

голови Млинівської районної державної адміністрації за 2019 рік

 

Протягом 2019 року діяльність Млинівської районної державної адміністрації здійснювалась відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Регламенту райдержадміністрації і була спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку району, сприяння залученню інвестицій, ефективне використання наявних природних, трудових та фінансових ресурсів, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшення добробуту та соціального захисту населення, соціальний супровід учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих, зміцнення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я, освіти, культури, і як наслідок – покращення рівня якості життя мешканців району.

          У відповідності до ст. 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» райдержадміністрацією у 2019 році розроблено ряд галузевих програм, які у встановленому порядку затверджені Млинівською районною радою. Головним програмним документом, що визначав основні напрямки та прогнозовані показники розвитку галузей господарського комплексу, соціальної та гуманітарної сфер розвитку району була «Програма економічного та соціального розвитку району на 2019 рік», яка схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації від 28 січня 2019 року № 19.

                           

                Соціально-економічний розвиток району

          Протягом звітного періоду райдержадміністрацією значна увага приділялася  питанням соціально-економічного розвитку району.

Систематично вживаються заходи по підвищенню ефективності ведення галузі тваринництва, впровадження передових технологій утримання та годівлі сільськогосподарських тварин, запровадженню прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур та підвищенню їх урожайності.

Питома вага агроформувань Млинівщини у виробництві сільськогосподарської продукції області складає понад 20 %.  Так, у 2019 році сільськогосподарськими підприємствами району вироблено валової продукції на суму 550 млн. грн., що на 24 млн. грн. (або на 4,6 %) більше попереднього року.

На Млинівщині виробляється 61 % цукрових буряків та 15 % сої від загальної кількості виробленого продукту області. Підприємствами району вироблено 125,0 тис. тонн зерна, 314,0 тис.тонн цукрових буряків, 17,5 тис.тонн сої, 18,8 тис.тонн ріпаку.

Протягом 2019 року виробництво м’яса по агроформуваннях району склало 6,8 тис. тонн (збільшилось на 604 тонн у порівнянні з попереднім роком).  Зросло поголів’я свиней і тепер становить 14,2 тис. голів (збільшилось на 893 голови у порівнянні із 2018-м).

Станом на 1 січня 2020 року по сільськогосподарських підприємствах району поголів’я великої рогатої худоби склало 4,9 тис. голів або зменшилось на 1,9 тис.голів. На 4,0 тис. тонн зменшилось виробництво молока (становить 17,7 тис. тонн).

Агроформуваннями району із власниками земельних часток (паїв) укладено 13 342 договори  оренди. У 2019 році виплачено 85,4 млн. грн., що на 0,8 млн. гривень більше попереднього року. Заборгованості по виплаті орендної плати немає.

Своєчасно виплачується й заробітна плата у даній сфері. Так, фонд заробітної плати склав 137,2 млн. гривень (зріс на 22,2 млн. грн.), середньомісячна заробітна плата одного працюючого в сільському господарстві склала 7813,42 гривень.

        В районі активно працювали над реалізацією державних програм підтримки агропромислового комплексу, учасниками яких були юридичні і фізичні особи. Фізичним особам за утримання ідентифікованого і зареєстрованого молодняка ВРХ було виплачено дотацію в сумі 1,6 млн. грн., що становить 7,2 % від дотації, виплаченої по області.

        Згідно обласної програми підтримки АПК надано компенсацію п'ятьом фізичним особам-жителям району за придбання доїльних установок на суму 49,5 тис. грн. (для порівняння у 2018 році було компенсовано двом особам на суму 22,8 тис.грн.)

         В  промисловому секторі  району працює 12 приватних підприємств. У структурі обсягу реалізації  59 % припадає на переробну промисловість

         За 2019 рік промисловими підприємствами району реалізовано продукції (в  діючих  цінах)  на  суму  274,7 млн.грн (згідно оперативних даних), що  на   0,4 % більше у порівнянні з 2018 роком.

         Із 12 промислових підприємств 4 – наростили обсяги реалізації.

         За  звітний період  нарощено надання послуг по ремонту сільгосптехніки (зросло у 3,8 разів в порівнянні із минулим роком), виробництво будівельної цегли (на 79,2 %), макаронних виробів (на 72,6 %), субпродуктів харчових ВРХ та свиней (на  60 %) та виробів з пластмас (на 7,5 %).   

           В натуральному виразі скорочено виробництво ковбасних виробів на 82,3%, електроенергії на 19,5%, м’яса свиней на 10,8 % та готових кормів для сільськогосподарських тварин, свійської птиці на 9,6 %. В звітному періоді не вироблялось борошно.

          У галузі транспорту перевезення пасажирів в районі здійснюють дві фізичні особи-підприємці та ТОВ «Укр-Пас-Транс», ПРАТ «Луцьке АТП-10701»  і ПП  фірма  «Приватсервіс».

          Маршрутна мережа  району включає 21 приміський, 9 міжміських, 17 обласних та 1 транзитний міжнародний маршрути. 

          У січні-вересні 2019 року в розвиток економіки району підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 287,1 млн. грн. капітальних інвестицій, що становить 6,5 % загально обласного обсягу.

