РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на вебсторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 травня 2024 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Розпорядження №116 від 20.03.2019


УКРАЇНА

 

РІВНЕНСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

 

20 березня 2019 року                                   №116

 

 

Про Примірне положення про

консультаційний пункт з питань

цивільного захисту 

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 07 червня 2011 року № 587 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах», наказу Міністерства внутрішніх справ України від 16 жовтня 2018 року № 835 «Про затвердження Типового положення про територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2018 року за № 1256/32708, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 21 лютого 2019 року № 150 «Про Примірне положення про консультаційний пункт з питань цивільного захисту», та з метою просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях серед населення, яке не зайняте у сфері виробництва та обслуговування, за місцем проживання:

 

1. Затвердити Примірне положення про консультаційний пункт з питань цивільного захисту (далі - Примірне положення), що додається.

2. Виконавчим комітетам сільських та селищної рад, керівникам суб’єктів господарювання, при яких створені консультаційні пункти, забезпечити:

 приведення положень раніше утворених консультаційних пунктів щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру у відповідність із Примірним положенням;

функціонування мережі консультаційних пунктів при житлово-експлуатаційних організаціях усіх форм власності та підпорядкування, при сільських та селищних радах у відповідності із вимогами зазначених законодавчих та нормативно-правових актів та Примірного положення. У разі потреби уточнити склад консультаційних пунктів.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 19 березня 2009 року № 189 «Про Примірне положення про консультаційний пункт щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру».

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень

 

 

В.о.голови адміністрації                                                 С.ПОДОЛІН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

20.03.2019 № 116

 

 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про консультаційний пункт з питань цивільного захисту

 

І. Загальні положення

 

        1. Консультаційний пункт з питань цивільного захисту (далі - консультаційний пункт) є осередком консультаційної та просвітницько- інформаційної роботи і пропаганди знань з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності серед населення, яке проживає в зоні відповідальності консультаційного пункту та не зайняте у сферах виробництва і обслуговування.

         2. Консультаційний пункт у своїй діяльності керується Кодексом цивільного захисту України, постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 06 липня 2011 року № 587  «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах», розпорядженням голови облдержадміністрації від 21 лютого 2019 року № 150 «Про Примірне положення про консультаційний пункт з питань цивільного захисту» та іншими нормативними документами, що регламентують підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях (далі - НС).

        3. Консультаційний пункт для забезпечення діяльності укомплектовується працівниками, а також оснащується необхідним обладнанням, відповідним майном і літературою (навчальними посібниками, брошурами, інформаційними листівками, буклетами тощо).

 

ІІ. Завдання консультаційного пункту

        1. Головними завданнями консультаційного пункту є:

         участь у підготовці населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування, з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях за тематикою консультацій, рекомендованою Державною службою України з надзвичайних ситуацій, конкретизованою відповідальним за роботу консультаційного пункту відповідно до місцевих умов та затвердженою керівником суб’єкта господарювання, при якому створено консультаційний пункт (сільським або селищним головою);

        сприяння розвитку громадської свідомості щодо особистої та колективної безпеки;

       підвищення рівня морально-психологічного стану громадян в умовах загрози і виникнення НС.

        2. Відповідно до покладених на нього завдань консультаційний пункт забезпечує:

        доведення до непрацюючого населення інформації про небезпеку за місцем проживання та заходи з реагування на НС;

        створення умов для самостійного вивчення населенням посібників, пам’яток, іншого друкованого навчально-інформаційного матеріалу, перегляду відеоматеріалів з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

         надання інформації населенню щодо прав та обов’язків громадян України у сфері цивільного захисту;

        участь в інформаційно-просвітницькій роботі та пропаганді знань серед населення з питань цивільного захисту, а також роз’яснення правил поведінки та дій у надзвичайних ситуаціях, несприятливих побутових умовах або нестандартних ситуаціях (організація та участь у виставках, змаганнях, оглядах-конкурсах, бесідах, вікторинах, виступах на радіо та телебаченні, поширення друкованої, аудіо- та відеопродукції тощо);

       сприяння у роботі місцевих органів влади та громадських організацій із забезпечення високого рівня морально-психологічного стану непрацюючого населення в умовах загрози та при виникненні НС, а також при ліквідації їх наслідків;

       доведення до мешканців повідомлень щодо участі населення у заходах цивільного захисту за місцем проживання (інформація:   про дії за попереджувальним сигналом «Увага всім!»; при проведенні евакуаційних заходів; щодо місць знаходження захисних споруд та пунктів видачі засобів індивідуального захисту тощо);

       постійне вивчення та освоєння досвіду щодо форм і методів просвітницько-інформаційної роботи та пропаганди знань;

       створення та удосконалення необхідної навчальної матеріально-технічної бази.

 

ІІІ. Керівництво роботою консультаційного пункту

 

        1. Загальне керівництво консультаційним пунктом здійснює керівник суб’єкта господарювання (при якому створено консультаційний пункт) або сільський, селищний голова.

        Безпосередня відповідальність за організацію роботи консультаційного пункту покладається на спеціально призначену особу, яка працює під контролем керівника.

         2. Особа, яка відповідальна за роботу консультаційного пункту, зобов’язана:

        розробляти та вести відповідні планувальні та облікові документи;     

        добирати серед жителів населених пунктів та працівників суб’єкта господарювання, при якому створено консультаційний пункт, консультантів на громадських засадах та проводити з ними відповідні інструктивні заняття;

організовувати проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах НС;

        забезпечувати необхідною літературою, наочністю, зразками навчального майна громадян, які побажали самостійно вивчати питання щодо захисту та правильних дій в умовах НС;

       вести облік заходів, проведених з непрацюючим населенням;

       складати заявки на придбання навчального приладдя, технічних засобів навчання, літератури, вести їх облік, зберігання та своєчасне списання;

       стежити за станом приміщень, які використовуються для забезпечення консультаційної роботи, та порядком у них;

       брати участь у просвітницько-інформаційних заходах з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій;

       забезпечувати взаємодію з органами управління з питань надзвичайних ситуацій щодо проведення навчання з питань цивільного захисту.

