Про продаж земельної ділянки у власність

УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови обласної державної адміністрації

 

25  липня  2019  року                                                                  № 678

 

Про продаж земельної

ділянки у власність

 

Розглянувши клопотання громадянина Аврамишина Сергія, відповідно до пункту 7 статті 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  статей 17, 122, 127, 128 Земельного кодексу України:

 

1. Продати у власність громадянину Аврамишину Сергію земельну ділянку площею 1,6998 гектара (кадастровий номер 5625485800:06:002:0209), що перебуває у категорії земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, на території Ремчицької сільської ради Сарненського району, за 291127 (двісті дев'яносто одну тисячу сто двадцять сім) гривень, визначених на підставі експертної грошової оцінки земельної ділянки.

 

2.  Припинити право оренди земельної ділянки площею 1,6998 гектара (кадастровий номер  5625485800:06:002:0209)  громадянину Аврамишину Сергію, на території Ремчицької сільської ради Сарненського району, у зв'язку з поєднанням в одній особі власника земельної ділянки та орендаря.

 

         3. Доручити   Сарненській   районній   державній   адміністрації   в установленому порядку:

 

          укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки з громадянином Аврамишиним Сергієм;

          укласти угоду про припинення договору оренди землі з громадянином Аврамишиним Сергієм у зв'язку з поєднанням в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;

зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
припинення права оренди зазначеної земельної ділянки.

 

4. Сарненській районній державній адміністрації про хід виконання розпорядження інформувати обласну державну адміністрацію до 20 листопада 2019 року.

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника  голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

В.о. голови адміністрації                                                            Ігор ТИМОШЕНКО