На головну

Нормативна база                              Мапа сайту

 
 липня 2022 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 
і

                                  МЛИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЇ

                            

             35100 смт Млинів, вул. Народна, 1,  тел.факс (03659)6-45-85, e-mail: mlunrda@rv.gov.ua

і
Додаток до розпорядження №87


                                                                                  Додаток

                                                                                   до розпорядження голови

                                                                                   райдержадміністрації                                                     

                                                                                   від ___________2018 року

                                                                                   №   ____

 

 

 

 

                                                          Програма

розвитку малого і середнього підприємництва
у Млинівському районі на 2018-2020 роки

 

 

 

 

Млинів-2018

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

програми розвитку малого і середнього підприємництва

у Млинівському районі на 2018-2020 роки

 

1.

Загальна характеристика району:

 

площа території (кв.км) – 945.9

 

кількість наявного населення станом на 01.01.2018 ( тис.осіб) – 37.4

 

Специфіка - у загальному обсязі матеріального виробництва району провідне місце займають сільське господарство, промисловість і торгівля

2.

Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного рішення)

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Млинівському районі на 2018–2020 роки

Затверджена - _____________________________

 

3.

Головний розробник Програми

 

 

Співрозробники

Управління  агропромислового та  економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної державної адміністрації

 

1. Структурні підрозділи райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування району.

2. Суб’єкти підприємницької діяльності

4.

Мета

Комплексна підтримка розвитку малого і середнього підприємництва в районі, зростання його інвестиційної та інноваційної активності, підвищення рівня конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції

5.

Перелік пріоритетних завдань Програми:

    Забезпечення дотримання в районі нормативно-правових актів у сфері підприємницької діяльності;

    підвищення ефективності діяльності центру надання адміністративних послуг;

    надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами на реалізацію бізнес-проектів;

    залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до реалізації актуальних завдань соціально-економічного розвитку району;

    координація дій органів виконавчої влади району усіх рівнів щодо забезпечення, в рамках повноважень цих органів, належних умов для започаткування та ведення підприємництва, недопущення необґрунтованого втручання владних структур у господарську діяльність;

    забезпечення організаційної, інформаційно-консультативної та ресурсної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва місцевими органами виконавчої влади;

    залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у виставково-ярмаркових заходах;

    підвищення ефективності діяльності центру надання адміністративних послуг;

   забезпечення співпраці місцевих органів виконавчої влади із громадським об’єднанням підприємців

 


6.

Очікувані результати
реалізації Програми

Дані станом на початок дії Програми

Прогноз

2018 

рік

2019 

рік

2020 

рік

 

 

Кількість малих  підприємств (одиниць)

73

74

75

76

 

Кількість малих  підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць

19

 

19

19

20

 

Кількість середніх підприємств (одиниць)

8

8

8

8

 

Кількість середніх підприємств на 10 тис. наявного населення (одиниць)

2

2

2

2

 

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції, відсотків

19.6

 

19.8

20.5

21.5

 

Питома вага зайнятих працівників на малих підприємствах у загальному обсязі зайнятих працівників, відсотків

7.9

 

8.1

8.5

8.8

 

Кількість фізичних осіб – підприємців,  осіб

799

810

815

820

7.

Термін реалізації Програми

2018 – 2020 роки


8.

Перелік цільових проектів і підпрограм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавці

 

 

 

Підпрограми:

І. Забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики, спрощення та прискорення реєстраційних і дозвільно-погоджувальних процедур, вдосконалення системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

ІІ. Організаційна та інформаційно-консультативна підтримка розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва, формування відповідної інфраструктури

ІІІ. Ресурсна, фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб’єктів малого і
середнього підприємництва

 

Органи виконавчої влади району, органи місцевого самоврядування, суб’єкти підприємницької діяльності

9.

Основні джерела фінансування

Районний бюджет та інші місцеві бюджети, державний фонд регіонального розвитку, власні кошти виконавців, ресурси вітчизняних та міжнародних фінансових установ

10.

Система організації контролю
за виконанням Програми

Моніторинг виконання Програми здійснює управління агропромислового та  економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації, яке в установленому порядку інформує райдержадміністрацію про хід виконання Програми.

