На головну

Нормативна база                              Мапа сайту

 
 липня 2022 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 
і

                                  МЛИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЇ

                            

             35100 смт Млинів, вул. Народна, 1,  тел.факс (03659)6-45-85, e-mail: mlunrda@rv.gov.ua

і
353


 
 

 


УКРАЇНА
 

МЛИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

 

29 листопада 2012 року                                                                                                                  № 353

 

Про програму будівництва,

реконструкції дошкільних

навчальних закладів району

на 2013-2017 роки

 

 

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 жовтня 2012 року № 612 ,,Про програму будівництва, реконструкції дошкільних навчальних закладів району на 2013-2017 роки, на підставі Закону України “Про дошкільну освіту”, статті 4 Закону України ,,Про освіту”, статті 53 Конституції України, статей 13, 22 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, витягу з протоколу № 62 засідання Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 року.

 

1. Схвалити програму будівництва, реконструкції дошкільних навчальних закладів району на 2013-2017 роки (далі – Програма) згідно з додатком.

 

2. Відділу освіти райдержадміністрації подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

 

3. Виконавцям забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою, про що  інформувати райдержадміністрацію щороку до 10 січня.

 

4. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та районного бюджетів, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови райдержадміністрації Поліщука Р.О. та Смалька А.В.

 

 

Голова адміністрації                                                                    Г. Худик

                                                                                                                                             Додаток

до розпорядження голови

                                                                                           райдержадміністрації

                                                                                           29.11.2012 № 353

 

 

 

Програма

будівництва, реконструкції дошкільних навчальних закладів району

на 2013–2017 роки

 

 

                                                 Загальні положення

 

         Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства.

 

Встановивши право кожного на освіту, Конституція України водночас закріпила обовязок держави забезпечити доступність і безоплатність освіти в комунальних навчальних закладах, зокрема дошкільної освіти та її розвиток.

 

Механізм реалізації права на дошкільну освіту визначено Законами України Про освіту та Про дошкільну освіту. Основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту є забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти та необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти.

 

Таким чином, гарантоване державою право на дошкільну освіту мешканців відповідної території, за наявності дітей відповідного віку, має забезпечуватися діяльністю розгалуженої мережі дошкільних навчальних закладів.

 

Проте, в країні склалася така ситуація, що держава не може забезпечити всіх дітей дошкільного віку за місцем їхнього проживання дошкільною освітою у дитячих дошкільних навчальних закладах через відсутність для цього необхідних приміщень.

 

В районі лише 35 відсотків дітей загальної кількості відповідного віку відвідують дошкільні навчальні заклади. Окрім того, у більшості сільських дошкільних навчальних закладах району функціонує по одній різновіковій групі, що значно утруднює навчальний процес, не забезпечує якісну підготовку дітей до школи. Кількість дітей, які перебувають на черзі з влаштування до дошкільних навчальних закладів району зростає з кожним роком. Дітей пятирічного віку дошкільними закладами охоплено  62 відсотки.

 

         Для вирішення зазначеної проблеми розроблена програма будівництва, реконструкції дошкільних навчальних закладів на 2013 - 2017 роки (далі - Програма).

 

         Законодавчою основою розроблення Програми є Конституція України, Закони України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства”, Національна доктрина освіти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002, Указ Президента України від 20 березня 2008 року № 244/2008 “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні”, Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 629, обласна програма будівництва, реконструкції дошкільних навчальних закладів області на 2013-2017 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30.10.2012 року № 612, районна програма розвитку дошкільної освіти району на 2011-2017 роки, схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації від 26 січня 2011 року № 25.

 

Мета та основні завдання Програми

 

        Метою Програми є забезпечення реалізації конституційного права дітям дошкільного віку на доступність і безоплатність дошкільної освіти та забезпечення здобуття обов’язкової дошкільної освіти дітьми п’ятирічного віку в навчальних закладах відповідних територій, неповністю забезпечених дошкільними навчальними закладами, шляхом реконструкції діючих приміщень дошкільних навчальних закладів та приміщень, що не використовуються за призначенням.

 

                    Основними завданнями Програми є:

 

забезпечення фінансування для зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

розширення, збереження та підтримка мережі дошкільних навчальних закладів шляхом будівництва нових приміщень та реконструкції діючих;

створення умов для обов’язкового здобуття якісної дошкільної освіти дітьми п’ятирічного віку.

 

Програму передбачається виконати упродовж пяти років.

 

Перелік будівництва, реконструкції дошкільних навчальних закладів району на 2013-2014 роки Програми наведений у додатку 2 до Програми.

