На головну

Нормативна база                              Мапа сайту

 
 липня 2022 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 
і

                                  МЛИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЇ

                            

             35100 смт Млинів, вул. Народна, 1,  тел.факс (03659)6-45-85, e-mail: mlunrda@rv.gov.ua

і
333


 УКРАЇНА
МЛИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

 

02 листопада 2012 року                                                                                                                  № 333

 

Про внесення змін до програми

будівництва, реконструкції та модернізації

об'єктів інфраструктури Млинівського

району на 2012-2015 роки

 

З метою розв'язання пріоритетних завдань галузевого та регіонального розвитку, які сприятимуть підвищенню рівня життя та добробуту населення, відповідно Закону України ,,Про стимулювання розвитку регіонів”, постанов Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року № 520 ,,Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на  виконання  інвестиційних  програм  (проектів)” та від 20 червня 2011 року № 730 ,,Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів”.

 

1. Схвалити наступні зміни до районної програми будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів інфраструктури Млинівського району на 2012-2015 роки  (далі – Програма) схваленої розпорядженням голови райдержадміністрації від 10 жовтня 2011 року № 358:

1) у назві та змісті Програми слова та цифри ,,2012-2015 роки замінити на слова та цифри ,,2013-2015 роки;

2) абзац 2 розділу ІV. Фінансове забезпечення Програми викласти в такій редакції:

 ,,Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми за рахунок усіх джерел фінансування становить 83937,1 тис.гривень, у тому числі з державного бюджету 79632,1 тис.гривень, районного бюджету 4305,0 тис.гривень;

3) додатки 1-3 до Програми викласти  в новій редакції згідно з додатком.

               

2. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації в установленому порядку подати доповнення до Програми на розгляд районної ради.

2

 

3. Контроль за виконанням розпорядження  покласти  на заступника
голови 
райдержадміністрації Поліщука Р.О.

 

 

 

Голова адміністрації                                                                                                                       Г.Худик

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                           Додаток

                                                                                                                                                                                                                                                           до розпорядження голови

                                                                                                                                                                                                                                                           райдержадміністрації

                                                                                                                                                                                                                                                           02.11.2012 № 333

 

                                                                                                                                                                                                                                                           Додаток  1

                                                                                                                                                                                                                                                           до Програми

 

ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ

 

фінансування завдань і заходів щодо виконання програми

будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів

інфраструктури Млинівського району на 2013-2015 роки

 

 

Найменування

завдання

Найменування заходу

Джерела

фінансування

Прогнозний обсяг

фінансових ресурсів для виконання завдань, тис.грн.

У тому числі за роками:

 

Очікувані результати

 

2013

 

2014

 

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

Поліпшення умов навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво навчальних закладів

Державний, обласний, районний бюджети

 

49300

 

20950

 

14850

 

13500

Введення в експлуатацію  загальноосвітніх навчальних закладів та дитячих садків

Поліпшення умов лікування хворих

Будівництво закладів охорони здоров’я

Державний, обласний, районний бюджети

 

29985

 

17880

 

11570

 

535

Введення в експлуатацію закладів охорони здоров’я

 

Покращення умов життєзабезпе-чення населення

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

 

Державний, обласний, районний бюджети

 

2952,1

 

1096

 

500

 

1356,1

Введення в експлуатацію об’єктів житлово-комунального господарства

Підвищення рівня культурного обслуговування населення

 

Реконструкція

клубів

Державний, обласний, районний бюджети

 

1700

 

850

 

600

 

250

Введення в експлуатацію об’єктів

культурного обслуговування населення

Всього:

 

 

83937,1

40776

27520

15641,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Додаток 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                          до Програми

Перелік

інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію пріоритетних завдань

соціально-економічного розвитку Млинівського району на 2013-2015 роки

 

 

 

 

Найменування

об’єкта та

його місце-знаходження

Рік почат-ку і закін-чення реалі-зації

про-екту

Кошторисна вартість, тис.грн.

Вид

проектно-кош-торисної доку-ментації, ким і коли затверджена

Форма влас-ності об’єкта

Термін виконання, рік

 

усьо-го

зали-шок на 1 січня 2012

2013

2014

2015

Очікувані результати

обсяг фінансування за рахунок, тис.грн.

обсяг фінансування за рахунок, тис.грн.

обсяг фінансування за рахунок, тис.грн.