Щокварталу інформація подається департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

Відповідно до плану роботи районної ради хід виконання Програми розглядається на сесіях ради та засіданнях її постійних комісій

 

 

 

 

                                                          Загальна частина

 Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Млинівському районі на 2018-2020 роки розроблена на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 лютого 2018 року № 103 ,,Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2018-2020 роки”, відповідно до  Законів України ,,Про місцеві державні адміністрації”, „Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,  „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, Указу Президента України від 12 січня 2015 року   № 5/2015 „Про Стратегію сталого розвитку „Україна – 2020”, постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 504-р „Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року”, Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 листопада 2014 року № 612 та затвердженої рішенням обласної ради від 18 грудня 2014 року № 1374, та на основі Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18 вересня  2012 року № 44, а також пропозицій структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, громадських організацій та об’єднань підприємців.

 

Стан розвитку малого і середнього підприємництва в районі

У сфері малого і середнього підприємництва району ведуть господарську діяльність 81 юридичний суб’єкт, зокрема 73 – малих підприємств та 8 – середніх.

В розрахунку на 10 тисяч наявного населення припадає 19 малих підприємства, в яких зайнято 386 найманих  працівників.

За основними видами економічної діяльності найбільше малих підприємств працює у сільському господарстві, промисловості та  галузі торгівлі.

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців у порівнянні  з 01.01.2017  зменшилась  на  38 осіб  і станом на 01.01.2018  склала  799  осіб.

       За рахунок використання потенціалу малого і середнього бізнесу вирішено проблему торговельного обслуговування та пасажирських перевезень.

      В районі приватні перевізники обслуговують   99  відс.  маршрутів.

Значна роль у формуванні економічного потенціалу району відведена сфері внутрішньої торгівлі та ресторанного господарства.

           У сфері торгівлі та ресторанного господарства  працює 348 суб’єктів приватної форми власності, зокрема  309 – підприємств торгівлі та 39 - ресторанного господарства. На території району діє два змішаних  ринки   на 578  торгових місць та  12  аптек.

Побутові послуги жителям району надають 105 суб'єктів  господарювання, вісім станцій технічного обслуговування, три автомийки, шість автозаправочних станцій.

Протягом  2017 року мережа підприємств торгівлі зросла на одну             одиницю,  побуту - на дві одиниці.                                     

          Суб’єкти малого підприємництва в питаннях кредитування орієнтуються на самостійний вибір.

У  2017 році, за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, одноразову допомогу  для   здійснення  підприємницької  діяльності   отримали  3  безробітних на суму 89.2  тис.грн.

          Протягом минулого року в районі продано 10 ділянок несільськогосподарського   призначення,  загальною  площею 8.0245 га, на суму 1190.7  тис.грн.   

Проведено 13  аукціонів щодо продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, загальна площа орендованих ділянок становить    121.2291  га,    сума      орендної   плати    за  результатами аукціонів  - 320.3  тис. грн. 

       Діє центр надання адміністративних послуг Млинівської райдержадміністрації. Через  адміністративний центр надано 5664 адміністративні  послуги, в тому числі  видано 13 документів   дозвільного  характеру.                                                   

В районі забезпечено впровадження положень Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

         Розпорядженням голови райдержадміністрації  від 09.02.2017   № 43 внесено зміни до  Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Млинівської райдержадміністрації на 2017 рік, в частині зміни розробника проекту регуляторного акту (оприлюднено  на веб-сторінці райдержадміністрації в рубриці  «Регуляторна політика»).

           Розроблено  проект регуляторного  акта, проект розпорядження голови райдержадміністрації ,,Про затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Млинівського району’’ та відповідний аналіз регуляторного   впливу (опубліковано 13.04.2017  в  районній газеті  ,,Гомін’’ № 15 та на веб-сторінці райдержадміністрації в рубриці  «Регуляторна політика»).

           Даний проект розпорядження  голови райдержадміністрації погоджено  в Державній регуляторній службі України (рішення № 74-т від  21.06.2017) та   в Рівненському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України  (лист від 28.07.2017 № 01/31-477-03).          

           На  веб-сторінці райдержадміністрації в рубриці  «Регуляторна політика» та в  районній газеті «Гомін»:

           від 14.09.2017 № 37 оприлюднено розпорядження голови районної державної адміністрації  від 08.08.2017   № 227  «Про затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Млинівського району», яке  зареєстровано  в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області   05.09.2017  за   № 40/1276;

          

            від 14.12.2017 № 50 оприлюднено розпорядження голови районної державної адміністрації  від 04.12.2017   № 341   «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Млинівської райдержадміністрації на 2018 рік».      

 

Мета Програми

Метою Програми є комплексна підтримка розвитку малого і середнього підприємництва в районі, зростання його інвестиційної та інноваційної активності, підвищення рівня конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції.