  

Джерела фінансування Програми

 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та районного бюджетів, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 

Для будівництва, реконструкції дошкільних навчальних закладів у рамках виконання Програми необхідні кошти в сумі - 7510 тис. гривень без урахування щорічної інфляції, у тому числі з державного бюджету – 7134,5  тис. гривень, районного бюджету -  375,5 тис. гривень.

 

Прогнозовані обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку 1 до Програми.

 

Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми, спрямованої на забезпечення реалізації конституційного права на доступність і безоплатність дошкільної освіти в навчальних закладах та забезпечення здобуття обов’язкової дошкільної освіти дітьми старшого дошкільного віку, дасть можливість:

 

створити сприятливі умови для подальшого розвитку дошкільної освіти;

удосконалити мережу дошкільних навчальних закладів;

зміцнити матеріально-технічну базу дошкільних навчальних закладів;

зменшити дефіцит місць у дошкільних дитячих закладах та задовольнити потребу мешканців відповідної території в здобутті доступної і безоплатної дошкільної освіти;

сприятиме зміцненню інституту сім’ї;

зменшенню кількості соціально неблагополучних сімей та дитячої бездоглядності;

поліпшенню демографічної ситуації у районі.

 

Очікувані результати виконання заходів Програми наведені у додатку 3 до Програми.

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ освіти райдержадміністрації.

 

 

 

Заступник голови   райдержадміністрації                                       В.Радчук


Додаток 1

до Програми

 

 

Прогнозовані обсяги та джерела фінансування програми будівництва,

реконструкції дошкільних навчальних закладів району на 2013-2017 роки

 

 

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

тис. грн.

У тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

Державний бюджет

7134,5

3382

1900

950

427,5

475

Районний бюджет

22,5

0

0

0

22,5

0

Сільські бюджети

353

178

100

50

0

25

Всього

7510

3560

2000

1000

450

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                           Додаток 2

                                                                                                                                                                                                                                           До Програми

Перелік

будівництва, реконструкції дошкільних навчальних закладів району на 2013 – 2017 роки

 

Млинівський район

Форма власності

Рік  початку і закінчення

Кошторисна вартість (тис.грн)

2013

2014

2015

2016

2017

Очікуваний результат

всього

Залишок на

01 січня

1

Реконструкція дошкільного навчального закладу в с. Підлозці, вул. Молодіжна, 5

кому-нальна

2008 -2013

700,0

700,0

700,0

 

 

 

 

Введення в експлуатацію

 56 місць

2

Реконструкція приміщення дошкільного навчального закладу в с. Пугачівка, вул. Чапаєва, 19 б

кому-нальна

2010 -2013

460,0

360,0

360,0

 

 

 

 

Введення в експлуатацію

 16 місць

3

Реконструкція нежитлового приміщення під дошкільний навчальний заклад в с. Владиславівка,                         вул. Центральна, 5 б

кому-нальна

2013

2500,0

2500,0

 

2500,0

 

 

 

Введення в експлуатацію

 40 місць

4

Реконструкція частини приміщення Городницької філії Ярославицької загальноосвітньої школи                            І – ІІІ ступенів під НВК «Школа І ступеня-дитячий садок»,  с. Велика Городниця,  вул. Центральна, 23

кому-нальна

2016

450,0

450,0

 

 

 

450,0

 

Введення в експлуатацію

40 місць

5

Реконструкція частини приміщення будівлі контори під дошкільний навчальний заклад в с. Смордва,                  вул. Центральна, 1

кому-нальна

2015

1000,0

1000,0

 

 

1000,0

 

 

Введення в експлуатацію

 50 місць

6

Реконструкція частини приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини під дошкільний навчальний заклад в с. Миколаївка

кому-нальна

2017

500,0

500,0

 

 

 

 

500,0

Введення в експлуатацію

30 місць

7

Реконструкція приміщення сільської ради під дошкільний навчальний заклад в с. Новоукраїнка, вул. Молодіжна, 1

кому-нальна

2014

2000,0

2000,0

 

2000,0

 

 

 

Введення в експлуатацію

 50 місць

 

 

 

 

7610

7510

1060,0

4500,0

1000,0

450,0

500,0

282 місця

 

 

 

Додаток 3

до Програми

 

 

 

 

Очікувані результати

виконання заходів програми будівництва, реконструкції дошкільних

навчальних закладів району на 2013-2017 роки

 

 

 

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

Створення умов для здобуття якісної дошкільної освіти

Будівництво та реконструкція дошкільних навчальних закладів

місць

282

72

90

50

40

30

 

 

 

                        
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

 

 
 
 
 
 
Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Безкоштовна гаряча лінія ГО «Донбас SОS»

Майбутня професія - ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ

Млинівський районний військовий комісаріат проводить відбір кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ)....