        3. Особа, відповідальна за роботу консультаційного пункту, у строк, встановлений законодавством у сфері цивільного захисту, проходить підготовку у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області.

 

IV. Організація роботи консультаційного пункту

        1. Робота консультаційного пункту здійснюється згідно із річним планом роботи консультаційного пункту, який розробляється з урахуванням Організаційно-методичних вказівок з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затверджених розпорядженням голови Рівненської районної державної адміністрації.

        У річному плані визначаються основні заходи консультаційної та просвітницько-інформаційної роботи з пропаганди серед населення знань з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях, а також заходи щодо удосконалення навчальної та матеріальної бази консультаційного пункту.

        Річний план роботи консультаційного пункту розробляється та підписується особою, відповідальною за його роботу, і затверджується керівником суб’єкта господарювання, при якому створено консультаційний пункт, або сільським, селищним головою.

        2. Навчання населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування, здійснюється шляхом:

        проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій за рекомендаціями Організаційно-методичних вказівок з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затверджених розпорядженням голови Рівненської районної державної адміністрації;

       проведення інформаційних та агітаційних заходів (бесід, лекцій, вечорів питань і відповідей, показів відеоматеріалів тощо);

       розповсюдження та читання друкованих видань - пам’яток, листівок, буклетів, посібників з тематики цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

       забезпечення умов для самостійного вивчення населенням правил поведінки та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

       3. Консультаційний пункт може використовуватися для доведення до населення повідомлень щодо участі у заходах цивільного захисту за місцем проживання (дій за попереджувальними сигналами, повідомленнями при проведенні евакуаційних заходів, укриття у захисних спорудах, видача засобів індивідуального захисту тощо).

       4. При проведенні консультацій надається інформація про потенційну небезпеку, яка характерна для відповідної території, та способи реагування на неї.

        Керівники потенційно небезпечних об’єктів надають через консультаційний пункт постійну та оперативну інформацію населенню, яке проживає в зонах можливого ураження, про стан їх захисту, методи й способи забезпечення захисту при аваріях.

        5. До проведення консультацій залучаються працівники консультаційного пункту, спеціалісти сільської, селищної ради, консультанти з числа активістів цивільного захисту, які пройшли підготовку у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області.

        З медичних тем та питань психологічної підготовки до проведення занять залучаються відповідні фахівці.

        6.  Робота персоналу консультаційного пункту організовується таким чином, щоб кожен його відвідувач міг отримати вичерпну інформацію (роз’яснення) щодо питань гарантованого забезпечення захисту та порядку дій в умовах надзвичайних ситуацій.

        7. Просвітницька робота та пропаганда знань серед населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях спрямовуються на підготовку громадян щодо: особливостей поведінки в різні пори року; при виникненні епідемій, епізоотій, отруєнь; поведінки на воді; дотримання правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм тощо.

        8. Основна увага при навчанні населення звертається на морально-психологічну підготовку, виховання у громадян почуття високої відповідальності за свою підготовку та підготовку своєї родини до захисту у надзвичайних ситуаціях.

       9. Основними документами, які повинні бути на консультаційному пункті, є:

       розпорядження голови райдержадміністрації (селищного, сільського голови) щодо створення мережі консультаційних пунктів;

       розпорядчий акт керівника суб’єкта господарювання щодо створення та організації роботи консультаційного пункту;

       положення про консультаційний пункт;

       посадові інструкції (функціональні обов’язки) працівників пункту;

       план роботи консультаційного пункту на рік;

       список працівників пункту, їх адреси та контактні телефони;

       графік надання консультацій з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності працівниками консультаційного пункту;

       розпорядок роботи консультаційного пункту;

       журнал обліку консультацій.

       10. Контроль за діяльністю консультаційного пункту здійснюється;

       при проведенні оглядів-конкурсів на кращий консультаційний пункт - утвореними комісіями райдержадміністрації (виконавчих комітетів селищної, сільських рад);

       під час перевірок стану цивільного захисту району - Рівненським міськрайонним управлінням ГУ ДСНС України у Рівненській області спільно з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації.

        11. Консультаційно-методичну допомогу з організації роботи консультаційного пункту здійснюють педагогічні працівники Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області.

        12. На навчально-матеріальній базі консультаційного пункту можуть організовуватись та проводитись заняття з функціонального навчання (за виїзною формою) педагогічними працівниками Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області.

 

V. Матеріально-технічне забезпечення роботи консультаційного пункту

        Консультаційний пункт забезпечується:

        бібліотечкою нормативних документів у сфері цивільного захисту: Кодекс цивільного захисту, закони України, постанови Кабінету Міністрів України, накази Державної служби України з надзвичайних ситуацій, розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації тощо;

       технічними засобами навчання: телевізор, радіо, відеомагнітофон, проектори для слайдів тощо;

        зразками навчального майна: засоби індивідуального захисту, вогнегасники, аптечки тощо;

       навчальною літературою: посібники, рекомендації, пам’ятки, періодичні видання тощо;

       стендами та інформаційно-довідковими куточками з тематики цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

 

 

Начальник відділу з питань

надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення

райдержадміністрації                                                       М.КОЧУРА
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Заява про визначення обсягу

стратегічної екологічної оцінки

 

Оголошення про проведення щорічного

обласного конкурсу проектів розвитку

територіальних громад Рівненської області на 2021 рік

 

 

Оголошення про початок громадського

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!