В сфері зовнішньоторговельних операцій у січні-вересні 2019 року  експорт товарів становив 3281 тис.дол.США, імпорт – 2216,6 тис.дол.США.  У порівнянні з відповідним періодом минулого року експорт збільшився у 3 рази, імпорт скоротився на 26,8 %.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Литви, Португалії, Чехії, Судану. Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного походження, деревина і вироби з неї.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Німеччину, Польщу, Угорщину, Францію, США. У товарній структурі імпорту переважали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, продукти рослинного походження.

У сфері малого і середнього підприємництва району ведуть господарську діяльність  98  юридичних  суб’єктів.

           Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців станом на 01.01.2020 склала  903 особи. У порівнянні з 01.01.2019  вона збільшилась  на 39 осіб.

 

Енергоефективність

Протягом 2019 року, за рахунок різних джерел фінансування, проводились роботи по впровадженню енергозберігаючих  заходів в  установах та організаціях району.

З метою ефективного впровадження енергозберігаючих заходів директор ПП «Деметра» Олена Стельмащук на підприємстві втілює унікальний для нашого регіону проект: будують «Комплекс переробки відходів тваринництва та рослинництва в біогаз з виробництвом електричної та теплової енергії». Зі свого боку райдержадміністрація надає усю можливу підтримку, адже успішна реалізація проекту такого масштабу – гідний приклад для наслідування.

 

                                   Виконання  бюджету  району

Районний бюджет та сільські бюджети на 2019 рік затверджено у відповідності до Бюджетного  кодексу України  без порушення термінів та із забезпеченням у повному обсязі видатків на заробітну плату та оплату за спожиті енергоносії.

У 2019 році до загального фонду бюджету району надійшло 4959,8 тис.грн. власних доходів, що на 2165,9 тис.грн. менше порівняно з фактичними надходженнями у 2018 році (зменшення обсягу склало  30,4 % за рахунок приєднання Миколаївської сільської ради до Повчанської ОТГ).

За підсумками 2019 року виконання затверджених показників  загального фонду по надходженнях власних доходів до бюджету району забезпечено на 97,5 %, тобто при затверджених показниках 5086,2 тис. грн. фактичні надходження склали 4959,8 тис.грн.

Із 3 місцевих бюджетів району, затверджених на 2019 рік, план по власних доходах виконаний лише по районному бюджету.                    

Виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів разом із субвенціями з державного бюджету забезпечено на 98,2 %: з передбачених 152937,5 тис. грн. фактично надійшло 150324,6 тис. грн.. У тому числі:

-          4959,8 тис. грн. – власні доходи;

-          4486,7 тис. грн. – дотації;

-          140878,1 тис. грн. – субвенції.

Податок на доходи фізичних осіб забезпечено на 112,9 % або при запланованих 1677,8 тис.грн. надходження склали 1895,1 тис.грн.

По платі за землю виконання забезпечено на 87,9 %, тобто з передбачених 909,4 тис.грн. фактичні надходження склали 799,7 тис.грн.

Надходження єдиного податку забезпечено на 92,6 %: з передбачених 1725,0 тис.грн. надійшло 1598,8 тис. грн. (в тому числі єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників 1292,9 тис. грн).

Виконання затверджених планових призначень по надходженню власних доходів районного бюджету забезпечено на 116,5 %, тобто з передбачених 1810,8 тис.грн. надійшло 2107,4 тис.грн., де сума перевиконання становить  296,6  тис.грн.

Видатки бюджету району за 2019 рік становлять 150743,7 тис.грн., виконання склало 99,5 %.

Впродовж року за рахунок коштів районного бюджету проведено фінансування 9 районних програм на загальну суму 449,7 тис.грн., з них:

- програма забезпечення депутатської діяльності Млинівської районної ради на 2019 рік – 43,4 тис.грн.;

- програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, вшанування та заохочення за заслуги перед Млинівським районом, здійснення представницьких та інших заходів  протягом 2019 року – 19,5 тис.грн.;

- програма військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби  в Збройних  Силах України та інших військових формуваннях на 2016- 2020 роки – 49,8 тис.грн.; 

- програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у Млинівському районі на 2018-2020 роки – 7,5 тис.грн.;

- програма створення місцевого та об'єктових фондів матеріально- технічних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків на 2016-2020 роки – 71,0 тис.грн.;

- районна комплексна програма «Цукровий  діабет» на 2019-2023 роки – 10,0 тис.грн.;

- програма розвитку пластового руху у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах  Млинівського району  на 2018-2020 роки 11,7 тис.грн.;

- програма соціального захисту учасників  антитерористичної операції та операції об'єднаних сил в Млинівському районі на 2019-2022 роки – 35,0 тис.грн.;

- програма економічного та соціального розвитку Млинівського району на 2019 рік – 200,0 тис.грн.

Станом на 01.01.2020 року не допущено заборгованості по загальному та спеціальному фондах бюджету.

 

Будівництво. Реконструкції. Державний бюджет.

Протягом 2019 року, за кошти державного бюджету в районі було продовжено роботи по кільком важливим соціальним та інфраструктурним проектам.

Ще у 2018 році, за кошти Державного фонду регіонального розвитку, стартувало друге за часів незалежності будівництво школи в районі. Реалізація проекту була продовжена й у 2019-му. На сьогодні, на будівництво школи в селі Борбин Острожецької ОТГ вже надійшло близько 16 млн.грн.