державного бюджету

районного

бюджету

інших  джерел

державного бюджету

районного

бюджету

інших  джерел

державного бюджету

районного

бюджету

інших  джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Об’єкти освіти

Загально-освітня школа І-ІІІ ст.  на 198 учнівсь-ких місць

с.Новоукраїнка – будівництво

2013-2015

20000

20000

Проектно-кош-торисна доку-

ментація

Кому-нальна

 

 

 

9300

200

 

10500

 

 

Поліпшення умов навчання учнів

Будівництво навчально-виховного комплексу по вул.Шкільній, 11 в с.Борбин

2013

28000

28000

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

20000

 

 

5000

 

 

3000

 

 

Поліпшення умов навчання учнів

Облаштування автономного опалення з використанням альтернативних

видів палива в загальноосвітній школі І-ІІІ ст.

с.Малі Дорогостаї

2013

250

250

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

 

250

 

 

 

 

 

 

 

Поліпшення умов навчання учнів

Облаштування автономного опалення з використанням альтернативнх видів палива в загальноосвітній школі І-ІІІ ст. с.Береги

2013

250

250

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

 

250

 

 

 

 

 

 

 

Поліпшення умов навчання учнів

Реконструкція нежитлового приміщення під дитячий садочок в с.Владиславівка

2013-2014

800

800

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

400

50

 

350

 

 

 

 

 

Введення в експлуатацію дитячих садків

Об’єкти культури

Реконструкція

покрівлі будинку культури по вул. Дружби Народів 104 в с. Новоукраїнка

2013-

2014

1200

1200

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

750

100

 

350

 

 

 

 

 

Підвищення рівня культурного обслугову-вання населення

Реконструкція

будинку культури 

в с.Торговиця

2014-2015

500

500

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

 

 

 

250

 

 

250

 

 

Підвищення рівня куль-турного об-слуговування населення

Об’єкти медицини

Поліклініка в смт Млинів - будівництво

1993-2014

28335

28335

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

15000

2000

 

10000

1335

 

 

 

 

Поліпшення умов лікування хворих

Облаштування автономного опалення з  використанням альтернативних видів палива центральної районної лікарні

2013-2015

1000

1000

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

200

30

 

200

35

 

500

35

 

Поліпшення умов лікування хворих

Санація фасадів приміщень центральної районної лікарні

2013

500

500

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

500

 

 

250

 

 

 

 

 

Поліпшення умов лікування хворих

Реконструкція амбулаторії в с.Смордва

2013

150

150

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

130

20

 

 

 

 

 

 

 

Поліпшення умов лікування хворих

                          Об’єкти житлово-комунального господарства

Реконструкція очисних споруд про-дуктивністю 600 м3/добу в смт Млинів

2007-2013

1115,5

706

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

436

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращення умов життє-забезпечення населення

Будівництво полігону по знешкодженню твердих побутових відходів в смт Млинів

2002-2015

2466,1

2356,1

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

500

 

 

500

 

 

1356,1

 

 

Покращення умов життє-забезпечення населення

Будівництво очисних споруд с.Острожець

2013

160

160

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

160

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращення умов життє-забезпечення населення

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Додаток 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                 до Програми

 

Очікувані результати виконання пріоритетних завдань програми

будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури

Млинівського району на 2013-2015 роки

 

 

Найменування завдання

Найменування показників

виконання завдання

Одиниця

виміру

Значення показників

усього

 

у тому числі за роками:

2013

2014

2015

Покращення умов життє-забезпечення населення

Будівництво, реконструкція об’єктів житлово-комунального господарства

одиниць

3

2

-

1

Підвищення рівня культурного обслуговування населення

Реконструкція клубів

одиниць

2

-

1

1

Поліпшення умов лікування хворих

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт  закладів охорони здоров’я

одиниць

4

2

1

1

Поліпшення умов навчання школярів

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт навчальних закладів та дитячих садків

одиниць

5

2

1

2

 

 

               

                           Заступник голови адміністрації                                                                                        А.Смалько


                                                                                                                                                                                                                                                                               Додаток 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                          до Програми

Перелік

інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію пріоритетних завдань

соціально-економічного розвитку Млинівського району на 2012-2015 роки

 

Найменування

об’єкта та

його місце-знаходження

Рік почат-ку і закін-чення реалі-зації

про-екту

Кошторисна вартість, тис.грн.

Вид

проектно-кош-торисної доку-ментації, ким і коли затверджена

Форма влас-ності об’єкта

Термін виконання, рік

 

усьо-го

зали-шок на 1 січня 2012

2012

2013

2014

2015

 

Очікувані результати

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг фінансування за рахунок, тис.грн.

