На головну

Нормативна база                              Мапа сайту

 
 травня 2022 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 
і

                                  МЛИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЇ

                            

             35100 смт Млинів, вул. Народна, 1,  тел.факс (03659)6-45-85, e-mail: mlunrda@rv.gov.ua

і
Про упорядкування структури апарату


 

                     КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                               П О С Т А Н О В А
                         від 12 березня 2005 р. N 179
                                          Київ

               Про упорядкування структури апарату
              центральних органів виконавчої влади,
                 їх територіальних підрозділів та
               місцевих державних адміністрацій

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N 1030 ( 1030-2005-п ) від 26.10.2005
           N  268 (  268-2006-п ) від 09.03.2006
           N  984 (  984-2006-п ) від 19.07.2006
           N 1208 ( 1208-2006-п ) від 15.08.2006
           N  146 (  146-2007-п ) від 07.02.2007
           N  156 (  156-2007-п ) від 07.02.2007
           N  441 (  441-2007-п ) від 14.03.2007
           N  869 (  869-2007-п ) від 26.06.2007
           N  943 (  943-2007-п ) від 18.07.2007 }
 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Установити,  що у  складі  апарату  міністерств  та  інших
центральних  органів  виконавчої влади утворюються такі структурні
підрозділи  (якщо  інше  не  передбачено  актами,  що  мають  вищу
юридичну силу):

     департамент -   структурний  підрозділ,  що  утворюється  для
виконання   основних   завдань   високого    ступеня    складності
(багатогалузевість,   багатофункціональність,   програмно-цільовий
напрям діяльності),  координації роботи,  пов'язаної з  виконанням
цих  завдань,  за  умови,  що у його складі буде не менш як чотири
відділи.  Департамент очолює директор.  Директор департаменту може
мати  не більш як два заступники,  в тому числі одного заступника,
який не очолює відділ;
{  На  часткову  зміну  абзацу  другого  пункту  1  установити, що
директор  Департаменту  державної  виконавчої  служби Міністерства
юстиції  має  п'ять  заступників,  в  тому  числі  одного  першого
заступника  директора  Департаменту та одного заступника директора
Департаменту  -  начальника  відділу  примусового виконання рішень
згідно з Постановою КМ N 146 ( 146-2007-п ) від 07.02.2007 }

     самостійне управління  (самостійний  відділ)  -   структурний
підрозділ  одногалузевого або однофункціонального     спрямування.
До складу управління входять не менш як два  відділи.  Самостійний
відділ утворюється   з  чисельністю  не  менш  як  6  працівників.
Самостійне  управління  (самостійний  відділ)  очолює   начальник.
Начальник  управління  може  мати  не більш як одного заступника -
начальника  відділу; { Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними
згідно  з  Постановами  КМ  N 1030 ( 1030-2005-п ) від 26.10.2005,
N 1208 ( 1208-2006-п ) від 15.08.2006 }

     самостійний сектор - структурний  підрозділ,  що  утворюється
для  виконання  завдань  за  окремим  напрямом  діяльності  органу
виконавчої влади,  функції якого неможливо  поєднати  з  функціями
інших    структурних     підрозділів,    з   чисельністю  не  менш
як 2 працівники. Сектор очолює завідуючий;

     відділ у  складі  департаменту  (самостійного  управління)  -
структурний  підрозділ,  що  утворюється  для виконання завдань за
одним напрямом (функцією) діяльності органу  виконавчої  влади,  з
чисельністю не менш як 5 працівників. Відділ очолює начальник.

     Начальник відділу (як самостійного, так і у складі управління
чи департаменту) може мати не більш  як  одного  заступника.  Така
посада  може  вводитись  у  разі,  коли  чисельність працівників у
відділі  не  менш як 7 одиниць.
{  На  часткову  зміну  абзацу  шостого  пункту  1  установити, що
начальники   відділів   державної   виконавчої   служби  Головного
управління  юстиції  Міністерства  юстиції в Автономній Республіці
Крим,   головних  управлінь  юстиції  в  областях,  мм.  Києві  та
Севастополі,  районних, районних у містах, міських (міст обласного
значення),   міськрайонних  управлінь  юстиції  можуть  мати  двох
заступників  у  разі,  коли  штатна  чисельність працівників таких
відділів  становить  не  менш як 14 одиниць згідно з Постановою КМ
N 869 ( 869-2007-п ) від 26.06.2007 }

     У разі потреби у складі департаменту, самостійного управління
та  самостійного відділу може утворюватися сектор   з  чисельністю
не менш як 2 працівники.  Такі сектори у  складі  департаменту  та
самостійного  управління  утворюються  понад  нормативну кількість
відділів, а в  складі  самостійного  відділу  -  понад  мінімальну
чисельність працівників самостійного відділу.

     У структурі апарату центрального органу виконавчої влади може
утворюватися  структурний  підрозділ  із  забезпечення  діяльності
керівника відповідно до критеріїв, зазначених у цьому пункті.