В грудні, за рахунок коштів із державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, завершено роботи з реконструкції дитячого садка в с.Залав'я Острожецької ОТГ (30 місць). З бюджету розвитку обласного бюджету у 2019 році було виділено 500 тис.грн на реконструкцію приміщення сільської ради під дитячий садочок у селі Новоукраїнка Ярославицької ОТГ. За надані кошти зроблено підвальне приміщення з перестінками та панельне перекриття.

Усі ці проекти соціально-важливі, а їх реалізація – необхідна жителям громад Млинівщини.

Щодо ремонту доріг, цьогоріч на Млинівщину надійшло вдвічі менше коштів за попередній 2018-й. Так, на ремонт доріг Млинівському району у 2019 році було виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 3,9 млн грн. Основна частина коштів надійшла у IV кварталі року.

Ці кошти було виділено як на ремонт окреми вулиць у населених пунктах громад, так і на на поточний середній ремонт дорожнього покриття автошляхів обласного значення:

- автомобільної дороги О181104 Млинів-Підлозці на ділянці км. 1+030-км. 2+710

- автошляху О181115 Красне-Бокійма-Аршичин на ділянці км. 25+700-км. 26+710

 

Протягом року, за кошти місцевого бюджету, у селах району теж проведено ряд робіт. Наприклад, Підгаєцька сільська рада за кошти місцевого бюджету у селах провела роботи по поточному ремонту вулиць комунальної власності на суму 230 тис. грн, а також проведено реконструкцію вуличного освітлення на суму в 40 тис. грн.

 

 

Соціальний захист населення району.

Робота з учасниками антитерористичної операції

              У звітному періоді робота у сфері соціального захисту була спрямована на підвищення рівня життя населення, зменшення заборгованості з виплати заробітної плати, підвищення її рівня та підтримки соціально-уразливих   верств населення району.

          На 2019 рік обсяг субвенцій із Державного бюджету на виплату державної допомоги сім'ям із дітьми, малозабез­печеним сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тим­часової допомоги дітям затверджено на суму 77,2 млн. гривень, що на 8582,3 тис. гривень більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Заборгованість по виплатах з Держбюджету даним категоріям населення району станом на 1 січня 2020 року відсутня.

         Протягом 2019 року до управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації із заявами про призначення різних видів допомог звернулось 6689 жителів району, в тому числі:

      - державних соціальних допомог -  3806 громадяни;

      - житлових  субсидій 2883 громадян.  

Станом на 01.01.2020 року на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 1427 громадян, які отримують  державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми.

Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям отримують -322 громадяни. Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам отримують – 470 громадян. Державну допомогу дітям, які виховуються в багатодітних сім’ях  отримують - 488 громадян. Інших видів допомог та компенсацій отримують 869 громадян.

Станом на 01 січня 2020 року 4076 сімей району користується житловою субсидією. Загальна сума нарахованих субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за 2019 року склала 48,5 млн. грн..

З початку 2019 року субсидію на придбання скрапленого газу та твердого палива надано для 425 сімей, нараховано субсидії на суму 1,2 млн. грн. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року №509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» управлінням праці та соціального захисту населення забезпечено облік та видачу довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб та ведення Єдиної інформаційної бази даних про облік внутрішньо переміщених осіб. Станом на 01.01.2020 року на обліку перебуває 38 сімей (72 особи), що проживають на території Млинівського  району.

З початку року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», допомогу отримує 19 сімей зазначеної категорії, виплачено адресної допомоги на суму 336,2 тис. гривень.

Впродовж 2019 року проведено 25 засідань районної комісії по наданню населенню житлових субсидій та державних допомог, на яких розглянуто 155 справ для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям та 2259 заяв для призначення житлової субсидії. 

Запроваджено новий вид соціальної підтримки родин, в яких народилися діти – «пакунок малюка». З початку 2019 року в рамках ініціативи «Пакунок малюка» 131 родина, в якій народились діти, безкоштовно отримали бокси з речами, необхідними в перший період життя дитини.

   Спільно з об’єднаними територіальними громадами та сільськими радами району проводиться робота щодо якісного підбору кандидатур та оформлення пакетів документів на жінок, кандидатури яких висуваються на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня». Впродовж 2019 року було прийнято та опрацьовано 12 справ на присвоєння цього почесного звання.

    Проводиться робота щодо надання статусу багатодітної родини тим сім’ям району, які виховують трьох і більше дітей. Протягом 2019 року таким родинам видано: 235 посвідчень, 2 довідки батьків багатодітної сім`ї та 554 посвідчень дітей багатодітних сімей. Продовжено 50 посвідчень батьків  багатодітної сім`ї та 187 посвідчень дітей багатодітних сімей.

Впродовж 2019 року видано 39 посвідчень особам з інвалідністю загального захворювання та дітям-інвалідам.

На обліку перебуває 1396 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. На виконання програми «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» за 2019 рік нараховано та профінансовано заходів на суму 906,3 тис. грн.

Протягом звітного періоду забезпечувалось проведення заходів по соціальному захисту ветеранів, осіб з інвалідністю та інших пільгових категорій населення району. З початку року одноразову матеріальну допомогу з Державного бюджету отримали 15 осіб з інвалідністю на суму 11,6 тис. гривень та трьох непрацюючих малозабезпечених осіб на суму 2,3 тис.грн. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2012  № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів»  протягом 2019 року укладено 87 договорів на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

Станом на 01 січня 2020 року для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю видано 328 технічних та інших засобів реабілітації на суму 1 287,5 тис. грн. Грошову компенсацію вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації (мобільні телефони) виплачено 21 особі з інвалідністю по слуху та зору на суму 66,8 тис. грн. Компенсацію за невикористане санаторно-курортне лікування одержали 6 осіб з інвалідністю на суму 2,9 тис. грн., 8 осіб з інвалідністю одержали безкоштовне санаторно-курортне лікування на суму 73,3 тис. грн. Компенсацію транспортних витрат одержали 15 осіб з інвалідністю на суму 3,3 тис. грн., компенсацію на бензин, ремонт та техобслуговування автомобіля одержали 15 осіб з інвалідністю на суму 2,5 тис. грн.