Заходи Програми спрямовані на сприяння розвитку господарського комплексу району шляхом надання суб’єктам малого і середнього підприємництва необхідної організаційної, інформаційно-консультативної, ресурсної та фінансово-кредитної підтримки.

 

Основні напрями та завдання  розвитку малого і середнього

підприємництва на 2018-2020 роки

Основними напрямами та завданнями розвитку малого і середнього підприємництва на 2018-2020 роки є:

забезпечення дотримання в районі нормативно-правових актів у сфері підприємницької діяльності;

підвищення ефективності діяльності центру надання адміністративних послуг;

надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами на реалізацію бізнес-проектів;

координація дій органів виконавчої влади району усіх рівнів щодо забезпечення, в рамках повноважень цих органів, належних умов для започаткування та ведення підприємництва, недопущення необґрунтованого втручання владних структур у господарську діяльність;

забезпечення організаційної, інформаційно-консультативної та ресурсної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва місцевими органами виконавчої влади;

залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до реалізації актуальних завдань соціально-економічного розвитку району;

залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у виставково-ярмаркових заходах, бізнес-форумах, конференціях тощо;

забезпечення співпраці місцевих органів виконавчої влади
із громадськими об
єднаннями підприємців.

                          

                                   Очікувані  результати

Реалізація заходів Програми дасть можливість створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, ресурсної, організаційної, інформаційно-консультативної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій, підвищення ефективності ринку праці, підвищення конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності району, забезпечення економічного зростання регіону.

 

 

   Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів

Координацію діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, взаємодію з районною асоціацією підприємців, фінансово-кредитними установами щодо виконання заходів Програми здійснює Млинівська  районна державна  адміністрація.

Районна державна адміністрація  визначає першочерговість виконання заходiв  з  урахуванням пріоритетних напрямів Програми, наявності фінансових та інших ресурсів. Аналіз та  моніторинг ходу виконання Програми здійснює управління агропромислового та економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації.

Хід реалізації Програми здійснює управління агропромислового та  економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації, яке в установленому порядку інформує райдержадміністрацію.

          Щокварталу інформація подається департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

Відповідно до плану роботи районної ради хід виконання Програми розглядається на сесіях ради та засіданнях її постійних комісій

Звіти про виконання заходів Програми розміщуватимуться на веб-сторінці Млинівської районної державної адміністрації щокварталу.

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Заходи щодо реалізації Програми

 

 

пор.

      Пріоритетні

       завдання

         Зміст заходу

Термін виконання

 

           Виконавці

Джерела фінансування

Кошти районного бюджету, необхідні для фінансування заходів, тис. гривень

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1

2

3

4

5

6

      7

    8

    9

І. Забезпечення реалізації в районіі державної регуляторної політики, спрощення та прискорення реєстраційних і дозвільно-погоджувальних процедур, вдосконалення системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

1.

Забезпечення дотримання вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та рішень центральних і місцевих органів виконавчої влади
з питань дерегуляції економіки

1)  розроблення  та оприлюднення в засобах масової  інформації щорічних планів підготовки регуляторних актів у сфері господарської діяльності

       До

15 грудня щороку

Управління агропромис-лового та економічного  розвитку, інфраструктури і торгівлі  райдержадміні-страції

Власні кошти

виконавців

 

 

 


 


 

 

2)  забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики при плануванні, підготовці проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу, М-тесту, відстеження впливу таких актів на підприємницьке середовище, а також оприлюднення проектів регуляторних актів відповідно до встановленого порядку

2018 –

2020 роки

Розробники проектів регуляторних актів

Власні кошти виконавців

 

 

 

2.

Забезпечення дотримання вимог Закону України “Про адміністративні послуги”

 належне функціонування центру надання адміністра-тивних послуг райдержадмі-ністрації,  сприяння створенню центрів надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах району

2018 –

2020 роки

Сектор надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Власні кошти виконавців

 

Кошти міжнародної технічної допомоги

 

 

 

ІІ. Організаційна та інформаційно-консультативна підтримка розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва, формування відповідної інфраструктури

3.

Підтримка розвитку підприємництва на селі, зокрема, фермер- ських господарств

надання консультацій щодо створення та реєстрації кооперативів, проведення тематичних семінарів, навчань, круглих столів

2018 –

2020 роки

Управління агропромис-лового та економічного  розвитку, інфраструктури і торгівлі  райдержадміні-страції

Власні кошти

виконавців

 

 

 


 

4.