     Кількість  заступників  начальників  структурних  підрозділів
МВС (не більше як по п'ять осіб), крім урядових органів державного
управління,   що   діють  у  його  складі,  та  органів  державної
податкової   служби,  а  також  структура  зазначених  підрозділів
встановлюються  відповідно  Міністром  внутрішніх справ та Головою
Державної  податкової  адміністрації.  { Пункт 1 доповнено абзацом
згідно  з  Постановою КМ N 1208 ( 1208-2006-п ) від 15.08.2006; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 441 ( 441-2007-п ) від
14.03.2007 }

     2. У    центральних   органах   виконавчої   влади   у   разі
недоцільності утворення    в   апараті   підрозділів,   зазначених
у пункті 1 цієї постанови, для виконання окремих функцій вводяться
посади відповідних спеціалістів.

     3. Дія  цієї  постанови  поширюється  також   на   формування
структури апарату урядових органів державного управління.

     4. Установити,  що  у  складі апарату обласних,  Київської та
Севастопольської міських державних  адміністрацій,  їх  управлінь,
відділів   та   інших   структурних   підрозділів,  територіальних
підрозділів центральних  органів  виконавчої  влади  в  Автономній
Республіці   Крим,   областях,  мм. Києві  та  Севастополі  можуть
утворюватися (якщо інше  не  передбачено  актами,  що  мають  вищу
юридичну силу) самостійні управління,  самостійні відділи, відділи
та  самостійні  сектори,  сектори у складі самостійних управлінь і
самостійних  відділів,  виходячи  з  критеріїв,  установлених  для
апарату центральних органів виконавчої влади, за винятком відділів
адміністрування  Державного  реєстру  виборців  у  складі  апарату
обласних,   Київської   та   Севастопольської   міських  державних
адміністрацій, чисельність працівників яких може становити не менш
як 3 одиниці. { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно
з  Постановами  КМ  N  156  (  156-2007-п  ) від 07.02.2007, N 943
( 943-2007-п ) від 18.07.2007 }

     У складі   апарату   районних   державних  адміністрацій,  їх
самостійних управлінь,  відділів та інших структурних підрозділів,
територіальних  підрозділів центральних органів виконавчої влади в
районах  та  містах  обласного  значення можуть утворюватися (якщо
інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) відділи з
чисельністю  працівників  не  менш  як  3  одиниці  та  сектори  з
чисельністю працівників не менш як 2 одиниці.

     У  разі  недоцільності  утворення  у  складі апарату місцевих
державних  адміністрацій,  їх   управлінь,   відділів   та   інших
структурних  підрозділів,  територіальних  підрозділів центральних
органів виконавчої влади підрозділів, зазначених в абзацах першому
та  другому цього пункту,  для виконання окремих функцій вводяться
посади  відповідних  спеціалістів.  {  Пункт  4  доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 156 ( 156-2007-п ) від 07.02.2007 }

     {  Пункт  5  втратив  чинність в частині умов оплати праці на
підставі  Постанови  КМ  N  984 ( 984-2006-п )  від  19.07.2006  }
5.  Надати  керівникам  міністерств  та  інших центральних органів
виконавчої  влади  право  зберігати  за  працівниками апарату, які
переводяться  за  їх згодою на посаду з меншим посадовим окладом у
зв'язку із змінами його структури, що випливають з цієї постанови,
умови  оплати  праці  та  порядок медичного і санаторно-курортного
обслуговування, які вони мали за попередньою посадою.
{ Пункт  5  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 268
( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }

     6. Центральним та місцевим органам виконавчої влади здійснити
у  двомісячний строк заходи щодо приведення у відповідність з цією
постановою   структури,   номенклатури   посад   та    чисельності
працівників структурних підрозділів.

     7. Міністерству праці та соціальної політики за погодженням з
Міністерством фінансів у двотижневий строк подати пропозиції  щодо
умов оплати праці працівників центральних органів виконавчої влади
у зв'язку із змінами, що випливають з цієї постанови.

     8. Установити,  що до затвердження нових  умов  оплати  праці
працівників  центральних  органів виконавчої влади посадовий оклад
завідуючого   самостійним   сектором   встановлюється   на   рівні
посадового окладу начальника відділу в складі управління.

     9. Визнати такими, що втратили чинність:

     постанову Кабінету  Міністрів  України від 15 жовтня 2002  р.
N 1550  ( 1550-2002-п )  "Про  упорядкування  структури    апарату
центральних   органів   виконавчої   влади   та  його  структурних
підрозділів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1949);

     постанову Кабінету Міністрів України від  18  січня  2003  р.
N 73  ( 73-2003-п )  "Про  внесення  змін  до постанови   Кабінету
Міністрів України від 15 жовтня 2002 р.  N 1550" (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 4, ст 130);

     постанову Кабінету  Міністрів України від 24 березня 2004  р.
N 365 ( 365-2004-п ) "Про внесення зміни  до  пункту  8  постанови
Кабінету Міністрів   України   від  15  жовтня  2002  р.  N  1550"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 12, ст. 737).
 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 40
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

 

 
 
 
 
 
Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Безкоштовна гаряча лінія ГО «Донбас SОS»

Майбутня професія - ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ

Млинівський районний військовий комісаріат проводить відбір кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ)....