У центри соціальної реабілітації направлено на реабілітацію 9 дітей з інвалідністю.

В Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги  перебувають: 408 учасників бойових дій, які приймали участь в АТО, (з них 385 осіб користуються пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг); особи з інвалідністю – 58; члени сімей загиблих ветеранів війни – 165; учасники війни – 523; діти війни – 2301; ветерани праці – 1275; багатодітні сімї − 2879.

 Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі» затверджено Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, який застосовується з 1 жовтня 2019 року, згідно якого сума пільги розраховується, виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно діючого законодавства. Згідно даної постанови з жовтня місяця 1640 особам нараховується пільга в безготівковій формі, 149 особам пільги нараховуються в готівковій формі.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 20 березня 2019 року № 237 «Деякі питання виплати у 2019 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» до  Дня Перемоги  1201 особі виплачено одноразову грошову виплату на загальну суму 1160,9 тис. грн..

У 2019 році 300 жителів району отримали компенсацію на придбання твердого палива та скрапленого газу на загальну суму 371,1 тис. грн..

Протягом 2019 року 10 осіб з числа постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечено санаторно-курортним лікуванням: 9 осіб в санаторії «Орізонт» ДП «Південь-Курорт-Сервіс» (Одеська область) та 1 особа ПП «Ярина» санаторій «Конвалія» (м. Трускавець).

Крім того, санаторно-курортним лікуванням забезпечено 8 ветеранів війни, з них: 2-інваліди війни; 2- учасники бойових дій; 2- учасники війни; 2- вдови.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації є головним розпорядником коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. У листопаді 2019 року проведено 5 засідань районної комісії, де вирішено призначити грошову компенсацію для придбання житла  чотирьом особам з числа дітей-сиріт в сумі 1443,1 тис. грн.

 За  оперативними даним станом на 01 січня 2020 року заборгованість із виплати заробітної плати по району відсутня. Протягом року проведено 24  засідання тимчасової комісії, на яких заслухано 26 звітів керівників підприємств, установ, організацій та 253 фізичних осіб − суб’єктів підприємницької діяльності із виплати заробітної плати, дотримання державних мінімальних гарантій в оплаті праці, погашення заборгованості по єдиному соціальному внеску, по встановленню факту використання найманої робочої сили та належного оформлення трудових відносин. В результаті роз’яснювальної роботи  протягом  2019 року укладено 141 трудовий договір з найманими працівниками та зареєстровано 120 колективних договорів.

Станом на 01.01.2020 року, за інформацією відділу у Млинівському районі Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області,  надійшло 688 звернень від учасників АТО щодо виділення земельних ділянок. У результаті розгляду даних звернень надано 389 дозволи на розроблення проектів відведення земельних ділянок,  279  звернень  перебуває на розгляді у виконкомах сільських рад, 20  осіб отримали відмову.

На обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 44 дитини, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (серед них 14 сиріт та 30 з числа позбавлених батьківського піклування). Сімейними формами виховання охоплено 41 дитину. Протягом 2019 року, на вказаний облік поставлено три дитини, з них двоє дітей передано під опіку, одну –  влаштовано в Будинок дитини до вирішення питання визнання батьківства та подальшого влаштування.

На території району проживає 22 усиновлені дитини, які перебувають під наглядом служби у справах дітей райдержадміністрації до досягнення повноліття. Згідно вимог законодавства у поточному році обстежено умови проживання 6 усиновлених дітей та складено відповідні звіти. Порушень прав дітей не зафіксовано. У 2019 році усиновителями району усиновлено 5 дітей.

На квартирний облік поставлено 2 дітей-сиріт та 5 дітей, позбавлених батьківського піклування.

На обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 28 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Систематично здійснюються рейди-перевірки умов проживання та виховання дітей у сім'ях зазначеної категорії, до участі у яких залучаються представники служби у справах дітей, правоохоронних органів, медицини. Протягом 2019 року здійснено 61 такий рейд, обстежено 117 сімей. В результаті проведених заходів за неналежне виконання батьківських обов'язків ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності 36 батьків. Подано 5 позовів про позбавлення батьківських прав. Службою у справах дітей офіційно попереджено 7 батьків.

2 дітей влаштовано до КЗ «Рівненський обласний спеціалізований центр реабілітації дітей з ураженнями центральної нервової системи з порушенням психіки та паліативної допомоги», 6 дітей (тимчасово для проходження реабілітації) – в Центр соціально-психологічної реабілітації.

Проведено 15 засідань комісії з питань захисту прав дитини, видано 18 рішень органу опіки та піклування. Складено 4 звіти про неповнолітніх обвинувачених у кримінальних провадженнях.  Працівники служби у справах дітей взяли участь у 110 судових засіданнях.