 

 

 

Удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів для сфери малого і середнього підприємництва

1) проведення організаційної роботи щодо залучення до навчання та перепідготовки кадрів для сфери підприємництва

2018 –

2020 роки

Районний центр зайнятості (за згодою)

Власні кошти

виконавців

 

 

 

2) проведення бізнес-тренінгів для підприємців району

2018 –

2020 роки

Управління агропромис-лового та економічного  розвитку, інфраструктури і торгівлі  райдержадміні-страції, районний центр зайнятості (за згодою)

Власні кошти

виконавців

 

 

 

5.

Удосконалення інформаційного та консультативного забезпечення суб’єктів господарювання

надання інформаційно-консультативних послуг з питань законодавчо-нормативного регулювання підприємницької діяльності, започаткування та ведення власної справи,  залучення інвестицій, в тому числі  через громадську приймальню

2018 –

2020 роки

Управління агропромис-лового та економічного  розвитку, інфраструктури і торгівлі  райдержадміні-страції, сектор державної реєстрації райдержадміні-страції, сектор надання адміністративних послуг райдержадміністрації районний центр зайнятості (за згодою)

Власні кошти

виконавців

 

 

 

6.

Поширення в районі позитивного досвіду розвитку малого та середнього підприємництва

1) проведення нарад,  засідань „круглих столів”, громадських слухань з питань розвитку малого і середнього підприємництва

 

 

2018 –

2020 роки

Управління агропромис-лового та економічного  розвитку, інфраструктури і торгівлі  райдержадміні-страції, сектор державної реєстрації райдержадміні-страції, сектор надання адміністративних послуг райдержадміністрації, районний центр зайнятості (за згодою)

Власні кошти

виконавців

 

 

 

 

 

2)  прийняття участі у  зустрічах, ділових поїздках та візитах з метою налагод-ження міжнародних контак-тів та співробітництва, участь у спільних  проектах і програмах з іноземними та міжнародними організаціями

2018 –

2020 роки

Управління  агропромис-лового та економічного  розвитку, інфраструктури і торгівлі  райдержадміні-страції, суб’єкти підприємницької діяльності

Власні кошти

виконавців

 

 

 

7.

Організація просвітницької роботи серед учнів і випускників загально-освітніх навчальних закладів із залученням успішних підприємців та підприємств

проведення навчальних семінарів, конференцій, лекцій, зустрічей із залученням успішних підприємців та фахівців підприємств для учнів і випускників загально-освітніх навчальних закладів

2018 –

2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції,  виконкоми сільських та селищної рад, управління агропромис-лового та економічного  розвитку, інфраструктури і торгівлі  райдержадміні-страції

Власні кошти

виконавців

 

 

 

ІII.  Ресурсна, фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва

8.

Забезпечення суб’єктів малого та середнього підприємництва вільними земельними ділянками та приміщеннями, обладнанням, що не використовуються

1) постійне оновлення бази даних про наявність вільних земельних ділянок, виробничих площ, що не використовуються, об’єктів незавершеного будівництва, незадіяного обладнання та забезпечення доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до вказаної інформації

2018 –

2020 роки

Управління агропромис-лового та економічного  розвитку, інфраструктури і торгівлі  райдержадміні-страції, виконкоми сільських та селищної рад

Власні кошти

виконавців

 

 

 

2) організація аукціонного продажу земельних ділянок та надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення суб'єктам малого та середнього підприємництва

2018 –

2020 роки

Виконкоми сільських та селищної рад

Власні кошти

виконавців

 

 

 

9.

Забезпечення фінансово-кредитної підтримки розвитку малого та середнього підприємництва органами виконавчої  влади

забезпечення   відшкоду-вання за рахунок районного бюджету плати за користування позиками (у тому числі фінансовими кредитами)  банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ, залученими  суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

2018 –

2020 роки

Управління агропромис-лового та економічного  розвитку, інфраструктури і торгівлі  райдержадміні-страції, фінансове управління райдержадміністрації

Районний бюджет

     10

   10

   10

Загальна вартість Програми за джерелами фінансування

 

 

 

 

 

Районний бюджет

     10

   10

   10

 

 

В.о. керівника апарату адміністрації                                                                                    С.Реміз

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

 

 
 
 
 
 
Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Безкоштовна гаряча лінія ГО «Донбас SОS»

Майбутня професія - ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ

Млинівський районний військовий комісаріат проводить відбір кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ)....