обсяг фінансування за рахунок, тис.грн.

обсяг фінансування за рахунок, тис.грн.

обсяг фінансування за рахунок, тис.грн.

державного бюджету

районного

бюджету

інших  джерел

державного бюджету

районного

бюджету

інших  джерел

державного бюджету

районного бюджету

інших  джерел

державного бюджету

районного бюджету

інших  джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Об’єкти освіти

Загально-освітня школа І-ІІІ ст.  на 198 учнівських місць

с.Новоукраїн-ка – будівни-цтво

 

2012-2015

20000

20000

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

 

 

 

 

 

 

9300

200

 

10500

 

 

Поліпшен-ня умов навчання учнів

Будівництво навчально-виховного комплексу по вул.Шкільній, 11 в с.Борбин

2013

28000

28000

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

 

 

 

20000

 

 

5000

 

 

3000

 

 

Поліпшен-ня умов навчання учнів

Облаштуван-ня автономно-го опалення з використан-ням альтернатив-них видів палива в загальноосвіт-ній школі І-ІІІ ст.  с.Малі Дорогостаї

2013

250

250

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

Поліпшен-ня умов навчання учнів

Облаштуван-ня автономно-го опалення з використан-ням альтернатив-них видів палива в загальноосвіт-ній школі І-ІІІ ст. с.Береги

2013

250

250

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

Поліпшен-ня умов навчання учнів

Реконструкція нежитлового приміщення під дитячий садочок в с.Владисла-вівка

2013-2014

800

800

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

 

 

 

400

50

 

350

 

 

 

 

 

Поліпшен-ня умов навчання учнів

                                                           Об’єкти культури

 

 

 

Реконструкція

покрівлі бу-динку культу-ри по вул. Дружби Наро-дів 104 в с. Новоукраїнка

2013

1200

1200

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

 

 

 

750

100

 

350

 

 

 

 

 

Підвищен-ня рівня культурно-го обслугову-вання населення

Реконструкція

покрівлі будинку культури 

в с.Торговиця

2014-2015

500

500

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

 

 

 

 

 

 

250

 

 

250

 

 

Підвищен-ня рівня культурно-го обслугову-вання населення

                     Об’єкти  медицини

 

 

Поліклініка в смт Млинів - будівництво

1993-2014

28335

28335

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

 

 

 

15000

2000

 

10000

1335

 

 

 

 

 

Облаштуван-ня автономно-го опалення з  використан-

ням альтер-нативних видів палива центральної районної лікарні

2013-2015

1000

1000

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

 

 

 

200

30

 

200

35

 

500

35

 

Поліпшен-ня умов лікування хворих

Санація фасадів при-міщень цен-тральної районної лікарні

2012-2013

500

500

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

 

 

 

500

 

 

250

 

 

 

 

 

Поліпшен-ня умов лікування хворих

Реконструк-ція амбулаторії в с.Смордва

2013

150

150

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

 

 

 

130

20

 

 

 

 

 

 

 

Поліпшен-ня умов лікування хворих

                                                                                 Об’єкти житлово-комунального господарства

 

 

Реконструкція очисних споруд про-дуктивністю 600 м3/добу в смт Млинів

2007-2013

1115,5

436

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

 

 

 

436

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращен-ня умов життє-забезпечен-ня населення

Будівництво полігону по знешкоджен-ню твердих побутових відходів в смт Млинів

2002-2015

2466,1

2356,1

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

 

 

 

500

 

 

500

 

 

1356,1

 

 

Покращен-ня умов життє-забезпечен-ня населення

Будівництво очисних споруд с.Острожець

2013

160

160

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

 

 

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращен-ня умов життє-забезпечен-ня населення

                                                                          Спортивно-оздоровчі центри

 

 

Завершення будівництва басейну ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 в смт Млинів

2013-2015

8000

8000

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

 

 

 

1000

 

 

3000

 

 

4000

 

 

Поліпшен-ня умов відпочинку учнів та занять спортом

Будівництво спортзалу Смордвівської ЗОШ І-ІІІ ст.

2013-2015

9500

9500

Проектно-кош-торисна доку-ментація

Кому-нальна

 

 

 

1000

 

 

3000

 

 

5500

 

 

Поліпшен-ня умов відпочинку учнів та занять спортом

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

 

 
 
 
 
 
Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Безкоштовна гаряча лінія ГО «Донбас SОS»

Майбутня професія - ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ

Млинівський районний військовий комісаріат проводить відбір кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ)....