 

 

                                        Оборонна робота та мобілізаційна підготовка

          В минулому році, в межах, визначених чинним законодавством, райдержадміністрація активно працювала над виконанням завдань у сфері оборони, постійно сприяла Млинівському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки у питаннях призову військовозобов’язаних на військову службу та службу за контрактом.

Відповідно до  районної  програми військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України та в інших військових формуваннях на 2016-2020 роки на придбання паливно-мастильних матеріалів для  проведення заходів весняного та осіннього призовів громадян на строкову військову службу, доставки призовників до обласного збірного пункту, Млинівському РТЦК та СП  райдержадміністрацією виділялися кошти (у сумі 40 тис.грн) на придбання паливно-мастильних матеріалів.

Для поліпшення умов роботи Млинівського РТЦК та СП, зокрема запровадження енергозберігаючих заходів, за кошти районного бюджету (49 тис. грн.) було придбано енергозберігаючі вікна для приміщення. Ще 20 тис.грн. було виділено для придбання установі комп’ютерної техніки.

Протягом року діяла Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Млинівському районі на 2017-2020 роки на забезпечення потреб якої протягом року було виділено 10 тис. грн. (зокрема для придбання паливно-мастильних матеріалів).

З  метою організації належного проведення призову громадян на строкову військову службу райдержадміністрацією систематично проводилися відповідні наради та інші організаційні заходи.

Райдержадміністрація систематично долучається до організації надання гуманітарної допомоги бійцям АТО. Так, спільно із установами, організаціями, навчальними закладами району, органами місцевого самоврядування, агроформуваннями та  підприємствами, волонтерами, активістами було зібрано і відправлено два гуманітарних вантажі на Схід нашої держави.

Млинівська райдержадміністрація і надалі сприятиме районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки у його діяльності, забезпеченні комфортних умов праці, придбанні відповідної оргтехніки тощо.

 

Підтримка надзвичайників

          Рятувальники – люди, від щоденної роботи яких залежить наш спокій та безпека. Райдержадміністрацією систематично вживаються заходи за-для підтримки та належної скоординованості дій із колективом Млинівської пожежно-рятувальної частини №6 Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області.

  Приміром, відповідно до пропозицій пожежно-рятувальної частини на початку січня оновили систему зв'язку підрозділу: передали 2 автомобільні, 2 стаціонарні та 6 переносних радіостанцій, придбаних за кошти райбюджету. Усі вони – зручні, компактні і, в той же час, мають широкий спектр можливостей у роботі.

Також було придбано ствол та пожежні рукави, чоботи гумові для пожежників. Протягом року для роботи підрозділу виділялись паливно-мастильні матеріали.

        

 

                                                  Освіта

Особлива увага – підростаючому поколінню, розвитку сфери освіти та національно-патріотичному вихованню молоді.

З метою забезпечення належних умов для проведення навчально-виховного процесу в Підгаєцькій ЗОШ І-ІІІ ст. Млинівської районної ради, було виготовлено проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт будівлі Підгаєцької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Молодіжна,15 в с.Підгайці Млинівського району Рівненської області». Проект вартістю понад 5 млн.

Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районним методичним кабінетом проведено ряд заходів з організації і проведення ЗНО-2019. Так, було підготовлено персонал пунктів пробного і основного тестування ЗНО (93 педагоги із 22 закладів освіти району), забезпечено участь випускників закладів освіти району у пробному та в основному  «ЗНО-2019».

Упродовж листопада-грудня 2019 року у районі проведено ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів з української мови і літератури, біології, фізики, математики, французької, німецької, англійської мов, географії, історії, хімії, економіки, інформатики, інформаційних технологій, правознавства, трудового навчання, астрономії, екології. У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 513 здобувачів освіти (у розрізі індивідуальної участі – 290) із 29-ти закладів загальної середньої освіти району, що на 36 учасників менше ніж у 2018 – 2019 навчальному році та на 61 менше, ніж у 2017 – 2018 н. р.

Питання патріотичного виховання підростаючого покоління залишається актуальним для керівництва району. З метою сприяння розвитку пластового руху на Млинівщині та на виконання Програми розвитку пластового руху у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Млинівського району на 2018-2020 роки, при Підгаєцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів було створено другий в районі пластовий гурток. Діти проходять вишкіл із вивченням Статуту, організаційної структури та історії створення Пласту, беруть участь у національно-патріотичних заходах району (зокрема, у заходах з нагоди Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України).

В 2019 році  проведено спортивно-масові  заходи «Велодень», «Велоквест», фестиваль ранкової зарядки «Рух заради здоров’я» та фестиваль здорового способу життя, присвячений Міжнародному дню спорту. Продовжено практику проведення спортивних змагань серед вихованців дошкільних закладів, у тому числі змагань «Веселі старти», участь в обласному конкурсі «Зимова фортеця»  та інші. Вже традиційно, доросла та дитяча команди з Млинівщини беруть участь у Міжнародному турнірі з футболу  «Спорт зближує серця» серед команд  України та Польщі, що проходив в м. Рівне.

                                              

Культура

         У минулому році робота закладів культури проводилася у відповідності до плану заходів із розвитку культури у Млинівському районі на 2019 рік,  затвердженого відповідним розпорядженням голови районної державної адміністрації. Керівництвом органів місцевого самоврядування, району систематично вживаються заходи щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури Млинівщини.

Працівниками закладів культури району систематично організовувалися та проводилися культурно-просвітницькі та літературно-мистецькі заходи щодо  відзначення державних, професійних та тематичних свят, важливих пам’ятних подій, Днів села тощо. Так, упродовж року були проведені заходи до Дня Соборності України, Героїв Небесної Сотні, Дня Гідності та Свободи, Міжнародного дня волонтера та Дня Збройних Сил України та ін. 23 серпня 2019 року було проведено районні  урочистості  до Дня Державного Прапора та Дня незалежності України, під час яких було відкрито стенд пам’яті загиблому у зоні проведення АТО/ООС Руслану Кондратюку.

Перед початком літнього туристичного сезону в актовому залі  Млинівського державного технолого-економічного коледжу, спільно із агенцією активного відпочинку «Світовир»,  було проведено  бесіду   на тему: «Теревені про відпочинок» та засідання круглого столу «Безцінні скарби  нашого краю». Представники  об’єднаних територіальних громад ознайомились з напрямками роботи в питаннях охорони та збереження культурної спадщини, туристичної діяльності району. Для студенської молоді було презентовано туристичний потенціал селища.

«Медові гостини» - мистецьке свято, що вже стало візитівкою селища та невідємною частиною його туристичного іміджу. У 2019 році гостини проводились вдруге, значно зросли масштаби заходу. Традиційно, тут презентують свої роботи народні умільці і майстри Млинівщини, Дубенщини, Демидівщини, Волинської та Івано-Франківської областей. Концертну програму підготували студенти Млинівського державного технолого-економічного коледжу, а також аматори сцени із сусідніх районів, колективи із об’єднаних територіальних громад району. Проведення даного заходу продемонструвало кращі народні звичаї та традиції нашого краю, створює позитивний імідж району.

 

Охорона здоров’я

         Медичну допомогу населенню району впродовж року надавали КНП «Млинівська    центральна   районна лікарня»,  КНП  «Острожецька  районна  лікарня» та КНП «Млинівський  центр первинної медико-санітарної допомоги» Млинівської селищної ради.

10 січня 2019 року, згідно вимог Національної служби здоров'я України, проведено реформування Млинівської центральної районної лікарні Млинівської районної ради в комунальне некомерційне підприємство «Млинівська центральна районна лікаря» Млинівської районної ради. Затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики, одержано ліцензію на отримання, зберігання та обіг наркотичних препаратів та прекурсорів.

Протягом року робота КНП «Млинівська ЦРЛ» була спрямована на подальше забезпечення ефективного розвитку системи охорони здоров’я району, підвищення якості та доступності медичного обслуговування, забезпечення санітарно-гігієнічного та епідемічного благополуччя, соціальний захист медичних працівників та гарантії прав пацієнтів. Пріоритетними в роботі залишаються питання вдосконалення організації надання медичної допомоги дітям та матерям, підвищення ефективності профілактичної роботи, зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності населення та зміцнення матеріально-технічної бази.

Станом на 01.01.2020 року в  ЦРЛ працює 284 працівники, із них лікарів – 41, середніх медпрацівників – 113. Протягом року в стаціонарі проліковано 5152 пацієнти, із них 630 дітей віком 0-17 років. Середня тривалість лікування хворого на ліжку знизилась з 8,8 (у 2018-му році) до 8,7. Проведено 680 операцій, в т.ч. дітям 75, що на 10 тис.населення становить 182,7. Лікарями поліклініки проведено 138,1 тисяч відвідувань та обслужено на дому  1360 пацієнтів.

У порівнянні з 2018 роком фінансові витрати ЦРЛ збільшено на 118,1 тис.грн. Менше залучено позабюджетних коштів (1609,0 тис.грн. проти 3009,9 тис.грн. в 2018 році). В структурі витрат заробітна плата та нарахування на заробітну плату становить 86,3%, медикаменти – 1,4%, харчування – 0,5%, енергоносії – 7,8%, інші – 4,0%. Відсоток видатків ЦРЛ до бюджету охорони здоров’я становить 52,5% (2018 р. – 62,5%).

В 2019 році придбано технічних засобів та медичного обладнання по Млинівській ЦРЛ на суму 674,3  тис.грн.

Протягом року по району профінансовано 6 регіональних програм на суму 539,0 тис.грн. (в 2018 р. – 724,0 тис.грн.), в т.ч. «Діти Рівненщини» - 3,7 тис.грн., «Онкологія» - 2,3 тис.грн.,  «Інфекційні захворювання» - 1,7 тис.грн.,   «Психічні захворювання» - 3,0 тис.грн., обслуговування воїнів АТО – 36,6 тис.грн., «Цукровий діабет» - 491,7 тис.грн.

Відповідно до фінансування в районі проводилась реалізація Урядової програми «Доступні ліки»

Зміцнювалась матеріально-технічна база закладу. Проведено косметичний ремонт службових приміщень закладу, дитячого, інфекційного відділень, лабораторного корпусу, харчоблоку. Лікарня була забезпечена сучасними дезинфікуючими засобами.

За рахунок Міжнародного банку реконструкції і розвитку в 2019 році КНП «Млинівська ЦРЛ» отримала 5 медичних апаратів:

 – електрокардіограф 12-канальний з автоматичною обробкою даних (МІДАС 6/121) на суму 25,6 тис.грн.;

 – прилади для комбінованого добового холтерівського моніторування ЕКГ та АТ з програмним забезпеченням та двома додатковими ЕКГ реєстраторами (HOLTER ECCworkstion BS6930-12)  на суму 25,8 тис.грн.;

 – прилади для комбінованого добового холтерівського моніторування ЕКГ та АТ з програмним забезпеченням та двома додатковими ЕКГ реєстраторами (Вимірювач артеріального тиску ВАТ 41-2)  на суму 12,3 тис.грн.;

 – система для проведення тредміл-тесту Monark Mdical Tredmil TRMI-17 на суму 496,5 тис.грн.;

За кошти місцевого бюджету придбано:

 – автоклав на суму 1,0 тис.грн.;

 − легковий автомобіль ВАЗ-210700 на суму 43,0 тис.грн.

Згідно вимог НСЗУ, для подальшої роботи в умовах впровадження реформи медицини, КНП «Млинівська центральна районна лікарня» було підключено до мережі Інтернет. За кошти районного бюджету придбано 21 комп’ютер. Завершено монтаж кабелів та комп’ютеризовано робочі місця в поліклінічному, стаціонарному та адміністративному корпусах лікарні.

Розробляються документи для укладання угоди з національною службою здоров’я України для впровадження нової моделі фінансування КНП «Млинівська ЦРЛ» Млинівської районної ради, яка надає амбулаторно-поліклінічну спеціалізовану медичну допомогу (за визначеним МОЗ України переліком послуг: інструментально-діагностичні обстеження, лабораторні аналізи та консультації вузьких спеціалістів) з 01.04.2020 р.

 

                            

                                      Міжнародне співробітництво

Україна на шляху до Євроінтеграції. Відтак, важливим завданням районної влади є налагодження партнерських зв’язків з іноземними державами, зокрема країнами-членами Європейського союзу.

У період із 30 травня по 02 червня 2019 року делегація із Млинівського району, на чолі із головою райдержадміністрації, відвідала Пулавський Повіт (Люблінське воєводство, Республіка Польща). Саме із цим повітом 01 червня 2018 року було підписано договір про співробітництво.

Програма візиту включала зустріч із представниками Пулавського повіту (ради повіту, депутатами, очільниками організацій, підрозділів та установ) та обговорення подальших напрямків співпраці, навчальний візит до Інституту садівництва (зокрема, у відділ бджільництва) та відвідування дослідної лабораторії, що займається вивченням продукції бджільництва, участь в урочистостях із нагоди 20-ї річниці самоврядування повіту. Також члени делегації зустрілись із представниками ініціативної групи LGD Zielony Pierścień, ознайомились із досвідом польських партнерів в напрямку розвитку туристичної галузі та залучення до неї місцевих виробників, відвідали одне із найбільших туристичних міст Пулавського повіту Казімєж Дольний.

Вже цьогоріч маємо запрошення від наших польських партнерів до участі в мистецькому святі. Гадаю, така відкритість та прагнення до співпраці є гарним прикладом добросусідства і ми продовжимо роботу в даному напрямку.

        

Надання адміністративних послуг

        Сектор надання адміністративних послуг Млинівської районної державної адміністрації надає 59 видів адміністративних послуг, серед них – реєстрація юридичних та фізичних осіб підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень сектору, вклеюванню  до паспорта громадянина України фотокартки при  досягненні 25- і 45-річного віку та інші.

         На всі послуги згідно відповідних вимог, оновлені інформаційні та технологічні картки, форми заяв. На офіційному сайті райдержадміністрації (в рубриці «Центр надання адміністративних послуг») розміщена вся необхідна інформація для суб’єктів звернення щодо організації та порядку отримання адміністративних послуг через сектор.

Протягом року до сектору звернулось 5126 суб’єктів звернень та видано 4932 результати адміністративних послуг, підготовлених суб’єктами їх надання. Через сектор надання адміністративних послуг надано платних послуг на суму 223,9 тис. грн.

Кількість адміністративних послуг у розрізі суб’єктів їх надання наведено в таблиці:

 

Суб'єкт надання адмінпослуг

2019 рік

кількість адмінпослуг

Сума/грн..

ГУ Держгеокадастру

3 567

87 117,35

держ. Реєстратор речових прав

1 086

105 200,00

держ.реєстратор юр.осіб та ФОП

463

31 554,00

ГУ юстиції

5

 

Держпродспоживслужба

3

 

УДМС

1

 

ДСНС

1

 

Департамент екології

0

 

Всього

5 126

223 871,35

 

Протягом 2019  року суб’єкти звернення отримали через сектор надання адміністративних послуг райдержадміністрації 1270 результатів надання адміністративних послуг за заявами, поданими в електронній формі (в режимі он-лайн).

 

Організаційно-кадрова робота

          Протягом 2019 року приділялася увага й іншим питанням. За звітний період проведено 12 засідань колегій райдержадміністрації на яких розглянуто 24 питання.

Комплексно перевірено 2 сільських ради з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». За підсумками проведених комплексних перевірок прийнято 1 розпорядження голови райдержадміністрації. Поряд з тим, проведено 4 перевірки здійснення виконкомами сільських рад району окремих делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Райдержадміністрацією забезпечено контроль за поданням виконавцями у визначені терміни облдержадміністрації та її структурним підрозділам  2679 інформації  про хід виконання документів, з них: 420 –  про хід виконання розпоряджень голови облдержадміністрації, 184 – на виконання доручень голови  облдержадміністрації. Згідно  контрольних   термінів інформування на виконання листів облдержадміністрації та її структурних підрозділів направлено 2075 інформацій.

    Протягом 2019 року на контроль поставлено 18 розпоряджень та 12 доручень голови райдержадміністрації. При першому заступнику голови райдержадміністрації та керівнику апарату проведено 16 «днів контролю» та 4 перевірки фактичного виконання документів.

Порушень термінів інформування на документи органів влади вищого рівня протягом 2019  року Млинівською райдержадміністрацією не допущено.

До райдержадміністрації надійшло 42 запити на публічну інформацію. Усю необхідну інформацію заявникам було надано у встановлений чинним законодавством термін.       

Структура Млинівської райдержадміністрації у 2019 році була оптимізована відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2019 року № 926 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та скасування постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 746» та розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 21 листопада 2019 року № 112-к «Про затвердження граничної чисельності працівників апарату облдержадміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій». Так, граничну чисельність працівників Млинівської райдержадміністрації  із 103,5 штатних одиниць скорочено до 66 одиниць.

Нова структура райдержадміністрації складається із апарату райдержадміністрації та таких структурних підрозділів: управління  праці та соціального захисту населення, фінансового відділу, сектору культури і туризму, відділу освіти, молоді і спорту, архівного відділу, відділу архітектури, житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та цивільного захисту населення, служби у справах дітей, сектору надання адміністративних послуг, відділу юридичного забезпечення, державної реєстрації та регуляторної політики.

 Впродовж 2019 року в райдержадміністрації проведено 2 конкурси на зайняття вакантних посад державної служби. За їх результатами призначено на посади державних службовців 2 осіб: 1 – вперше прийнято на державну службу зі строком випробування та 1 – за результатами конкурсу переведено на вищу посаду державної служби.

Впродовж жовтня-грудня 2019 року в райдержадміністрації проводилося оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В». У 2019 році підлягало оцінюванню 59 державних службовців райдержадміністрації. За результатами оцінювання службової діяльності державних службовців виставлено: 43 – відмінна оцінка, 16 – позитивна оцінка.

Вжито заходів щодо збереження об'єктів Національного архівного фонду. Станом на 01.01.2020 року в архівному відділі нараховується 117 фондів, що становить 18144 одиниці зберігання.

За 2019 рік на постійне зберігання архівним відділом  Млинівської райдержадміністрації прийнято документи 7 частин  фондів: Певжівської, Пугачівської, Війницької сільських рад, управління Держгеокадастру в Млинівському районі, Млинівського районного центру зайнятості та Млинівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Рівненської області,  та 4 реєстраційні справи державного реєстратора, всього 402 одиниці зберігання. Всі справи, що надійшли впорядковано та закартоновано, описи схвалено та погоджено експертно-перевірною комісією Державного архіву Рівненської області.

Архівним відділом всього за звітний період впорядковано 836 справ, в тому числі: 402 справи постійного зберігання, що передаються на державне зберігання в архівний відділ, 327 справ з кадрових питань (особового складу), 107 справ постійного зберігання, що не передаються на державне зберігання, це нотаріальні дії та погосподарські книги вищевказаних  сільських рад.

До книги надходжень документів до архівного відділу внесено 10 записів (надійшло 7 частин фондів та реєстраційні справи 3 частин фондів).

За 2019 рік підготовлено та проведено 12 засідань експертної комісії архівного відділу, на яких розглянуто та схвалено 86 питань з розгляду проектів описів справ постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу), номенклатур справ, індивідуальних інструкцій з діловодства та положень про експертну комісію та архівний підрозділ установ.

Всього за 2019 рік надійшло 534 запити, в тому числі, на особистий прийом звернулося 499 громадян та 38 запитів від юридичних осіб. Для сприяння громадянам у вирішенні питань, архівним відділом у 2019 році надано у користування 717 справ 55 користувачам архівного відділу.

 

Сприяння децентралізації влади

 

         В питанні впровадження реформи децентралізації наш район є лідером в області щодо формування обєднаних громад. Так, на Млинівщині утворено   п’ять об’єднаних територіальних громад – Підлозцівську, Млинівську, Острожецьку, Бокіймівську та Ярославицьку, до яких увійшли 27 сільських і  Млинівська селищна ради з  чисельністю  населення 34,9  тис.осіб, що складає  97  % території району.

         30 червня 2019 року в Мальованській сільській раді відбулись вибори депутата до Млинівської селищної ради. Таким чином було завершено процес приєднання сіл Мальованської сільської ради до Млинівської ОТГ.

1 листопада 2019 року, під час засідання сесії Підгаєцької сільської ради, було розглянуто питання добровільного приєднання сільської ради до вже існуючих ОТГ (Млинівської ОТГ Млинівського району чи Привільненської ОТГ Дубенського району). Після обговорення депутати Підгаєцької сільської ради проголосували за приєднання сільської ради згідно Перспективного плану формування територіальних громад Рівненської області після прийняття відповідного рішення Верховною Радою України, тобто до Млинівської ОТГ.

Відтак, процес децентралізації в районі наближається до завершення. 

 

Уся проведена райдержадміністрацією робота систематично висвітлюється на веб-сайті та офіційній сторінці у мережі Фейсбук, в районній газеті «Гомін», обласному тижневику «Наше дзеркало».
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

 

 
 
 
 
 
Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Безкоштовна гаряча лінія ГО «Донбас SОS»

Майбутня професія - ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ

Млинівський районний військовий комісаріат проводить відбір кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ)....